Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Viime vuoden kovimmat kasvumaakunnat yrityskaupparintamalla olivat Etelä- ja Pohjois-Savo, Uusimaa, Lappi sekä Varsinais-Suomi. Näissä maakunnissa Finnveran rahoittamat omistajanvaihdokset kasvoivat niin euromääräisesti kuin tehtyjen rahoituspäätösten määrässä mitattuna vuodesta 2017.

Viisi maakuntaa ylitse muiden yrityskaupoissa

Finnveran mukaan kauppojen koossa nähtiin viime vuonna iso muutos aiempaan verrattuna.

Etelä- ja Pohjois-Savo, Uusimaa, Lappi sekä Varsinais-Suomi olivat viime vuoden kovimmat kasvumaakunnat yrityskaupparintamalla. Finnveran rahoittamat omistajanvaihdokset kasvoivat näissä viidessä maakunnassa edellisvuodesta niin euromääräisesti kuin tehtyjen rahoituspäätösten määrässä mitattuna.

Iso muutos aiempaan on kauppojen koko. Pohjois-Savossa yrityskaupat kasvoivat euromääräisesti peräti 124 prosenttia ja Etelä-Savossa 87 prosenttia. Suuremmissa kaupoissa osapuolina ovat etenkin metalliteollisuuden konepajat.

– Luvut ovat hyviä, sillä teimme myös rahoituspäätöksiä enemmän. Olemme ottaneet määrätietoisesti yhteyttä isompiin yrityksiin ja yrittäneet haastaa yrittäjiä pohtimaan omaa tulevaisuuttaan. Keskusteluissa nousee usein esille omistajanvaihdoksen tarve, Finnveran Itä-Suomen aluejohtaja Mikko Vänttinen kertoo.

Savossa on samalla ryhdytty viemään eteenpäin mallia, jossa kaksi tai useampi menestyvä yritys liitetään yhteen.

– Koko vaikuttaa suoraan yrityksen kasvuhaluun ja parantaa rahoitusmahdollisuuksia. Tämä on pitkä tie, mutta joitakin järjestelyjä on jo toteutunut, Vänttinen sanoo.

 

Uudellamaalla paljon kasvuyrityksiä

Kappalemääräisesti eniten omistajaa vaihtavat edelleen alle kymmenen henkeä työllistävät mikroyritykset. Kuitenkin Uudellamaalla, Lapissa ja Varsinais-Suomessa suuremmat työllistävät yritykset ovat Finnveran mukaan aiempaa aktiivisempia yritysjärjestelyissä.

– Yrityskauppojen kasvu oli Uudellamaalla euromääräisesti merkittävä, 63 prosenttia. Yhtä selittävää tekijää on vaikea löytää, mutta rahoitusmarkkina toimii hyvin ja talouden aktiviteetti on vilkasta. Kaupoissa korostuu palveluala, samoin rakentamista ja teollisuutta palveleva toiminta, Finnveran Etelä-Suomen aluejohtaja Anna Karppinen kuvailee oman alueensa tilannetta.

Kasvuhakuisten yritysten osuus omistajanvaihdoksissa on noussut ja oli 38 prosenttia.

– Yrityskaupat tukevat pk-yritysten uudistumista laajemminkin esimerkiksi strategian tai digitalisaation suhteen, Karppinen toteaa.

 

Matkailu Lapin dynamona

Lapissa matkailuala toimii aiempien vuosien tapaan yrityskauppojen moottorina. Hotelli- ja matkailuala investoi maakunnassa muutenkin miljoonia euroja.

Finnveran Pohjois-Suomen aluejohtaja Pasi Vartiainen arvioi, että matkailun investointien ja yrityskauppojen osuus on yli puolet Finnveran Lappiin myöntämästä pk-rahoituksesta.

– Osassa kaupoissa omistajat ovat jo kypsemmässä iässä ja haluavat luopua yrityksestä, osassa puolestaan isommat ostavat pienempiä kasvun jatkamiseksi, Vartiainen sanoo.

Lapissa omistajanvaihdokset kasvoivat euromääräisesti lähes puolella ja kappalemääräisesti päätöksiä tehtiin viidennes enemmän kuin vuonna 2017. Kasvuyritysten osuus omistajanvaihdoksissa oli 44 prosenttia eli suurempi kuin Uudellamaalla.

– Isompi omistaja avaa uusia markkinoita ja luo siten lisää kasvua alueelle, Vartiainen uskoo.

 

Hintapyynnöt voivat tulla kauppojen esteeksi

Varsinais-Suomessa kaksi isoa veturia eli telakka- ja autoteollisuus ruokkivat myös yrityskauppoja.

Aiempaa suuremmat teolliset metallialan yritykset vaihtavat omistajaa ja se näkyy tilastoissa. Varsinais-Suomessa yrityskauppojen euromääräinen kasvu oli 44 prosenttia.

Finnveran Länsi-Suomen aluejohtaja Seija Pelkonen muistuttaa, että yrityskauppa ei sinällään ole itseisarvo, vaan uuden kasvun luominen.

– Täällä verkostot tekevät paljon töitä omistajanvaihdosten vauhdittamiseksi. Haastamme yrittäjiä ja yrityksen omistajia miettimään oman yrityksensä kasvustrategiaa. Usein yrityksen kasvu on saavutettavissa vain yritysostolla, Pelkonen kertoo.

Hyvän taloustilanteen kääntöpuolena myytävien yritysten hintapyynnöt ovat nousseet koko Suomessa. Esimerkiksi Varsinais-Suomessa joitakin kauppoja on jopa peruuntunut, kun ostaja on perääntynyt liian kovan hinnan vuoksi.

– Lieveilmiöitä on nähtävissä. Osa ostajista osaa itsekin teettää laskelmat, mutta osalla on liian optimistiset näkymät ostettavan yrityksen tuloksentekokyvystä. Jos arvioimme, että kauppahinta on liian korkea, edellytämme ostajilta enemmän omaa pääomaa kauppahinnan maksamiseen, Pelkonen sanoo.

Finnvera rahoitti pk-yritysten yrityskauppoja viime vuonna yhteensä 129 miljoonalla eurolla. Hyvä tahti jatkuu myös tänä vuonna, jos vireillä olevat kaupat toteutuvat suunnitellusti.

Lisää aiheesta "Markkinat"