Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Suomen vienti ja tuonti 2016-2019. Lähde: Tulli/ tilastointi

Vienti Saksaan laski kesäkuussa - vienti Yhdysvaltoihin ja Kiinaan kasvoi

Vienti EU-maihin tippui seitsemän prosenttia, mutta vienti EU:n ulkopuolelle puolestaan nousi kaksi prosenttia. 

Suomen tavaraviennin arvo väheni kesäkuussa kolme prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Vienti oli arvoltaan noin 5,2 miljardia euroa. Vientimäärät laskivat 2,8 prosenttia, mutta vientihinnat nousivat 0,5 prosenttia vuoden takaisesta.

Tuonnin arvo laski kesäkuussa kymmenen prosenttia ja oli noin viisi miljardia euroa. Tuontihinnat laskivat 3,9 prosenttia ja tuontimäärät 2,3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana viennin arvo kasvoi neljä prosenttia, mutta tuonnin arvo laski prosentin viime vuoden vastaavalta ajanjaksolta.

Lähde: Tulli/tilastot

Kauppatase oli kesäkuussa 208 miljoonaa euroa ja tammi-kesäkuussa 159 miljoonaa euroa ylijäämäinen. 

Kesäkuussa vienti EU-maihin laski kesäkuussa seitsemän prosenttia, mutta vienti EU:n ulkopuolelle nousi kaksi prosenttia. Vienti Yhdysvaltoihin, Kiinaan ja Venäjälle kasvoi, mutta vienti muihin suuriin kauppakumppaneihin laski ja vienti Saksaan laski selvästi.

Tammi-kesäkuussa vienti EU-maihin kasvoi kaksi prosenttia ja ulkokaupan vienti kuusi prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista säilyi viime vuoden tasolla, mutta tuonti EU:n ulkopuolelta laski kaksi prosenttia.

Kaikkien pääryhmien tuonnin arvo laski kesäkuussa. Jyrkintä lasku oli teollisuuden tuotantotarvikkeiden kohdalla. Tuonti EU-maista laski 14 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta kolme prosenttia. Tuonti Kiinasta ja Yhdysvalloista kasvoi, mutta tuonti muista suurista kauppakumppaneista laski. 

Henkilöautojen vienti laski jyrkästi

Kuljetusvälineiden viennin arvo laski 13 prosenttia kesäkuussa. Henkilöautojen viennin arvo laski 24 prosenttia. Autoja vietiin kesäkuussa 9 494 kappaletta, kun niitä vietiin 12 145 kappaletta viime vuoden kesäkuussa. Kuljetusvälineiden viennin arvoa nosti hieman kahdeksan purjeveneen vienti viime kesäkuussa. Niiden arvoksi tilastoitiin yhteensä noin 36 miljoonaa euroa.

Öljytuotteiden viennin arvo laski viisi prosenttia kesäkuussa. Vientimäärät nousivat 823 tuhanteen tonniin, mutta vientihinnat laskivat selvästi. Muun kemianteollisuuden yhteenlaskettu viennin arvo laski kymmenen prosenttia kesäkuussa. Peruskemikaalien viennin arvo laski yhdeksän prosenttia ja lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden viennin arvo 18 prosenttia. Muovien viennin arvo laski 11 prosenttia.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisvienti laski seitsemän prosenttia kesäkuussa. Paperin, pahvin ja niistä valmistettujen tuotteiden viennin arvo laski myös seitsemän prosenttia. Tavararyhmän vientimäärät laskivat 744 tuhanteen tonniin, mutta vientihinnat nousivat. Paperimassan viennin arvo laski prosentin kesäkuussa. Vientimäärät nousivat 400 tuhanteen tonniin, mutta vientihinnat laskivat. Sahatavaran viennin arvo laski 11 prosenttia vuoden takaisesta vientimäärien pudottua 392 tuhanteen tonniin. Myös vanerin ja muiden levytuotteiden viennin arvo laski 11 prosenttia.

Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti laski viisi prosenttia kesäkuussa. Voimakoneiden ja moottoreiden viennin arvo laski 27 prosenttia. Laskua selittää pääasiassa viime vuoden vertailukuukauden vahva sähkögeneraattori- ja moottorivienti.

Sähköteknisten koneiden ja laitteiden viennin arvo nousi

Teollisuuden toimialojen erikoiskoneiden viennin arvo laski kuusi prosenttia, mutta teollisuuden yleiskäyttöisten koneiden viennin arvo nousi kaksi prosenttia kesäkuussa. Sähköteknisten koneiden ja laitteiden viennin arvo nousi 16 prosenttia. Myös verkkolaitteiden, sähköjohtimien ja muuntajien viennin arvo kasvoi vertailukuukaudesta.

Metallien ja metallituotteiden viennin arvo nousi neljä prosenttia kesäkuussa. Teräksen ja raudan vienti kasvoi 29 prosenttia vuoden takaisesta. Kasvua selittää erityisesti kaasuputkien vienti avomerelle ja Venäjälle 129 miljoonan euron arvosta. Teräslevyvalmisteiden viennin arvo laski. Muiden metallien viennin arvo laski 30 prosenttia kesäkuussa, joista kuparin vienti laski 42 prosenttia ja sinkin vienti 35 prosenttia, mutta nikkelin viennin arvo nousi 26 prosenttia. Metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo laski neljä prosenttia kesäkuussa.

Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden viennin arvo nousi seitsemän prosenttia, malmien ja metalliromun, pääasiassa nikkelimalmin ja nikkelikiven, viennin arvo yhdeksän prosenttia ja kojeiden ja mittareiden viennin arvo prosentin vuoden takaisesta.

Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonti laski 14 prosenttia kesäkuussa. Poltto- ja voiteluaineiden tuonnin arvo pieneni kymmenen prosenttia.

Investointitavaroiden tuonnin arvo laski kahdeksan prosenttia ja kuljetusvälineiden tuonnin arvo 12 prosenttia. Kulutustavaroiden tuonnin arvoon tuli laskua yhdeksän prosenttia ja elintarvikkeiden tuontiin kahdeksan prosenttia.

 

Lisää aiheesta "Markkinat"