Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Osuustoimintaa on Suomessa paljon suhteessa väkilukuun, noin 7 miljoonaa jäsenyyttä. Osuustoiminnallisia yrityksiä on noin 4 000. Isommilla osuuskunnilla, kuten SOK ja Valio, markkinaosuus on suuri.

Vastuullisuus on osuustoiminnan ytimessä

Osuuskunnan tarkoitus on palvella osuuskunnan jäseniä. Se on kestävien arvojen luomista jäsenille. Osuuskunnat maksavat myös ylijäämää osuudenomistajille. Tuotto on usein listaamattomien osakkeiden osinkotuottoja parempi, sillä verotus on kevyempi.

Monilla yrityksillä vastuullisuus näkyy jo tulosraportissa. Toiminnalla halutaan vaikuttaa ympäristökysymyksiin, yhteiskuntaan sekä ihmisiin. Osuuskuntamuotoisessa yrityksessä ihmiset ovat automaattisesti keskiössä, jolloin on helpompi orientoitua ajattelemaan laajemmin yhteiskunnallista merkitystä.

Osuuskunta  voi antaa paremmat edellytykset vastuulliseen toimintaan, kun toimintamallissa valmiina olevia elementtejä voidaan  hyödyntää kestävien arvojen luomisessa. Vastuullisuus on osuustoiminnallisten yritysten ytimessä, mutta sitä on kuitenkin vaikea verrata muiden yritysten välillä.

Osuustoimintakeskus Pellervon vastuullisuusasiantuntija Hanna Muukka toteaakin, että on hankala tietää, kuinka paljon yrityksen vastuullisuus loppujen lopuksi riippuu juuri osuustoiminnallisesta yritysmuodosta.

– Toisaalta, jos katsoo puhtaasti osuuskuntalakia, niin siinä ei kuitenkaan ole eroa osakeyhtiöihin muuten kuin demokraattisen hallinnon osalta, sanoo Muukka.

Osuustoimintamallista on Muukan mukaan kuitenkin johdettavissa sellaista vastuullisuuteen liittyvää kilpailuetua, jota ei ole osakeyhtiössä.

Muukka kuvailee toimintamallien eroa sanomalla, että osakeyhtiö on pääomien yhteenliittymä, kun taas osuuskunta on ihmisten yhteenliittymä, jossa taloudellinen kestävyys on sisäänrakennetttu osuustoiminnalliseen yritysmuotoon,.

– Osuuskunta on toki myös menestyvää liiketoimintaa tavoitteleva yritysmuoto, mutta siinä ylijäämä, jos sitä jaetaan, jaetaan takaisin jäsenille. Usein se kuitenkin saatetaan käyttää osuuskunnan kehittämiseen. Osuustoiminnassa voiton teko ei kuitenkaan ole yrityksen ainoa tehtävä, vaan samalla huolehditaan yhteiskunnasta ja ihmisistä, hän painottaa.

Vastuullisuusteemasta puhutaan nykyään aiempaa enemmän, ja se näkyy myös muiden yritysmuotojen toiminnassa.

– On hyvä, että tämä ajattelu on levinnyt myös osakeyhtiöihin, Muukka sanoo.

Osuuskunnilla on kansainvälisesti määritellyt arvot

Muukan mukaan vastuullisuudesta voidaan osuuskunnissa puhua arvona. Nykysin voimassa olevat arvot määriteltiin vuonna 1995. Näitä ovat omatoimisuus, omavastuisuus, demokratia, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, solidaarisuus, rehellisyys, avoimuus, yhteiskunnallinen vastuu ja muista ihmisistä välittäminen. Arvot eivät ole velvoittavia, mutta tavoitteena on pitää ne vähintään kaikkien osuuskuntien taustalla.

– Varmasti valtaosa osuuskunnista allekirjoittaa nämä arvot ja toteuttaa niitä toiminnassaan, vaikka moni varsinkaan pienempi osuuskunta ei välttämättä tiedä, että tällaiset kansainväliset, yhteiset arvot osuustoiminnalla on olemassa, sanoo Muukka.

Osuustoimintayritykset voivat olla isoja markkinajohtajia, joille kaikki vastuullisuusteemat ovat tärkeitä. Tällöin toiminnassa ei panosteta pelkästään esimerkiksi ympäristön vastuullisuuteen, vaan tuetaan myös muun muassa ihmisoikeus- ja mielenterveysasioita sekä nuorten hyvinvointia.

Vastuullisuus ei ole pelkästään osuuskuntien markkina-arvoa  ja imagoa vahvistava tekijä, jollaisena se saatettiin aiemmin nähdä. Nyt vastuullisuus on jo lähes edellytys yrityksen toiminnassa ylipäätään:

– Jos jokin yritys ei vielä ole ymmärtänyt, että vastuullisuuskysymykset ovat relevantteja, niin on jo myöhässä, Muukka toteaa.

Muukka valmistelee parhaillaan vastuullisuusstrategiaa Pellervossa. Yhteisen strategian luominen on hänen mukaansa haastavaa, sillä järjestönä he palvelevat sekä isoja markkinajohtajayrityksiä että pieniä mikroyrityksiä.

– Heidän todellisuudet ja tarpeet ovat erilaatuisia, kertoo Muukka.

Hän kertoo, että yritysvastuu lainsäädännöllistyy nopealla vauhdilla. Yksi EU-tason sääntelyesitys on yritysten huolellisuusvelvoite ja vastuuvelvollisuus, joka menee parlamentin hyväksyttäväksi jo kesäkuussa.

– Lain voimaan tuleminen tuskin kuitenkaan ainakaan suurten yritysten toimintaa muuttaa, sillä vastuullisuus on jo nyt niin vahvasti mukana toiminnassa, hän sanoo.

 

Osuuskunnat sijoittajan näkökulmasta:

Osuuskunta on suomalaisista yleisistä yhtiömuodoista harvinaisin. Suomessa taloudellisesti merkittävimpiä osuuskuntia ovat osuuskaupat, tuottajaosuuskunnat ja osuuspankit.

Lähtökohtaisesti osuuskuntien tarkoituksena on taloudellisella toiminnallaan tukea jäsentensä taloutta tai elinkeinoa siten, että jäsenet käyttävät osuuskunnan palveluita.

Vaikka osuuskuntien lukumäärä on suhteellisen pieni, osuuskunnan jäsenyys on Suomen väkilukuun suhteutettuna yleistä (noin 7 miljoonaa jäsenyyttä). Pelkästään S-ryhmällä on lähes 2.5 miljoonaa asiakasomistajaa (2019: 2.4 mln).

Osuuskunnat voivat maksaa jäsenilleen korkoa osuuspääomalle ja ylijäämän (eli tilikauden tulos) palautusta. 

Osuuskuntien ylijäämien verotus riippuu siitä, mihin tulolähteeseen osuuskunnan osuudet kuuluvat ylijäämän saajalla. Tietyissä tilanteissa myös osuuskunnan jäsenmäärällä on vaikutusta ylijäämän verotukseen. Lue Vero.fi -sivulta lisää.

Tunnettuja osuuskuntia tai niihin rinnastettavia yhtiöitä Suomessa ovat S-Ryhmän ohella OP Ryhmä (osuuspankki), Metsäliitto Osuuskunta (Metsä Group), Valio (osuuskuntien omistama) ja LähiTapiola (keskinäinen vakuutusyhtiö).

 

Lisää aiheesta "Markkinat"