Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Kuva: UPM

UPM:n tulos heikkeni edelleen –  osinkoehdotus ennallaan

Graafisten paperien kysynnän lasku ja alhainen sellun hinta leikkasivat UPM:n viime vuoden tulosta. Tulos ylitti kuitenkin analyytikkojen ennusteen.

UPM:n liikevaihto laski loka-joulukuussa 11 prosenttia vuodentakaisesta ja oli 2 188 miljoonaa euroa. Yhtiön mukaan liikevaihdon lasku johtui graafisten paperien vähentyneistä tilauksista sekä sellun ja paperien hintojen laskusta. 

Yhtiön vertailukelpoinen liikevoitto aleni samalla ajanjaksolla 11,5 prosenttia vertailujaksosta ja oli 252 miljoonaa euroa. (14,0%) liikevaihdosta.

Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos laski 0,35 euroon vuodentakaisesta 0,49 eurosta. Analyytikoiden ennustus oli 0,29 euroa.

UPM:n hallitus ehdottaa analyytikkojen konsensusennusteen mukaista 1,30 euron osinkoa osaketta kohden. 

Toimitusjohtaja Jussi Pesosen mukaan vuosi päättyi silti myönteisissä merkeissä.

– Neljännellä vuosineljänneksellä tuotteidemme kysyntä oli hyvä. Liikevaihto 2 188 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 252 miljoonaa euroa olivat suuremmat kuin kahdella edellisellä neljänneksellä, vaikka molemmat laskivat selvästi verrattuna vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon, Pesonen sanoo.

Vuositasolla UPM:n liikevaihto laski 16 prosenttia ja vertailukelpoinen liikevoitto 32 prosenttia edellisvuodesta. 

– COVID-sulkutoimista johtunut graafisten paperien kysynnän poikkeuksellinen lasku ja epätavallisen alhainen sellun hinta vaikuttivat selvästi vuoden 2020 tulokseemme.

– Taloudellinen asemamme on edelleen erittäin vahva. Nettovelkamme on lähes nolla, ja käteisvarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat vuoden lopussa 3,2 miljardia euroa.

Vuoden viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tähtiä olivat UPM Raflatac ja UPM Specialty Papers.

– Niiden markkinat olivat suotuisat, ja ne hyötyivät kuluttajakäyttäytymisen sekä verkko- ja vähittäiskaupan muutoksista. 

Pesosen mukaan UPM Biorefiningissa sellun, uusiutuvien polttoaineiden ja sahatavaran kysyntä säilyi hyvänä. Sellun kysyntä kasvoi etenkin Kiinassa.

– Sellun markkinahinnat ovat olleet alhaiset jo jonkin aikaa, ja valuuttakurssien muutokset kumosivat viime neljänneksellä nähtyjen ensimmäisten hinnankorotusten vaikutuksen. Kahden laajan huoltoseisokin vuoksi osavuositulos painui nollaan. 

Graafisten paperien markkinakysyntä laski 14 prosenttia viime vuodesta. Vuonna 2020 yhtiö sulki UPM Kaipolan, UPM Chapellen paperitehtaat ja UPM Jyväskylän vaneritehtaan. UPM Shottonin paperitehtaan myyntiprosessi Walesissa jatkuu.

– Toimenpiteet olivat oikea-aikaisia ja välttämättömiä liiketoiminnan tehokkuuden ja kilpailukyvyn kannalta, Pesonen toteaa.

– Pyrimme alentamaan kiinteitä kustannuksia monin toimenpitein, joista odotamme noin 130 miljoonan euron vuotuisia säästöjä. Suuret kasvuhankkeemme Uruguayssa ja Saksassa etenevät aikataulun ja budjetin mukaisesti, Pesonen sanoo.

Näkymissään yhtiö arvioi epävarmuuden jatkuvan: 

"UPM:n vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan olevan vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla alempi kuin vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla paperin hintojen laskun ja lisääntyneiden kunnossapitotöiden vuoksi. Vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan toipuvan vuoden 2021 jälkimmäisellä puoliskolla."

UPM sijoittajille

UPM tilinpäätöstiedote (pdf)

 

Inderes toistaa lisää-suosituksen

– UPM:n Q4-tulos oli odotuksia parempi, mutta kuluvan vuoden tuloskasvu on loppuvuoden varassa. Toistamme UPM:n lisää-suosituksemme ja nostamme tavoitehintamme 31,00 euroon (aik. 27,50 euroa) tiettyjä keskipitkän ajan positiivisia ennustemuutoksia ja verrokkiarvostusten nousua peilaten, pääanalyytikko Antti Viljakainen toteaa Inderesin aamukatsauksessa.

Videolla Viljakainen käy livenä läpi UPM:n tulosta. (Kesto 50:35)

 

Lisää aiheesta:

Paperin kysynnän lasku kolhii UPM:n kannattavuutta – metsäjätti on silti edelleen vahvassa iskussa

UPM:n Jussi Pesonen: ”Suomalaiset tehtaat ansaitsevat puolustuspuheensa – teollisuuden ulosliputus ei ole Suomen etu”

UPM sulkee Kaipolan paperitehtaan viimeistään vuoden lopussa

Koronakevät söi UPM:n liikevaihtoa edelleen

UPM suunnittelee vaneritehtaansa sulkemista Jyväskylässä - tähtäimessä 11 miljoonan euron vuosisäästöt

 

Lisää aiheesta "Markkinat"