Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Kanelitehdas Sri Lankassa. Kuvan henkilöt eivät liity juttuun.

Varma mukaan ihmisarvoista työtä edistävään aloitteeseen

Jo yli 120 kansainvälistä sijoittajaa, jotka hallinnoivat 13 000 miljardin dollarin varoja, ovat allekirjoittaneet Workforce Disclosure Initiative -aloitteen.

Workforce Disclosure Initiative (WDI) -aloitteen tarkoituksena on tuottaa sijoittajille vertailukelpoista tietoa paitsi kohdeyritysten omista, myös niiden tuotantoketjujen työntekijöiden oloista.

– Työelämän kehittäminen ja ihmisarvon kunnioittaminen ovat keskeisiä painopistealueitamme. Kun toimimme sijoittajina yhteisrintamassa, saamme painoarvoa ja pystymme vaikuttamaan kokonaisiin toimialoihin ja sellaisiin kohteisiin, joissa emme itse ole omistajana, Varman vastuullisen sijoittamisen johtaja Hanna Kaskela sanoo.

Eriarvoisuuden maailmanlaajuinen poistaminen ja talouskasvun tuottaminen ihmisarvoista työtä edistämällä ovat olleet YK:n kestävän kehityksen tavoitteita vuodesta 2015 lähtien. Erityisesti kehitys- ja kehittyvissä maissa on edelleen monia huonosti palkattuja, raskaita ja jopa terveydelle vaarallisia ammatteja.

Myös työntekijän asemaa koskeva lainsäädäntö saattaa olla puutteellista.

WDI-aloitteen tavoite ei ole ainoastaan saada yrityksiä kiinnittämään huomiota toimintojensa ja tuotantoketjujen työoloihin, vaan myös vaikuttamaan käytäntöihin, jotka edistävät ihmisarvon kunnioittamista. 

– Ihmisoikeusrikkomukset yrityksissä tai niiden alihankintaketjuissa ovat yhtä lailla vakava maineriski kuin ympäristötekijätkin. Kuluttajat haluavat ostaa vastuullisesti tuotettuja tavaroita ja kiinnittävät ostopäätöksissään huomiota siihen, miten yritykset kohtelevat tuotantoketjun työntekijöitä, Kaskela sanoo.

 

Yhtenäinen raportointi parantaa tiedon kulkua 

Viime vuonna 90 yritystä osallistui WDI-aloitteen kautta työntekijöidensä työolojen ja alihankintaketjujen tarkasteluun. Niistä 21 kuului maailman sadan suurimman joukkoon, ja tuotantoketjujen vaikutukset ulottuvat yli sataan maahan. Kansainvälisesti toimivat isot yhtiöt ovatkin avainroolissa työolojen parantamisessa.

Mukana olevat yritykset työllistävät suoraan toiminnoissaan 8,3 miljoonaa ihmistä ja 1,5 miljoonaa alihankkijaa. 

WDI-aloitteeseen sitoutuneet yhtiöt raportoivat yhtenäisesti työvoimaan ja tuotantoketjuun liittyvistä käytännöistä. Siten sijoittajat saavat paremmin tietoa työntekijöiden työoloista, palkkauksesta ja yritysten toimintaa ohjaavista paikallisista säädöksistä.

 – Perinteisesti sijoittajan on ollut hyvin vaikea saada selvyyttä alihankintaketjuista ja työntekijöiden työoloista, ja tähän WDI-aloite tuo lisää työkaluja.

– Tarvitsemme tietoa, kuinka vastuullisesti yritykset hoitavat sosiaalista vastuuta henkilöstöstään. Raportointi edesauttaa myös työn laatua kehittävien käytäntöjen syntymistä maissa, jossa työlainsäädäntö on heikkoa, Kaskela sanoo.

WDI-aloitteen rahoittajana toimii Britannian kehitysapuvirasto DFID, ja sen taustalla toimii useita kansalaisjärjestöjä, yhdistyksiä ja yksityisen sektorin toimijoita eri maista.

Workforce Disclosure Initiative

Lisää aiheesta "Markkinat"