Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Vastuullisen sijoittamisen järjestö listasi maailman parhaimmat – kaksi suomalaisinstituutiota mukana

YK:n alainen vastuullista sijoittamista edistävä järjestö seuloi vastuullisuuteen sitoutuneiden yritys- ja instituutiosijoittajien joukosta kaikkein parhaimmat kahdessa kategoriassa.

Principles for Responsible Investment (PRI) listasi ensimmäistä kertaa vastuullisen sijoittamisen kansainvälisen kärkijoukon. Pariisissa tiistaina julkistetussa raportissa haluttiin nostaa esille vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin sitoutuneista yrityksistä ja instituutioista sellaisia, joilla on käytössään erityisen hyvät käytännöt ulkoisten managereiden valitsemiseksi ja niiden toiminnan arvioimiseksi.

Omaisuuslajeista tarkasteluun oli valittu listatut osakerahastot ja pääomarahastot.

Listauksella PRI halusi nostaa esille esimerkillisiä sijoittajia ja esitellä muille niiden toimintamalleja edistääkseen vastuullisuutta. Raporttia varten PRI vertaili, miten sijoittajat huomioivat ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja yhtiöiden hallintoon liittyvät näkökulmat. Tarkastelukulmina olivat erityisesti hyvä hallinnointitapa, vastuullisuuden toteutuminen ja läpinäkyvyys.

Raportin kärkijoukko muodostui 47 sijoittajasta ympäri maailmaa eli PRI:n mukaan vain joka kymmenes vastuullisen sijoittamisen periaatteet allekirjoittanut sijoittaja. Leijonanosa parhaimmistosta eli 34 löytyi kuitenkin Euroopasta. Vahvin edustus oli Britannialla, josta listalle pääsi yhdeksän sijoittajaa. Ranskasta heitä oli seitsemän, ja Ruotsista sekä Hollannista viisi.

Suomesta listalla oli kaksi instituutionaalista sijoittajaa: Kirkon eläkerahasto (KER) sekä Varma.

Varma sijoittui vastuullisten sijoittajien kärkijoukkoon molemmissa omaisuuslajeissa.

– Vastuullisuus on integroitu osaksi Varman sijoitustoimintaa. Valitessamme rahastoja kiinnitämme huomiota, että rahastot sopivat meidän omiin vastuullisen sijoittamisen linjauksiin. Seuraamme myös, miten valitsemiemme kohteiden käytännöt ja toiminnat menevät eteenpäin vuosittain, sijoituksista vastaava varatoimitusjohtaja Reima Rytsölä sanoo.

Vastuullisen sijoittamisen johtajan Hanna Kaskelan mukaan Varma vaatii osakerahastoilta vastuullisen sijoittamisen politiikkaa.

–Teemme seulonnan, jolla selvitämme, että osakerahastot täyttävät kansainväliset normit muun muassa lapsityövoiman käytöstä ja ihmisoikeuksien toteutumisesta. Hiilijalanjäljen laskentaan sisällytämme myös passiiviset indeksirahastot, ja raportoimme rahastojen hiilijalanjäljen vuosittain, Kaskela kertoo.

– Indeksirahastojen kehittyminen vastuullisemmiksi on yksi avaintekijä vastuullisen sijoittamisen kehittymisessä globaalisti. Muutosta tarvitaan eritoten niiden osalta, hän jatkaa.

Parhaillaan Varmassa valmistellaan ilmastotavoitteiden päivittämistä.

– Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n raportista ilmeni, että tarvitaan kiireellisiä toimia päästöjen vähentämiseksi. Fossiilienergiasta luopuminen edellyttää toimia kaikilta, myös sijoittajilta, Kaskela sanoo.

 

Sijoitus- ja tulostietoa Varmasta

Kirkon eläkerahasto 

Lisää aiheesta "Markkinat"