Lehti suomalaiselle sijoittajalle

– Heikentyneet kysyntänäkymät yhdistettynä ennakoituihin toimitusviivästyksiin ja liikkumisrajoituksiin, jotka hankaloittavat pääsyä asiakkaiden luokse, vaikuttavat olennaisesti taloudelliseen kehitykseemme tänä vuonna, konsernijohtaja Jaakko Eskola toteaa. 

Wärtsilän vertailukelpoinen liikevoitto lähes puolittui

Wärtsilän vertailukelpoinen liiketulos putosi alkuvuonna 56 miljoonaan euroon vuodentakaisesta 102 miljoonasta. Samaan aikaan tilauskanta laski neljä prosenttia.

Wärtsilä perui aiemmat arvionsa vuoden 2020 markkinanäkymistä jo maaliskuussa. Eikä yhtiö antanut uutta ohjeistusta edelleenkään. Koronaviruspandemian ja sen aiheuttamien toimenpiteiden vaikutus on ”olennainen” Wärtsilän liikevaihtoon ja tulokseen maaliskuusta lähtien, yhtiön tiedotteessa todetaan.

– Vuoden 2020 ensimmäisellä vuosineljänneksellä Wärtsilän liiketoimintaympäristöä leimasi epävarmuuden äkillinen kasvu, jonka syynä olivat koronaviruspandemia ja sen pitkäaikaisvaikutukset maailmantalouteen, konsernijohtaja Jaakko Eskola sanoo tiedotteessa. 

Yhtiön vertailukelpoinen liiketulos putosi alkuvuonna 56 miljoonaan euroon vuodentakaisesta 102 miljoonasta ja tilauskertymä laski 12 prosenttia pudoten viime vuoden 1 416 miljoonasta 1 247 miljoonaan euroon. Liikevaihto kasvoi kaksi prosenttia nousten 1,17 miljardiin euroon, mikä selittyy Marine-liiketoiminnan laitetoimitusten ja huoltotoiminnan kasvulla. 

– Energialaitetoimitukset sen sijaan vähenivät johtuen pääasiassa projektien ajoituksesta ja joistakin koronavirukseen liittyvistä viivästyksistä. Tehtaat ovat toimineet tavallista alhaisemmalla kapasiteetilla, ja kenttähuoltohenkilöstön liikkuvuutta on rajoitettu viruksen hillitsemistoimenpiteiden johdosta, Eskola sanoo.

– Liiketulokseemme vaikuttivat tästä johtuva kiinteiden kustannusten tavallista suurempi osuus sekä huollon liikevaihtojakauma. Lisäksi ilmoitimme viime syksynä kustannusylityksiä aiheuttaneista projekteista, jotka osaltaan rasittivat nyt liiketulosta.

Vuonna 2019 Wärtsilä kiristi uusien tilausten kirjaamisen edellytyksiä, minkä seurauksena tietyt projektit poistettiin Energy-liiketoiminnan tilauskannasta. Vuoden 2019 ensimmäisen vuosineljänneksen tilauskanta on oikaistu vastaamaan tätä muutosta. **Vertailukelpoinen oikaistu EBITA ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä eikä hankintamenojen allokointeihin liittyviä poistoja.Lähde: Wärtsilä Oyj Abp Tammikuu-maaliskuu 2020 osavuosikatsaus

Pandemian vaikutukset leikkaavat tilauksia

Yhtiö pitää kysynnän kehitystä alkuvuonna kuitenkin kohtuullisena vallitsevat markkinaolosuhteet huomioiden.

– Merenkulun tilauskertymän laskun taustalla oli pääasiassa rikkipesuri-investointien väheneminen, joka johtui polttoaineiden hintaeron kaventumisesta. Energialiiketoiminnan laitteiden tilauskertymää paransivat kaksi suurta Latinalaisesta Amerikasta saatua kokonaistoimituksena toteutettavaa voimalaitostilausta, Eskola sanoo.

– Erityisesti risteilyalussegmentti on kärsinyt huomattavasti viruksen leviämisen hillitsemiseksi tehdyistä toimenpiteistä. Taloudellisen toiminnan heikkenemisen riski on saanut varustamot ja laivayhtiöt arvioimaan investointisuunnitelmiaan uudelleen.

Myös useissa energiaprojektikohteissa työt on väliaikaisesti keskeytetty.

– Samoin energiamarkkinoilla heikkenevät makroekonomiset olosuhteet ja sähkönkulutuksen ennakoitu lasku ovat saaneet asiakkaat lykkäämään uutta voimantuotantokapasiteettia koskevia investointipäätöksiään.

*Vuonna 2019 Wärtsilä kiristi uusien tilausten kirjaamisen edellytyksiä, minkä seurauksena tietyt projektit poistettiin Energy-liiketoiminnan tilauskannasta. Vuoden 2019 ensimmäisen vuosineljänneksen tilauskanta on oikaistu vastaamaan tätä muutosta. Wärtsilä Oyj Abp Tammikuu-maaliskuu 2020 osavuosikatsaus.


Wärtsilä ilmoitti jo maaliskuussa aloittaneensa noin 100 miljoonan euron säästöohjelman

– Työtunteja vähennetään, lomautuksia käynnistetään sekä ulkoisen henkilöstön ja konsulttien käyttöä rajoitetaan. Ensimmäiset konkreettiset toimenpiteet on toteutettu niissä toimipaikoissa, joiden toimintaa pandemia on haitannut, Eskola sanoo.

Lähde: Wärtsilä Oyj Abp Tammikuu-maaliskuu 2020 osavuosikatsaus

Jatkosssa lisää nopeutta ja ketteryyttä

Eskola toteaa, että jo aloitettu Marine-liiketoiminnan uudelleenjärjestelyllä kolmeksi itsenäiseksi liiketoiminnaksi on keskeinen rooli tulevaisuuteen varautumisessa. 

– Se antaa meille mahdollisuuden nopeuttaa strategian toteutusta ja yksinkertaistaa liiketoimintarakennetta, jolloin päätöksenteon nopeus ja ketteryys kasvavat. Ja vaikka harkinnanvaraisia kuluja vähennetään, sitoudumme yhä investoimaan tutkimus- ja kehitysprojekteihin, jotka ovat elintärkeitä pitkän aikavälin menestyksemme kannalta, Eskola sanoo.

– Kehityshankkeisiimme kuuluu muun muassa vaihtoehtoisten, kaupallisesti kannattavien ja ympäristöystävällisten polttoaineiden käytön edistäminen merenkulun ja energia-alan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. 

Katso tallenne tiedotustilaisuudesta

Wärtsilä osavuosikatsaus (pdf)

Lisää aiheesta:

Wärtsilä perui näkymänsä – 100 miljoonan euron säästöohjelma

 

 

Lisää aiheesta "Markkinat"