Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Kiinteistövälittäjien mukaan Etelä-Suomen helmi on edelleen Hanko.

Välittäjät ennustavat asuntomarkkinoille myötätuulta - katso alueelliset ennusteet

Koko vuoden 2020 ennusteessa yli 80 prosenttia välittäjistä ennustaa kysynnän kasvavan koko maassa. Vahvinta kasvua odotetaan Turun, Tampereen ja Helsingin alueella. Myös vuokra-asuntojen kysynnän kasvu jatkuu vahvana.

Suomen Kiinteistönvälittäjien välittäjistä 80 prosenttia ennustaa osakeasuntojen kysynnän nousevan tai pysyvän ennallaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Vahvinta kasvun odotetaan olevan Turun, Tampereen ja Helsingin vaikutusalueella. Kaakkois-Suomi, Keski-Suomi sekä Pohjois-Suomi lupaavat myös tilanteen pysyvän vähintään ennallaan. Laskua ennustetaan vain hyvin lievänä osassa Itä-Suomen paikkakuntia sekä kaukana aluekeskuksista sijaitsevissa kunnissa. 

– Kasvukeskuksissa on raportoitu selvää tarjontapulaa hyväkuntoisista uudemmista asunnoista,  SKVL:n toimitusjohtaja Jussi Mannerberg sanoo.

Koko Suomessa 80 prosenttia välittäjistä ennustaa kerrostalojen kysynnän nousevan tai pysyvän ennallaan alkuvuoden. Kysyntäennuste on noussut edellisestä neljänneksestä 10 prosenttiyksiköllä. Keskimäärin koko Suomessa vanhojen kerrostalojen hintojen ennustetaan pysyvän lähes ennallaan. Pääkaupunkiseudun ja Turun alueen osalta ensimmäisen neljänneksen hinnannousun odotetaan olevan keskimäärin noin 2 prosenttia ja muun Suomen vanhojen kerrostalojen hintojen odotetaan laskevan keskimäärin yhden prosentin verran.

– Koko Suomessa alueelliset erot pientenkin paikkakuntien välillä voivat olla suuria riippuen työpaikkatilanteesta. Erityisen positiivista on se, että kysyntä ei pelkästään painotu kasvukeskuksiin, Mannerberg toteaa.

Pari- ja omakotitalojen kysynnän ennustetaan pysyvän ennallaan keskitalven. Rivitalojen hinnoissa odotetaan lievää laskua. Pari- ja omakotitalojen hintojen odotetaan alkuvuoden ajan olevan alimmillaan eli noin prosentin laskussa lumisen kauden ajan.

 

Kaikkien asuntojen kauppamäärän ennuste 2020. Lähde: Suomen Kiinteistönvälittäjät ry

Vuokra-asuntojen kysyntä lisääntyy

Lähes 90 prosenttia välittäjistä uskoo vuokra-asuntojen kysynnän nousevan tai pysyvän ennallaan alkuvuonna. Ainostaan Etelä-Suomen pienillä paikkakunnilla sekä Itä- ja Kaakkois-Suomen alueella on pieniä merkkejä kysynnän laskusta. Vuokramarkkinoilla korostuu huonokuntoisten vuokra-asuntojen huonompi kysyntä ja hyväkuntoisten keskusta-asuntojen kovassa kysynnässä merkittäviäkin eroja. Vuokrien määrissä odotetaan nousua alueilla, joissa kysyntää on eniten kuten pääkaupunkiseutu, Turku, Tampere ja Oulu.

Alueelliset markkinaennusteet:

Pääkaupunkiseutu

Pääkaupunkiseudulla on kova kysyntä hyväkuntoisista asunnoista. Välittäjien ennusteen mukaan noin 82 prosenttia uskoo kysynnän pysyvän ennallaan tai nousevan. Rivi- ja omakotitalojen kysynnän ennustetaan nousevan tai vähintään pysyvän ennallaan, lähes kerrostaloasuntojen tasolla. Espoossa alkaa olla pulaa hyvistä vanhoista asunnoista. Vantaalla Kehä III jakaa kysyntää siten että sisäpuolella on vilkkaampaa ja ulkopuolella rauhallisempaa. Pääkaupunkiseudun uudistuotantotarjonta on runsasta mutta hintataso on monien ostajien ulottumattomissa lisäten vanhojen asuntojen kysyntää.

Pääkaupunkiseudun kehyskunnat

Pääkaupunkiseudun kehyskunnissa on kysyntä pysynyt hyvällä tasolla. Eniten kysyntää olisi rivitalo- ja kerrostaloasunnoista. Itä-Uudenmaan alueella kysyntä on parantunut ylitarjonnan vähentyessä. Hyvinkäällä kysyntä on hyvällä tasolla. Länsi-Uudellamaalla kysyntä on säilynyt hyvällä tasolla edullisemman hintatason ansiosta, mutta Tammisaaressa on pulaa uudemmista hissitaloista ja pientaloissa on tarjontaa mutta jonkin verran alhaisempaa kysyntää.

Turun seutu

Turun seudulla yli 97 prosenttia välittäjistä uskoo, että kerrostaloasuntojen kauppa lisääntyy tai käy entiseen tahtiin. Turun alueella sijaitsevien pientalojen kysynnän odotetaan myös pysyvän ennallaan tai kasvavan. mm telakkateollisuuden vaikutus asuntomarkkinoihin on edelleen vahva ja lisää asuntojen kysyntää. Turun keskusta-alueella on hyvää kysyntää remontoiduista asunnoista ja erityisesti pienemmistä asunnoista.

Tampereen seutu

Tampereella 84 prosenttia välittäjistä uskoo kerrostaloasuntokaupan lisääntymiseen tai pysymiseen ennallaan. Asuntojen hintojen odotetaan pysyvän ennallaan. Rivi-, pari- ja omakotitalojen kysynnän ennustetaan pysyvän ennallaan. Tampereella on pulaa hyväkuntoisista vanhoista asunnoista keskeisissä sijainneissa. Nokia jatkaa vetovoimaansa ja alkava lähijunaliikenne lisää alueen kiinnostusta. Sastamalan alue kärsii liian suuresta etäisyydestä Tampereeseen ja investointien puutteesta.

Oulun seutu

Oulussa noin 73 prosenttia välittäjistä uskoo osakehuoneistojen kysynnän lisääntyvän tai pysyvän ennallaan. Rivitalojen kysyntä on laskussa ja omakotitalojen kysynnän ennustetaan lisääntyvän.  Alueella on pulaa hyväkuntoisista vanhoista asunnoista. Stora Enson irtisanomisten vaikutuksia ei vielä näkynyt asuntomarkkinoissa mutta joitain vaikutuksia odotetaan näkyvän tulevana vuonna.

Etelä-Suomi (ei pääkaupunkiseutu)

Välittäjien mukaan Etelä-Suomen helmi on edelleen Hanko. Kysyntä on jakaantunut sisäisiin markkinoihin ja kakkosasuntoihin. Vapaa-ajan asuntoina käytettäviä asuntoja kaupungissa kysytään voimakkaasti. Sataman vahva veto työpaikoissa on parantanut ja ensiasuntoina ostetaan jopa omakotitaloja.

Etelä-Suomen laajalla alueella on sisäisiä merkittäviä eroja. Kouvolassa ja Lahdessa on tarjontaa paljon ja kysyntä ei vastaavasti ole korkeimmillaan juuri tällä hetkellä. Riihimäellä kauppa käy paremmin, vaikka tarjolla olevien uudiskohteiden suuri määrä hidastaa vanhojen kauppaa. Forssa kärsii etäisyydestä suurempiin paikkakuntiin ja odotukset markkinoiden kehityksestä ovat maltillisia.

Kaakkois-Suomi

Haminassa Googlen laajennus tulee näkymään vuokra-asuntomarkkinoilla ja mikäli UPM jätti-investoinnit toteutuvat, niin alueen asuntomarkkinoilla odotettaan parannuksia mukaan lukien lähipaikkakunnat. Lappeenrannassa tarjontaa on paljon mutta hyvä työllisyystilanne pitää yllä hyväkuntoisten asuntojen kysyntää.

Itä-Suomi

Itä-Suomessa yli 65 prosenttia välittäjistä uskoo osakehuoneistojen kysynnän pysyvän samalla tasolla tai nousevan. Mikkelissä kärsitään työpaikkojen menetyksistä ja alueen hitaasta kasvusta. Pieksämäellä on tarjontaa paljon erityisesti omakotitaloista. Pohjoisempana Kuopio-Siilinjärvi-Iisalmi akselilla on työpaikkatilanne pysynyt kohtuullisena ja kysyntää on hyväkuntoisista asunnoista. Alueellisia eroja on laajalla Itä-Suomen alueella paljon ja tilanne voi muuttua nopeastikin työpaikkauutisten myötä.

Keski-Suomi

Aleen kasvukeskus on Jyväskylä. Keskusta-alueella kauppa käy hyvin mutta kauempana keskustasta tilanne on edelleen hyvin rauhallinen ja hintataso hakee uutta alempaa tasoa. Keski-Suomessa 93 % välittäjistä uskoo kerrostaloasuntojen kaupan parantuvan tai pysyvän ennallaan alkuvuonna.

Länsi-Suomi

Länsi-Suomessa rivitalojen kysyntä on suurinta mutta tilanne on pääosin säilynyt ennallaan. Pohjanmaalla Kokkolassa tilanne on ollut hiljainen ja Vaasassa on kärsitty Wärtsilän suurista irtisanomisista. Muuten alueella 73 prosenttia välittäjistä uskoo tilanteen säilyvän ennallaan tai parantuvan.

Pohjois-Suomi

Rovaniemelle matkailu tuo edelleen hyvin nostetta, kerrostaloasuntojen kysyntää pitää yllä sijoittajien kohteina olevat Airbnb vuokraukseen soveltuvat asunnot. Uudemmista rivi- ja omakotitaloista on kysyntää ja tarjontapulaa. Vanhempien 70-luvulla rakennettujen lähiöiden haasteellinen tilanne on sama kuin muullakin Suomessa.

 

 

Lisää aiheesta "Markkinat"