Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Maakohtaisen indeksirahaston salkkua katsomalla pääsee tutustumaan siihen, mitä osakkeita on missäkin maassa. Kuva: iStock/DKosig

Ulkomaisiin osakkeisiin pääsee helposti kiinni rahastojen kautta

Hyvä keino lähteä sijoittamisessa liikkeelle ja saada salkkuun heti hajautusta on valita jokin ETF- eli pörssinoteerattu indeksirahasto. Ulkomaisiin suoriin osakkeisiin sijoittaessa on puolestaan tärkeää valita sellainen palveluntarjoaja, joka mahdollisimman kustannustehokas, mutta samalla huolehtii, että esimerkiksi ennakonpidätys kohdemaassa veloitetaan oikein. 

Jos sijoitettavaa rahaa on kertynyt jo jonkin verran, alkuun pääsee laittamalla esimerkiksi 80 prosenttia kustannustehokkaisiin ETF-osakeindeksirahastoihin ja loput suoriin osakkeisiin. Rahaston voi valita omaa kiinnostustaan lähellä olevalta alalta tai alueelta.

ETF- rahastoja on maa- ja aluekohtaisesti sekä esimerkiksi niin sanottuja megatrendejä seuraavia rahastoja.

– Ne sijoittavat osakkeisiin, jotka hyötyvät jostain tietystä trendistä, kuten esimerkiksi digitataalisuudesta, tekoälystä tai robotiikasta, kertoo Nordetin osakestrategi Martin Paasi ja vinkkaa:

– Verkossa löytyy erilaisia listoja megatrendeistä, joista voi saada vetoapua ETF:n valintaan.

Mistä voi löytää sopivan yrityksen?

Sijoitettavasta varallisuudesta on jäljellä vielä 20 prosenttia, jonka halutessa voi sijoittaa yksittäisiin yrityksiin. ETF-rahastoilla toki pärjää varsin hyvin. Suoriin osakkeisiin voi sijoittaa esimerkiksi oman tuttuuden ja kiinnostuksen kautta.

– Sähköautoista kiinnostunut voi sijoittaa vaikka kokeilumielessä Teslaan, ja jos tykkää Victoria´s Secretistä, voi sijoittaa osan rahasta siihen, Paasi konkretisoi.

Jos mielessä ei ole tiettyä yrityslähtöistä tulokulmaa tai  jokin ala kiinnostaa kokonaisuutena, silloin sijoitettavan yrityksen voi etsiä indeksirahastojen kautta.

– Teemasta tai megatrendistä kiinnostunut sijoittaja voi löytää kiinnostavia yrityksiä tutkimalla alan ETF-rahaston salkun sisältöä. Jos esimerkiksi digitaalisuus kiinnostaa, sen alan ETF-rahastoista voi nähdä, mitä osakkeita minkäkin ilmiötä seuraavan indeksin sisältä löytyy. Näin voi saada tukea omaan valintaansa, sanoo Paasi.

Maakohtaisen indeksirahaston salkkua katsomalla pääsee tutustumaan siihen, mitä osakkeita on missäkin maassa.

– USA:n markkinoista kiinnostuneelle SP500 on varmasti hyvä lista etsiä itselleen sopivia sijoituskohteita, Paasi toteaa.

Välittäjän valintaan kannattaa panostaa

Palveluntarjoajista kannattaa valita kustannustehokkain. Pelkkä hinta ei Paasin mukaan kuitenkaan ole ratkaisevin, vaan täytyy selvittää, mitä palveluja hintaan kuuluu. Hän suosittelee valitsemaan Suomessa palveluitaan tarjoavan välittäjän muun muassa siksi, että verotus hoituu silloin useimmiten automaattisesti ja oikein.

– Pelkästään ulkomaalaisen ja kotimaisen palveluntarjoajan kuluja vertaamalla parhaaseen lopputulokseen ei päästä. Jos ryhdyt esimerkiksi amerikkalaisen välitysfirman asiakkaaksi, joudut hoitamaan kaikki verotusasiat itse, hän huomauttaa.

– Kotimainen voi olla hiukan kalliimpi, mutta toisaalta silloin saa automaattisesti myyntivoitot tai –tappiot raportoitua verottajalle, jolloin sitä ei tarvitse tehdä itse.

Näin pääset sijoittamisessa alkuun:

  • Valitse aina halvin palveluntarjoaja, kulut syövät tuottoa. Tarkista kuitenkin, onko palveluissa eroa ja minimoi kulut suhteessa palveluihin.
  • Lähde liikkeelle kustannustehokkaiden osakeindeksirahastojen kautta. Näin saat alueellisen ja/tai alakohtaisen hajautuksen. Kokonaisvuosikustannus on niissä tyypillisesti alle 0.5%.
  • Sijoitat rahastoihin, joissa on kasvuosuudet. Silloin rahastoon kertyviä tuottoja ei makseta ulos vuosittain, jolloin ne verotetaan, vaan esimerkiksi osinkotuotto sijoitetaan automaattisesti rahaston sisällä uudestaan.
  • Osakesijoittaminen on aina pitkäjänteistä. Jos et ole valmis säilyttämään suoraa osakesijoitusta 10 vuotta, ei kannata sijoittaa ollenkaan.

 

Lisää aiheesta "Markkinat"