Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Valmet vastaa tavoittelevansa edelleen Valmetin ja Neleksen sulautumista

Valmetin näkemyksen mukaan Valmetin ja Neleksen sulautuminen loisi erinomaista pitkän aikavälin arvoa molempien yhtiöiden osakkeenomistajille.

Valmet kertoi 29.9. ehdottaneensa Neleksen hallitukselle Valmetin ja Neleksen sulautumista.

Neleksen hallitus julkaisi aamulla kielteisen vastauksen Valmetin ehdotukseen.

Valmet julkaisi vastauksen, jossa se kertoo tavoittelevansa yhä Valmetin ja Neleksen sulautumista.

"Ensimmäisen keskusteluehdotuksen lähetyksen jälkeen Valmet on Neleksen hallituksen pyynnöstä vielä selventänyt näkemystään koskien strategisia perusteita yhtiöiden yhdistämiselle, potentiaalista liiketoimen rakennetta mukaan lukien osakkeenomistajille mahdollisesti palautettavan pääoman määrä, joka tukisi tehokkaan taserakenteen aikaansaamista samalla kuitenkin säilyttäen mahdollisuuden tulevaisuuden investointeihin, sekä synergiapotentiaalia", yhtiö toteaa tiedotteessaan.

"Valmet on myös tehnyt ehdotuksen aikataulusta ja painottanut halukkuuttaan käydä keskustelua avoimeen vuoropuheluun ja luottamukseen perustuen tarkemman sulautumisehdotuksen selventämiseksi mukaan lukien osakkeiden vaihtosuhde. Valitettavasti Valmetia ei ole kutsuttu keskustelemaan näistä asioista tarkemmin Neleksen kanssa."  

"Valmet on myös nostanut Neleksen hallitukselle esiin huolensa koskien Alfa Lavalin mahdollista luopumista asettamastaan tarjouksen toteuttamisedellytyksestä, jonka mukaan ostotarjouksen hyväksyneiden osuuden tulee olla yli kaksi kolmasosaa (2/3) Neleksen ulkona olevista osakkeista ja äänistä, ja potentiaalista tyytymistä alempaan hyväksymisosuuteen. Valmetin näkemyksen mukaan tämä olisi Neleksen ja sen osakkeenomistajien etujen vastaista. Valmetin ymmärryksen mukaan tällaista skenaariota ei ole otettu huomioon Neleksen hallituksen 12. elokuuta 2020 antamassa suosituksessa ostotarjouksen hyväksymisestä."

Valmetin näkemyksen mukaan Valmetin ja Neleksen sulautuminen loisi erinomaista pitkän aikavälin arvoa molempien yhtiöiden osakkeenomistajille.

"Yhdistyminen muodostaisi vahvan alustan liiketoiminnan kasvulle jatkossa erityisesti automaatiojärjestelmissä ja venttiileissä. Lisäksi sulautuminen olisi mielenkiintoinen mahdollisuus Neleksen ja Valmetin työntekijöille, sekä molempien yhtiöiden asiakkaille, jotka hyötyisivät yhteenliittymän ja sen tarjooman vahvuudesta. Sulautuminen loisi Pohjoismaisen globaalin johtajan, jolla olisi 16 000 työntekijää, 4 miljardin euron liikevaihto ja johtavat markkina-asemat segmenteissään."

"Näistä syistä Valmet pitää edelleen tavoitteenaan Valmetin ja Neleksen sulautumista, perustuen sen vahvaan näkemykseen erinomaisesta pitkän aikavälin omistaja-arvopotentiaalista molempien yhtiöiden osakkeenomistajille, teollisesta logiikasta ja synergiapotentiaalista. Valmetin suuri, 29,5 prosentin omistusosuus Neleksestä ja sen syvällinen näkemys pitkän aikavälin erinomaisesta omistaja-arvosta tekevät Valmetin ehdotuksesta huolellisesti harkitun."

Valmet toteaa Neleksen hallituksen kielteisen vastauksen vievän käytännössä osakkeenomistajilta mahdollisuuden arvioida vaihtoehtoa Alfa Lavalin tarjoukselle.

"Tämän seurauksena ja Neleksen suurimpana osakkeenomistajana Valmet ei tue Neleksen hallituksen suositusta hyväksyä Alfa Lavalin tarjous Neleksen kaikista osakkeista ja äänistä."

Neles torjuu Valmetin esityksen sulautumisesta – suosittelee edelleen Alfa Lavalin tarjouksen hyväksymistä

Valmet ehdottaa Neleksen sulautumista Valmetiin

NÄKÖKULMA// Timo Rothovius: Suomen teollisuus kuuluu ruotsalaisille?

Ruotsalainen Alfa Laval ostaa vastasyntyneen Neleksen – käteisostotarjous 11,50 euroa osakkeelta

Metso Outotec ja Neles - nyt itsenäisinä yrityksinä

Neles päätti venttiililiiketoiminnan yt-neuvottelut – 32 irtisanotaan

Neles tavoittelee kasvua markkinoita nopeammin

 

Lisää aiheesta "Markkinat"