Lehti suomalaiselle sijoittajalle

YIT myi suurimman osan päällystys- ja kiviainesliiketoiminnoistaan Pohjoismaissa ruotsalaiselle Peabille. Kuva: YIT

YIT myi suurimman osan päällystys- ja kiviainesliiketoimintojaan Peabille

280 miljoonan euron kaupassa Peabille siirtyvät YIT:n päällystys- ja kiviainesliiketoiminnot Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

YIT myy Peabille kaikki Päällystys-segmentin toimintonsa kahta eli Suomen Teiden kunnossapito -liiketoimintaa ja päällystysliiketoimintaa Venäjällä lukuun ottamatta. Yhtiö tiedotti kesäkuussa päättäneensä luopua Venäjän päällystysliiketoiminnasta joko alasajon tai myynnin kautta kuluvan vuoden aikana.

Kaikki YIT:n Päällystys-segmentin 1 700 työntekijää siirtyvät Peabille vanhoina työntekijöinä. Suurin osa heistä työskentelee Suomessa. Nykyään Peab työllistää Suomessa 750 henkeä.

Kauppa edellyttää kuitenkin vielä kilpailuviranomaisten hyväksyntää, sillä se nostaa Peabin päällystysliiketoiminnassa Pohjoismaiden ykköseksi.

Arviolta tammikuussa toteutuvan kaupan velaton kauppahinta on 280 miljoonaa euroa. Sen lisäksi YIT:n nettovelka pienenee noin 25 miljoonalla eurolla. Yhtiö kirjaa kaupasta noin 240 miljoonan euron positiivisen kassavirtavaikutuksen ja noin 40 miljoonan euron myyntivoiton, joka ei sisälly oikaistuun liikevoittoon ja tuloutuu kaupan toteuduttua.

- Arvioidussa myyntivoitossa on huomioitu Lemminkäisen ja YIT:n yhdistymisestä syntynyt, myytävälle kohteelle allokoitava liikearvo ja käyvän arvon kohdistukset, jotka ovat yhteensä noin 100 miljoonaa euroa, tiedotteessa kerrotaan.

Päällystysliiketoimintojen havainnollistava yhdistetty liikevaihto viime vuonna oli 572 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 3,9 miljoonaa euroa, kun mukaan sisällytetään myös Lemminkäisen luvut.

YIT perustelee liiketoiminnan myyntiä rakenteensa selkeyttämisellä, vahvistuvalla taseella ja lisäksi liikevoiton kausiluonteisuus tasoittuu. Kaupan myötä vapautuvilla pääomilla yhtiö aikoo vahvistaa kasvua ja kannattavuuden paranemista strategiassaan määritellyillä painopistealueilla: kaupunkikehittämisessä ja suhdanteita kestävissä liiketoiminnoissa.

- Järjestelyn myötä kaikki YIT:n pääliiketoiminnat tukevat toisiaan yhtiön strategisen ytimen, kaupunkikehittämisen, kautta. YIT:n strategiset tavoitteet säilyvät ennallaan. Kaupasta saatava kassavirta mahdollistaa velkaisuusasteen laskemisen tavoitteiden mukaiselle tasolle etuajassa sekä tarpeelliset investoinnit suurten kaupunkikehityshankkeiden toteuttamiseen ja palveluliiketoimintojen kasvattamiseen, toimitusjohtaja Kari Kauniskangas sanoo.

Tulosohjeistukseen pientä säätöä

YIT päivitti tulosohjaustaan kuluvalle vuodelle päällystysliiketoimintojen myynnin takia. Yhtiö arvioi myyntinsä kehittyvän keväällä kerrotulla tavalla, mutta kuluvan vuoden voittohaarukka kutistui.

- Kuluvan vuoden tulosohjeistus perustuu muun muassa kauppakeskus Triplan valmistumiseen viimeisellä neljänneksellä, rakenteilla olevan asuntokannan arvioituun valmistumisajankohtaan ja vahvaan tilauskantaan. Maaliskuun lopussa tilauskannasta oli myyty 73 prosenttia, YIT kertoo.

Konserni odottaa jatkuvien liiketoimintojensa liikevaihdon olevan koko vuonna +5 prosentin – -5 prosentin välissä viime vuoden jatkuvien liiketoimintojen yhdistettyyn liikevaihtoon eli noin 3 190 miljoonaan euroon verrattuna. Alkuperäisessä ohjeistuksessa liikevaihdon vertailuluku oli korkeampi eli 3 759,3 miljoonaa euroa.

Tuloksen osalta muutos oli hieman suurempi: jatkuvien liiketoimintojen oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan 150-210 miljoonaa euroa verrattuna viime vuoden vastaavasti oikaistuun voittoon, mitä oli noin 126 miljoonaa euroa.

Aiemmassa ohjeistuksessaan YIT ennakoi liikevoittoa kertyvän 170-230 miljoonaa euroa, viime vuoden pro forma -vertailuluvun oltua 134,5 miljoonaa euroa.

YIT kuitenkin huomauttaa neljännestensä eroavan toisistaan merkittävästi normaalista kausivaihtelusta, toimitilahankkeiden myynnistä sekä asuntokohteiden ja kauppakeskus Triplan valmistumisajankohdista johtuen. Kuten viime vuonna, rakennusyhtiö odottaa loka-joulukuusta selvästi vahvinta kvartaaliaan.

Toisen neljänneksen oikaistun liikevoiton YIT arvioi olevan vertailukautta (pro forma) hieman parempi.

Markkinat suhtautuivat YIT:n liiketoiminnan myyntiin varovaisen positiivisesti. Kurssi kohosi Helsingin pörssissä 1,5 prosenttia 5,53 euroon.

Lisää aiheesta "Markkinat"