Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Wärtsilän tuotteiden kysyntä on ollut tänä vuonna vähäisempää. Merenkulun markkinoilla laitteiden tilauskertymään ovat vaikuttaneet alhaisemmat rikkipesuritilaukset, projektien ajoitus ja uusien alusten tilausten vähäisyys. Pitkittyneet investointipäätökset rasittivat edelleen kysyntää energiamarkkinoilla. Huoltokysyntä on yhtiön mukaan kuitenkin vankkaa molemmilla markkinoilla.

Wärtsilällä umpisurkea loppukesä: kysyntä hupeni ja tulos sukelsi

Merialan moottoreiden ja voimalalaitteiden valmistajan saamat tilaukset kutistuivat kolmanneksella vuodentakaisesta ja tulos pysyi nippanappa voiton puolella. Huonot tulosluvut ja vaisut odotukset sysäsivät Wärtsilän osakkeen syvään laskuun pörssissä.

Wärtsilän liikevaihto laski heinä-syyskuussa 1 118 miljoonaan euroon eli 16 prosenttia viime vuoden vastaavan jakson 1 330 miljoonasta. Heikko myynti oli markkinoille yllätys, sillä analyytikkojen konsensus odotti konepajayhtiön liikevaihdoksi 1 314 miljoonaa euroa. Toteutuma oli kuitenkin huonompi kuin analyytikkoennusteiden pessimistisin odote, joka oli 1 225 miljoonassa.

Marinen osuus liikevaihdosta oli 69 prosenttia ja Energyn 31. Huoltotoiminnan liikevaihto kasvoi prosentin 578 miljoonaan euroon.

Vertailukelpoinen liiketulos oli sukeltanut 72 prosenttia 39 miljoonaan vuodentakaisesta 141 miljoonasta. Analyytikot olivat odottaneet tuloksen laskevan, mutta konsensusennuste oli viritetty selvästi parempaan 51,6 miljoonaan.

- Kolmannen neljänneksen liiketulos sisältää 65 miljoonan euron kulun, joka liittyy kustannusylityksiin tietyissä suurissa ja monimutkaisissa projekteissa, osavuosikatsauksessa todetaan.

Marinen vertailukelpoinen liiketulos oli painunut vuodentakaisesta 68 miljoonasta 49 miljoonaan euroon, mutta Energyssä verrokkikauden vertailukelpoinen liiketulos 73 miljoonaa vaihtui nyt yhdeksän miljoonan euron tappioksi.

Wärtsilän tulos ennen veroja putosi nyt nollaan vuodentakaisesta 130 miljoonasta. Odotuksissa oli 30,3 miljoonan tulos.

Osakettaan kohti Wärtsilä teki kolmannella neljänneksellä 0,01 euroa tappiota. Viime vuoden loppukesällä yhtiölle syntyi 0,17 euroa tulosta per osake. Analyytikot olivat odottaneet 0,06 euron osakekohtaista tulosta.

- Wärtsilän taloudellinen tulos oli huomattavasti edellisvuotta alhaisempi. Liikevaihdon lasku oli odotettu energialaitteiden ja rikkipesureiden toimitusten keskittyessä loppuvuoteen. Liiketuloksemme sen sijaan heikkeni johtuen odottamattomista kustannusylityksistä muutamissa monimutkaisissa merenkulku- ja energiaprojekteissa, konsernijohtaja Jaakko Eskola toteaa osavuosikatsauksessa.

Tilaukset romahtivat

Wärtsilä sai kerättyä uusia tilauksia heinä-syyskuussa 979 miljoonalla eurolla. Tämä oli 29 prosenttia vähemmän kuin vertailukauden 1 372 miljoonan arvoinen tilauskertymä. Ennusteissa tilausvirraksi odotettiin 1 262 miljoonaa.

Marinen osuus tilauskertymästä oli 72 prosenttia ja Energyn osuus 28.

Huoltotoiminnoissa tilaukset olivat kasvaneet kuusi prosenttia vuositasolla 679 miljoonaan euroon.

Tilaus-laskutussuhde oli loppukesän neljänneksellä nyt 0,88, kun viime vuonna samaan aikaan se oli 1,03.

- Kolmas neljännes oli Wärtsilälle haastava sekä laitteiden kysynnän että toiminnan tuloksen kannalta. Tilauskertymän laskun taustalla olivat uusien alusten tilausten vähäisyys ja vaimeampi rikkipesurijärjestelmien kysyntä sekä yhä pitkittynyt päätöksenteko energiamarkkinoilla. Vaikka projektinäkymät ovat edelleen hyvät molemmissa liiketoiminnoissa, näkyvyys tilausten ajoitukseen on rajallinen ja kilpailu kovenee. Hintapaine on edelleen rasite nykyisessä markkinaympäristössä. Olen tyytyväinen huomatessani, että laiteliiketoiminnassa kokemistamme haasteista huolimatta huoltotoiminnan kysyntä säilyi vankkana, Eskola summaa.

Wärtsilän tilauskanta oli kuitenkin syyskuun lopussa kuusi prosenttia vuodentakaista korkeampi ollen 6 294 miljoonaa euroa. Marinen osuus tilauskannasta oli 62 prosenttia ja Energyn 38.

Yhtiön mukaan tämänhetkisestä tilauskannasta on määrä toimittaa kuluvan vuoden aikana 1 708 miljoonaa euroa, joka koostuu pääasiassa laitetoimituksista.

Näkymissä jälleen ruuvausta alemmas

Wärtsilä antoi syyskuussa tulosvaroituksen, jossa yhtiö arvioi liiketuloksensa olevan tänä vuonna noin 100 miljoonaa euroa alhaisempi kuin viime vuoden 577 miljoonaa euroa. Tämä toistettiin osavuosikatsauksessa.

Samoin yhtiö kertoi jo syyskuussa, että koko vuoden liiketulosta heikentää kertaluontoinen 150 miljoonan euron kulu, joka liittyy projektikustannusylityksiin Marine- ja Energy-liiketoiminnoissa. Kokonaissummasta 84 miljoonaa euroa kirjattiin tammi-syyskuussa ja 65 miljoonaa euroa kolmannella neljänneksellä.

- Kyseisten projektien läpikäynti paljasti virheellisiä oletuksia kustannusarvioiden taustalla, puutteita riskien tunnistamisessa ja toimitusketjuun liittyviä haasteita. Olemme tehneet korjaavia toimenpiteitä estääksemme vastaavat ongelmat tulevaisuudessa. Niihin sisältyy teknisten arviointien ja toimittajien hyväksynnän tiukempi valvonta sekä projektinhallintaorganisaation vahvistaminen. Näin pyrimme parantamaan projektitoimitusten laatua ja varmistamaan, että riskit ja mahdollisuudet tunnistetaan paremmin ennalta. Olen luottavainen, että tämän myötä voimme maineemme mukaisesti tarjota korkealaatuisia ja lisäarvoa tuottavia ratkaisuja, Eskola sanoo.

Wärtsilä ennakoi palvelujen ja ratkaisujen kysynnän olevan tulevien 12 kuukauden aikana jonkin verran alempi kuin edeltävien 12 kuukauden aikana.

Marine-liiketoiminnassa näkymät ovat vaimeat johtuen heikommista alustilausmääristä ja rikkipesureiden kysynnän laskusta edellisvuoden poikkeuksellisen korkealta tasolta. Merenkulun huoltomarkkinoilla kysynnän odotetaan olevan vakaata.

Energy-liiketoiminnan osalta Wärtsilä laski näkymiä aiemmista ”vaimeista” nyt ”heikoiksi”.

- Markkinaolosuhteet energiatoimialalla ovat haastavat nopeasti muuttuvan energiaympäristön aiheuttaessa epävarmuutta asiakkaiden keskuudessa. Geopoliittinen ja taloudellinen ympäristö hidastaa päätöksentekoa edelleen. Energiamarkkinoilla huoltopalveluiden kysynnän odotetaan olevan vakaata.

Kurssi tulosta myöten

Wärtsilän surkeat luvut johtivat odotetusti kylmään kyytiin myös pörssissä. Osake on painunut aamukaupassa peräti 10,5 prosenttia ja kello 11.16 kauppaa käytiin 9,512 euron hintaan.

Viimeksi Wärtsilää on saanut alle kympin hintaan lokakuussa 2012.

Samaan aikaan pörssin pääindeksi OMXH oli 0,4 prosenttia miinuksella.

 

Wärtsilän koko kolmannen neljänneksen raportti

Wärtsilä sijoittajille

 

Wärtsilän luvut olivat surullista luettavaa – katso Inderesin analyytikon Erkki Vesolan pikakommentti tuloksesta (video 1 min 40 s)

 

Lisää aiheesta "Markkinat"