Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Wärtsilä teki ennusteita paremman tuloksen –  koronaviruspandemia rasittaa edelleen kannattavuutta

Vaikea markkinatilanne näkyi vuoden kolmannella neljänneksellä Wärtsilän saamien tilausten vähäisenä määränä, palveluiden liikevaihdon laskuna ja joidenkin laitetoimitusten viivästymisenä.

Wärtsilän vertailukelpoinen liiketulos kasvoi vuoden kolmannella kvartaalilla 61 miljoonaan euroon vuodentakaisesta 39,0 miljoonasta. Analyytikot odottivat 54,7 miljoonan euron tulosta.

Yhtiön liikevaihto laski vuoden takaisesta vertailujaksosta 11 prosenttia jääden 1118,0 miljoonaan euroon. Analyytikoiden odotus oli 1054,7 miljoonaa.

Wärtsilän tilauskertymä vuoden kolmannella jaksolla oli 981 miljoonaa pysyen vuoden takaisella tasolla. Analyytikot odottivat 962,1 miljoonan euron tilauskertymää.

Tammi-syyskuun tilauskertymä laski 14 prosenttia vuoden takaisesta jääden 3 240 miljoonaan euroon. Yhtiön osakekohtainen tulos tippui viime vuoden vertailujakson 0,20 eurosta 0,13 euroon.

Yhtiö perui aiemmat arvionsa vuoden 2020 markkinanäkymistä maaliskuussa. Wärtsilä palautti nyt näkymänsä vuodelle 2020 ja ennakoi lyhyen aikavälin kysynnän paranevan nykyiseltä tasolta merenkulku- ja energiamarkkinoilla.

"Kysynnän ennustettavuus on kuitenkin edelleen rajallinen, ja vallitsevat markkinaolosuhteet tekevät näkymästä epävarman."

Olemassa olevan tilauskannan perusteella yhtiö arvioi vuoden 2020 liikevaihdon laskevan noin 10 prosenttia viime vuodesta.

"Koronaviruksen vaikutusten odotetaan yhä rasittavan kannattavuutta, ja vaikka palveluiden kysynnän ennakoidaan parantuvan, kausiluonteinen kasvu ei todennäköisesti ole yhtä vahvaa kuin aiempina vuosina."

Koronaviruspandemia leikkasi tilauskantaa ja kannattavuutta

Konsernijohtaja Jaakko Eskola toteaa yhtiön tiedotteessa koronaviruspandemia rajoittaneen edelleen investointihaluja sekä merenkulku- että energiamarkkinoilla vuoden kolmannella vuosineljänneksellä.

– Tämä johti alhaisiin alustilausmääriin ja uutta voimalaitoskapasiteettia koskevien päätösten lykkääntymiseen. Myös palveluiden kysyntä oli vaimeaa liikkumisrajoitusten keventämisestä huolimatta. Syynä tähän olivat alusten alhaiset käyttöasteet, voimalaitoksille pääsyä rajoittavat tekijät ja asiakkaiden huomion keskittyminen rahavarojen säästämiseen.

Vaikea markkinatilanne näkyi kolmannella vuosineljänneksellä saatujen tilausten vähäisenä määränä, palveluiden liikevaihdon laskuna ja joidenkin laitetoimitusten viivästymisenä.

– Odotettua parempi palvelumyynnin jakauma ja käynnissä olevat väliaikaiset kustannussäästötoimet kuitenkin osaltaan paransivat kannattavuutta edelliseen vuosineljännekseen nähden. 

Eskolan mukaan tulevina kuukausina yhtiön vankka tilauskanta tukee laitetoimitusten säilymistä kohtuullisella tasolla.

– Palveluiden kysyntä pysyy kuitenkin todennäköisesti vaimeana, joten ennakoimme epäsuotuisan liikevaihtojakauman painavan kannattavuutta. Kysynnän kehityksen ennustettavuus on edelleen alhainen, koska lisääntyvät koronavirustartunnat ja pandemian pitkäaikaisvaikutukset aiheuttavat yleistä huolta.

Lyhyellä aikavälillä yhtiö keskittyy varmistamaan sekä vankan taloudellisen aseman että vallitseviin markkinaolosuhteisiin sopivan kustannusrakenteen.

– Samalla jatkamme investointeja digitaaliseen tarjoomaan ja polttoainejoustaviin ratkaisuihin, jotta pystymme tulevaisuudessa tarttumaan kasvumahdollisuuksiin, jotka liittyvät meri- ja energiateollisuuksien murrokseen ja hiilineutraaliuteen.

Lähde. Wärtsilä osavuosikatsaus Q3

Wärtsilän Q3 osavuosikatsaus (pdf)

Wärtsilä sjoittajille

Lisää aiheesta:

Nokia ja Wärtsilä ylivoimaisesti netto-ostetuimpia syyskuussa

Wärtsilän uutena konserninjohtajana aloittaa ruotsalainen Håkan Agnevall

Merialaan iskenyt koronakriisi puolitti Wärtsilän tuloksen – saavatko dataratkaisut tulevaisuudessa avainroolin?

Wärtsilä irtisanoo yli sata työntekijää - suurin leikkaus osuu Marine liiketoimintaan

Wärtsilän vertailukelpoinen liikevoitto lähes puolittui

Wärtsilä perui näkymänsä – 100 miljoonan euron säästöohjelma

Lisää aiheesta "Markkinat"