Lehti suomalaiselle sijoittajalle

- Kolmannen neljänneksen suurin uutinen oli päätös investoida Uruguayssa uuteen, erittäin kilpailukykyiseen sellutehtaaseen, joka tulevaisuudessa nostaa selluliiketoiminnan ja UPM:n tuloksen uudelle tasolle. Meillä on ainutlaatuinen tilanne edetä merkittävien kasvuhankkeiden valmistelussa ja toteutuksessa, toimitusjohtaja Jussi Pesonen toteaa osavuosikatsauksessa.

UPM:n tuloskasvuputki poikki – Uruguayn uusi sellutehdashanke etenee vauhdilla

Jussi Pesonen jatkaa metsäyhtiön ruorissa toistaiseksi, mutta jättää hallituspaikkansa keväällä.

UPM:n liikevaihto painui heinä-syyskuussa ja oli 2 493 miljoonaa euroa. Takapakkia tuli vuodentakaiseen 2 650 miljoonan euron huipputasoon verrattuna kuusi prosenttia. Analyytikot olivat odottaneet yhtiöltä 2 568 miljoonan liikevaihtoa.

Liikevaihto kasvoi Raflatac -liiketoiminta-alueella, säilyi muuttumattomana Energy -liiketoiminta-alueella ja laski Biorefining-, Communication Papers-, Specialty Papers- ja Plywood -liiketoiminta-alueilla.

Tulos ennen veroja laski 319 miljoonaan vertailukauden 401 miljoonasta. Vertailukelpoinen liikevoitto laski 19 viime vuoden 420 miljoonasta eurosta nyt 342 miljoonaan euroon. Samalla katkesi UPM:n 25 peräkkäisen vuosineljänneksen mittaiseksi venynyt yhtäjaksoisen tuloskasvun putki.

Markkinoilla kolmannen neljänneksen tulokseksi ennen veroja odotettiin 308 miljoonaa euroa ja oikaistuksi liikevoitoksi 324 miljoonaa euroa.

Osakettaan kohti UPM teki heinä-syyskuussa tulosta 0,50 euroa, kun vuosi sitten samaan aikaan tulosta oli 0,61 euroa. Analyytikkojen odotuksissa oli 0,47 euron tulos per osake.

Sellun myyntihintojen laskun tulosvaikutus oli UPM:n mukaan suurempi kuin kaikilla liiketoiminta-alueilla alentuneiden muuttuvien kustannusten.

- Sellun hinta oli ennätyksellisen korkea viime vuoden vastaavalla neljänneksellä, ja siihen verrattuna liikevaihto laski kuusi prosenttia ja vertailukelpoinen liikevoitto 19 prosenttia 342 miljoonaan euroon. Tämän vuoden toiseen neljännekseen verrattuna liikevoitto pysyi ennallaan, toimitusjohtaja Jussi Pesonen totesi osavuosikatsauksessa.

UPM kertoi tänään myös Pesosen jatkavan toistaiseksi toimitusjohtajana, mutta luopuvan ensi keväänä paikastaan hallituksessa. Metsäyhtiön toimitusjohtajana vuodesta 2004 ja hallituksen jäsenenä vuodesta 2007 toiminut Pesonen olisi voinut jäädä johtajasopimuksensa mukaisesti eläkkeelle marraskuussa 2020 täyttäessään 60 vuotta.

Heikko talous vaikutti

Pesonen oli tyytyväinen UPM:n liiketoimintojen hyvän kehityksen jatkumiseen kolmannella neljänneksellä. Toimintaympäristö on kuitenkin muuttunut aina vain haastavammaksi.

- Talouskasvun hidastuminen, erityisesti Euroopassa, vaikuttaa tuotteidemme markkinoihin, ja myyntihinnat laskivat odotustemme mukaisesti. Onnistuimme pitämään marginaalit alkuvuoden tasolla.

Toimitusjohtajan mukaan sellun hinnan lasku vaikutti odotetusti Biorefiningin liikevoittoon, mutta operatiivisesti neljännes oli kuitenkin vahva. Sekä Pulp että Biofuels tekivät tuotantoennätykset, ja Biofuelsin neljänneksen tulos oli kaikkien aikojen paras.

Communication Papersin kolmannen neljänneksen tulos oli jälleen vankka.

- Kiinteiden ja muuttuvien kustannusten hallinnalla onnistuimme vastaamaan kysynnän ja hintojen markkinapaineeseen. Varmistaakseen kilpailukykynsä UPM sulki heinäkuussa UPM Plattlingin tehtaan paperikoneen 10 Saksassa, ja syyskuussa ilmoitimme suunnitelmasta sulkea UPM Rauman paperikone 2 ja myydä UPM Chapellen sanomalehtipaperitehdas Ranskassa, Pesonen summasi.

Specialty Papers puolestaan onnistui kääntämään kannattavuuskehityksensä. Liiketoiminta-alue hyötyi edullisesta sellusta ja hyvästä asiakaskysynnästä, erityisesti Aasiassa. Lisäksi tuloksia saatiin aikaan omilla kustannustenhallintaohjelmilla.

Raflatacin marginaalit toipuvat Pesosen mukaan vähitellen määrätietoisten toimenpiteiden ansiosta. Yhtiö haluaa kuitenkin varmistaa myönteisen kehityksen jatkumisen marginaaleihin, tuotevalikoimaan ja kustannuksiin kohdentuvien hakkeiden jatkamisella.

UPM Energy teki Pesosen mukaan jälleen erinomaisen tuloksen. Siitä on kiittäminen paitsi kohonneita markkinahintoja myös vesivoiman tuotannon taitavaa optimointia Suomen erittäin kuivissa vesiolosuhteissa.

Sen sijaan vastatuuli voimistui Plywoodin markkinoilla. Sopeutuminen hidastuvaan kysyntään johti Suomessa yt-neuvotteluihin ja väliaikaisiin lomautuksiin. Tuotannon käynnistyminen UPM Chudovon tehtaan laajennusosassa Venäjällä oli kilpailukykyä osaltaan parantava myönteinen uutinen, arvioi Pesonen.

Täyttä höyryä Uruguayssa

UPM ilmoitti kolmannella neljänneksellä investoivansa huimat 2,7 miljardia dollaria uuteen sellutehtaaseen Paso de los Torosissa Uruguayssa. Käynnistyessään arviolta vuoden 2022 toisella puoliskolla tehdas tuottaa 2,1 miljoonaa tonnia eukalyptussellua. Yhtiön mukaan se lisää UPM:n sellukapasiteettia yli 50 prosenttia ja vaikuttaa merkittävästi tuloksentekokykyyn.

- Suurin uutinen oli päätös investoida Uruguayssa uuteen, erittäin kilpailukykyiseen sellutehtaaseen, joka tulevaisuudessa nostaa selluliiketoiminnan ja UPM:n tuloksen uudelle tasolle. Meillä on ainutlaatuinen tilanne edetä merkittävien kasvuhankkeiden valmistelussa ja toteutuksessa, Pesonen kuvailee.

Hänen mukaansa UPM siirtyy nyt ripeästi valmistelusta suunnitteluun ja toteutukseen. Rakentamisen luvitus ja valmistelu on alkanut tehdastontilla ja Montevideon satamassa. Uruguayn valtio on aloittanut rautatien rakentamisen, ja toimittajat rekrytoivat työvoimaa.

Tehdasinvestoinnin lisäksi UPM investoi noin 280 miljoonaa dollaria satamatoimintoihin Montevideossa ja 70 miljoonaa dollaria tehtaan ulkopuolisiin paikallisiin investointeihin, mukaan lukien uuteen asuinalueeseen Paso de los Toroksessa.

Näkymät ennallaan

UPM teki viime vuonna historiansa parhaan tuloksen. Tänä vuonna yhtiö odottaa liiketoimintojen tuloksen jatkuvan hyvällä tasolla.

Metsäyhtiön mukaan kysynnän kasvu on jatkunut useimmissa sen liiketoiminnoissa kuluvana vuonna, vaikkakin maltillisena. Graafisten painopaperien Communication Papersissa kysynnän lasku on jatkunut.

UPM ei odota metsävarojen käyvän arvon nousun vaikuttavan merkittävästi vertailukelpoiseen liikevoittoon tänä vuonna.

Viimeisellä neljänneksellä UPM:n liiketoimintoihin vaikuttavien sellun keskihintojen odotetaan olevan alemmat kuin heinä-syyskuussa. Biorefiningiin vaikuttaa Fray Bentosin sellutehtaan aikataulun mukainen huoltoseisokki, kun taas Communication Papers saa positiivista vaikutusta vuotuisista energiaan liittyvistä maksuhyvityksistä.

- Maailmanlaajuisen talouskasvun odotetaan jatkuvan kuluvana vuonna, tosin hitaampana kuin viime vuonna. Talouskasvuun liittyy kuitenkin merkittäviä epävarmuuksia, kuten globaalit kauppakiistat. Kasvu on hidastunut Euroopassa, erityisesti Saksassa. Nämä tekijät saattavat vaikuttaa maailman talouskasvuun sekä UPM:n tuote- ja raaka-ainemarkkinoihin, metsäyhtiö arvioi.

Sijoittajille kelpasi

Markkinoilla UPM:n suoritusta hankalammassa ympäristössä arvostettiin, kun tuloskaan ei nuokahtanut kovin kauas viime vuoden huipputasoiltaan.

Osake saikin tulosluvuista puhtia ja kiipesi terhakkaasti kohti 30 euroa. Kello 16.10 metsäyhtiön osake oli viiden prosentin nousussa ja kauppaa käytiin 29,68 eurolla. Tämän vuoden alusta UPM:n osakkeen hinta on kallistunut jo 34 prosenttia.

Samaan aikaan Helsingin pörssin yleistä kehitystä kuvaava OMXH-indeksi oli 1,5 prosenttia pakkasella.

 

 UPM:n koko kolmannen neljänneksen raportti

Kuuntele UPM:n heinä-syyskuun osavuosikatsauksen webcast täältä (englanniksi)

UPM sijoittajille

 

Olosuhteisiin nähden ihan siedettävä tulos – katso Inderesin analyytikon Antti Viljakaisen kommentit (video 1 min 22 s)

 

Lisää aiheesta "Markkinat"