Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Yhtiön mukaan paino- ja kirjoituspaperien kysyntä on laskenut pitkäaikaisesti ja koronapandemiasta seuranneet sulkutoimet aiheuttivat lisäksi markkinoilla äkillisen kysyntähäiriön.

UPM sulkee Kaipolan paperitehtaan viimeistään vuoden lopussa

Painopaperin kysynnän krooninen heikkeneminen vaivaa – UPM tehostaa toimiaa. Kaipolan tehdas on kilpailukyvyltään yhtiön heikoin. Suunnitelmissa on myös Shottonin paperitehtaan myynti ja muiden sektorien toiminnan tehostaminen. Toimien arvioidaan tuovan noin 75 miljoonan euron vuotuiset säästöt.

UPM kertoo suunnittelevansa Kaipolan paperitehtaan pysyvää sulkemista, Shottonin paperitehtaan myyntiä Walesissa sekä Communication Papersin liiketoimintatiimien toiminnan tehostamista, jotta liiketoiminta-alueen kilpailukyky voidaan varmistaa.

Tehostamisjärjestelyjä tehdään myös UPM Biorefining- ja UPM Specialty Papers -liiketoiminta-alueilla, ja järjestelyt koskevat yhtiön suomalaisia sellutehtaita, UPM Metsää ja UPM Tervasaaren tehdasta.

Päätökset lopullisen suunnitelman toteutuksesta tehdään, kun yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet.

Suunnitelmat vaikuttavat toteutuessaan kaikkiaan noin 840 työpaikkaan, joista valtaosa on Suomessa.

UPM kirjaa Q3 2020 tulokseen noin 115 miljoonan euron rakennejärjestelykulut (55 miljoonan euron kassavaikutus ja 60 miljoonan euron alaskirjaukset) vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä. Valtaosa kirjauksista liittyy suunniteltuihin toimenpiteisiin UPM Communication Papersissa. Toimien on arvioitu tuovan noin 75 miljoonan euron vuotuiset säästöt.

Aiemmin tänä vuonna UPM tiedotti sulkevansa Chapellen paperitehtaan Ranskassa ja vaneritehtaan Jyväskylässä sekä tehostavansa UPM Raflatacin toimintaa. Näistä toimenpiteistä syntyy noin 45 miljoonan euron vuotuiset säästöt.

Kaipolan tehdas kilpailukyvyltään yhtiön heikoin

Paino- ja kirjoituspaperien kysyntä on laskenut pitkäaikaisesti ja koronapandemiasta seuranneet sulkutoimet aiheuttivat lisäksi markkinoilla äkillisen kysyntähäiriön.

– Vaikka näiden paperilaatujen kysynnän normalisoitumisesta on joitain varhaisia merkkejä sulkutoimien rauettua, maailmantalouden näkymät ovat heikentyneet, todetaan yhtiön tiedotteessa.  

UPM Communication Papers suunnittelee Kaipolan tehtaan pysyvää sulkemista viimeistään vuoden 2020 loppuun mennessä. Suunnitelma koskee kolmea paperikonetta ja vaikuttaa noin 450 työpaikkaan Suomessa. Samalla yhtiön graafisten paperien kapasiteetti vähenee 720 000 tonnilla, mistä 450 000 tonnia on sanomalehtipaperia ja 270 000 tonnia päällystettyä mekaanista painopaperia.

– Tämä on murheellinen uutinen Kaipolalle. Vaikka Kaipolassa on osaavat tiimit ja hyvin hoidetut koneet, monien ulkoisten tekijöiden, kuten korkeiden logistiikkakustannusten, sääntelyyn ja verotukseen liittyvien seikkojen, korkeiden työvoimakustannusten ja kasvavien kuitukustannusten vuoksi tehdas on UPM:n paperitehtaista kilpailukyvyltään heikoin, liiketoiminta-alueen johtaja Winfried Schaur sanoo.

UPM Communication Papers suunnittelee järjestelyjä ja tehostamistoimia myös liiketoiminnan tukitoimintoihin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Nämä suunnitelmat vaikuttavat toteutuessaan noin 170 työpaikkaan yli kymmenessä maassa.

– Tuotantolaitostemme, ihmistemme ja strategiamme ansiosta pystymme toimimaan kannattavasti vielä vuosia. On hyvä muistaa, että paino- ja kirjoituspaperien maailmanmarkkinat ovat edelleen yli 70 miljoonaa tonnia, mistä yli 20 miljoonaa tonnia on Euroopassa. Vaikkakin markkina on supistuva, kustannuksiltaan kilpailukykyisillä tehtailla on mahdollisuuksia kannattavaan liiketoimintaan ja hyvään kassavirtaan, Schaur lisää.

Sanomalehtipaperin kulutus vähenee edelleen 

UPM suunnittelee myös myyvänsä UPM Shottonin paperitehtaan muunnettavaksi toiselle tuotealueelle.

Tällä hetkellä tehdas tuottaa 250 000 tonnia sanomalehtipaperia Deesidessa, Walesissa. Myytävä kokonaisuus käsittää materiaalien kuten kierrätyspaperin ja -kartongin keräys- ja lajittelutoiminnot, siistaamon, paperikonelinjan sekä energiainfrastruktuurin. Laitoksella on myös vakiintunut asema Iso-Britannia kierrätyspaperimarkkinoilla.

– UPM Shottonin asema Iso-Britannian markkinoilla on hyvä. Myyntiprosessissa etsimme kuitenkin muitakin pitkän aikavälin käyttömahdollisuuksia tehtaalle, koska sanomalehtipaperin kulutus vähenee edelleen. Paperikone on teknisesti joustava ja soveltuu etenkin pakkauskartonkien tuotantoon, Schaur kertoo.

UPM Biorefining ja UPM Specialty Papers tehostavat myös toimiaan

UPM Biorefining suunnittelemat toimenpiteet tehostavat toimintamallia, optimoivat kustannusrakennetta ja edistävät digitalisaatiota.

– UPM aloittaa Kymin, Kaukaan ja Pietarsaaren sellutehtailla yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat tehtaiden ja tukitoimintojen organisaatioihin suunniteltuja muutoksia. Muutoksilla on tarkoitus lisätä joustavuutta ja tehokkuutta kunnossapidossa, tuotannossa ja hallinnossa. Enimmillään suunnitelma johtaa 110 työpaikan vähentämiseen, yhtiön tiedotteessa kerrotaan.

Yhtiön mukaan Suomen metsätoimintoja koskevat suunnitelmat keskittyvät asiakaspalvelun parantamiseen ja laajempaan ddigitaalisten järjestelmien käyttöön. 

– Enimmillään suunnitelma johtaa 60 työpaikan vähentämiseen.

UPM Specialty Papers puolestaan suunnittelee UPM Tervasaaren tehtaan organisaation uudelleenjärjestelyä ja optimointia kilpailukyvyn parantamiseksi. Suunnitellut toimet vaikuttaisivat toteutuessaan noin 50 työpaikkaan.

Lisää aiheesta:

Koronakevät söi UPM:n liikevaihtoa edelleen

UPM suunnittelee vaneritehtaansa sulkemista Jyväskylässä - tähtäimessä 11 miljoonan euron vuosisäästöt

UPM:ltä höyhenjarrutus - tarrat ja erikoispaperit ennätystulokseen

Sellun hinnasta kärsivä UPM odottaa parempaa vasta jälkipuoliskolla

UPM:n tuloskasvuputki poikki – Uruguayn uusi sellutehdashanke etenee vauhdilla

Ranskan-tehdas myyntiin, Rauman PK2 lopetetaan, uusi palvelukeskus Puolaan – UPM: Toimet edistävät kilpailukykyä ja tulosta pitkällä aikavälillä

 

 

Lisää aiheesta "Markkinat"