Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Uusi yhtiö tulossa pörssiin – Terveysteknologiayhtiö Optomed suunnittelee listautumista

Suunnitellun listautumisannin odotetaan koostuvan osakeannista, jonka lisäksi tietyt nykyiset osakkeenomistajat tarjoaisivat osakkeitaan myytäväksi.

Terveysteknologiayhtiö Optomed tähtää Helsingin pörssin päälistalle. Listautumisannissa yhtiö pyrkisi keräämään yhteensä noin 20 miljoonan euron bruttovarat, ennen listautumisantiin liittyviä palkkioita ja kuluja.

Optomed kehittää ja kaupallistaa uudenaikaisia, kädessä pidettäviä ja helppokäyttöisiä silmänpohjakameroita. Kädessä pidettävät kamerat soveltuvat käytettäviksi kaikilla klinikoilla silmänpohjaan vaikuttavien silmäsairauksien, kuten työikäisten aikuisten yleisimmän näönmenetyksen taustalla olevan diabeettisen retinopatian, diagnosoinnissa ja etenemisen seurannassa.

- Nykyisten mahdollisuuksien lisäksi voimme laajentua huomattavasti suuremmille markkinoille, kun yhdistämme kädessä pidettäviin silmänpohjakameroihimme ohjelmistoja ja tekoälyä. Tällöin myös silmäsairauksiin erikoistumaton henkilökunta voi suorittaa seulontoja paikallisissa terveyskeskuksissa. Tavoitteemme on tarjota innovatiivisia ja edullisia seulontaratkaisuja, joilla voidaan tavoittaa kaikki niitä tarvitsevat ihmiset ympäri maailman. Suunniteltu listautumisantimme tukisi meitä tavoitteissamme parantamalla kilpailukykyämme sekä lisäämällä tietoisuutta kädessä pidettävistä silmänpohjakameroista ja niiden mahdollisuuksista diabeteksen aiheuttaman ja vältettävissä olevan sokeutumisen estämisessä, toimitusjohtaja Seppo Kopsala perustelee listautumishanketta.

Yhtiön liiketoiminta koostuu kahdesta synergistisestä liiketoimintasegmentistä: Laitteet- ja Ohjelmistot-segmenteistä. Sen oma teknologia on suojattu 52 kansainvälisellä patentilla. Tuotteita myydään yli 60 maassa, ja asiakkaisiin kuuluu kansainvälisiä terveydenhuollon organisaatioita, sairaaloita, kansainvälisiä terveysteknologiayhtiöitä (OEM) ja jälleenmyyjiä.

Optomedillä oli syyskuun lopussa 105 työntekijää, sen pääkonttori on Suomessa ja tytäryhtiö Kiinassa.

Myynti kasvaa

Viime vuonna Optomedin liikevaihto oli 12,7 miljoonaa euroa, jossa oli 85 prosenttia kasvua edellisvuoteen verrattuna. Kasvu liittyi pääasiassa ohjelmistoyhtiö Commit; Oy:n yrityskauppaan sekä laitemyynnin orgaaniseen kasvuun.

Maaliskuussa 2018 toteutuneen yrityskaupan huomioiva pro forma -liikevaihto oli 14,5 miljoonaa euroa. Pro forma -liikevaihdosta Laitteet-segmentin osuus oli 52 prosenttia ja Ohjelmistojen 48 prosenttia.

Optomedin bruttotulos oli viime vuonna 9,1 miljoonaa euroa, mikä vastasi 71,1 prosenttia liikevaihdosta. Käyttökate oli 1,1 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 1,4 miljoonaa euroa eli 10,9 prosenttia liikevaihdosta.

Tämän vuoden tammi-syyskuussa yhtiön liikevaihto oli 10,6 miljoonaa euroa, kun vuosi sitten se oli 8,0 miljoonaa. Kasvua tuli molemmista segmenteistä.

Kiinni ikääntymisen ja terveydenhuollon trendeihin

Optomed ennakoi kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden globaalimarkkinat kehittyvät suotuisasti ja uskoo, että kasvanut tietoisuus diabeettisesta retinopatiasta tukee sen liiketoimintoja.

- Uskomme, että yksi kiinnostavimmista ja merkittävimmistä muutoksista terveydenhuollossa on tekoälyn läpimurto. Siksi aiomme olla eturintamassa tekoälyanalyysiin pohjautuvien silmäsairauksien seulontaratkaisujen kehittämisessä ympäri maailman. Optomedin tavoite pitkällä aikavälillä on saavuttaa vähintään 20 prosentin keskimääräinen vuosittainen orgaaninen liikevaihdon kasvu. Suunniteltu anti edistäisi yhtiön kasvustrategian toteuttamista ja mahdollistaisi omistuspohjan laajentamisen, hallituksen puheenjohtaja Petri Salonen toteaa.

Kuluvan vuoden kasvun yhtiö arvioi olevan ”matala yksinumeroinen luku verrattuna vuoteen 2018”.

Yhtiö uskoo hyötyvänsä seuraavista keskeisistä vahvuuksistaan ja kilpailueduistaan:

  • Optomed on yksi johtavista toimijoista kasvavilla ja muuttuvilla kädessä pidettävien silmäpohjakameroiden markkinoilla.
  • Optomed tarjoaa omaa teknologiaansa kohdennetuin arvolupauksin eri markkinoille ja terveydenhuoltojärjestelmille.
  • Ulkoistetun tuotannon ja jakelun ansiosta rajallisesti pääomaa tarvitseva organisaatio, jolla on tarkasti määritelty myyntistrategia ja laaja jakeluverkosto.
  • Kokenut johto edistää silmänpohjakuvantamismarkkinoiden muutosta.
  • Uusille markkinoille ja loppuasiakassegmentteihin laajentuminen tarjoaa kasvumahdollisuuksia tulevaisuudessa.

Optomedin taloudelliset tavoitteet, osingonjakopolitiikka ja tulevaisuuden näkymät

  • Liikevaihdon kasvu: Optomedin keskipitkän aikavälin tavoite vuodesta 2020 eteenpäin on saavuttaa kaksinumeroinen vuosittainen orgaaninen liikevaihdon kasvu. Pitkällä aikavälillä Optomedin tavoite on saavuttaa vähintään 20 prosentin keskimääräinen vuosittainen orgaaninen liikevaihdon kasvu.
  • Oikaistu käyttökatemarginaali: Optomedin tavoite keskipitkällä aikavälillä on priorisoida organisaatioon tehtävät investoinnit kasvun tukemiseksi, ja saavuttaa vähintään 30 prosentin oikaistu käyttökatemarginaali pitkällä aikavälillä.
  • Osingonjakopolitiikka: Optomed on laajentumisvaiheessa, ja tästä syystä se aikoo tulevina vuosina priorisoida kasvua osinkojen sijaan.

Listautumisanti vanhoista ja uusista osakkeista

Optomed kaavailee listautumisannin koostuvan sekä uusista liikkeelle laskettavista osakkeista että nykyisten omistajien osakemyynneistä.

Yhtiön osakkeenomistajiin kuuluvat nyt muiden muassa kiinalainen Cenova Capital, Halma Plc:n tytäryhtiö, Robert Bosch Venture Capital GmbH, Aura Capital -konserni, Suomen Teollisuussijoitus Oy, toimitusjohtaja Seppo Kopsala, Mankato Capital Ltd, Cliff Swallow Investment Ltd, Uppland Kapital AB, Markku Virta ja David Oak.

 

Optomedin verkkosivut

 

Mitä Optomed tekee ja minkälaisella markkinalla yhtiö operoi? Inderesin Verneri Pulkkinen jututtaa Optomedin toimitusjohtajaa Seppo Kopsalaa (video 4 min 37 s)

Lisää aiheesta "Markkinat"