Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Metalliteollisuudessa työvoimakustannukset nousivat 4,6 prosenttia huhti-kesäkuussa.

Työvoimakustannukset nousussa huhti-kesäkuussa

Kausitasoitettu työtunnin kustannus nousi koko teollisuudessa 0,4 prosenttia,  rakentamisessa 1,4 prosenttia ja yritystalouden palvelualoilla 0,1 prosenttia verrattuna viime vuoteen.

Tilastokeskuksen mukaan kuntasektorilla tehdyn työtunnin kustannukset nousivat 4,3 prosenttia huhti-kesäkuussa verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Valtiosektorilla tehdyn työtunnin kustannukset nousivat samaan aikaan 2,3 prosenttia. 

Yksityisen sektorin työvoimakustannukset nousivat 1,4 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Kausitasoitetut työvoimakustannukset nousivat 0,3 prosenttia vuodentakaisesta.

Ansiotasoindeksi nousi kuntasektorilla 3,8 prosenttia, valtiolla 3,4 prosenttia ja yksityisellä sektorilla 2,2 prosenttia.

Vuoden 2019 toisella neljänneksellä työpäiviä oli yksi vähemmän kuin vuoden 2018 vastaavana ajankohtana. Työpäivien määrän väheneminen vaikuttaa tavallisesti työvoimakustannusindeksissä kustannusten nousemiseen.

Kaikilla sektoreilla kustannusten nousu johtuu pääosin ennakonpidätyksen alaisten palkkojen ja palkkioiden kasvusta. Kuntasektorilla kustannuksia nostaa myös tehtyjen tuntien lukumäärän lasku.

 

Lähde: Tilastokeskus

 

Muutokset toimialoittain


Tehdyn työtunnin kustannus nousi teollisuudessa 3,0 prosenttia ja rakentamisessa 0,4 prosenttia huhti-kesäkuussa verrattuna viime vuoteen. Yritystalouden palvelualoilla kustannus laski 0,1 prosenttia.

Metsäteollisuudessa nousua oli 3,1 prosenttia, kemianteollisuudessa 1,1 prosenttia ja metalliteollisuudessa 4,6 prosenttia. Elintarviketeollisuudessa kustannukset laskivat 2,3 prosenttia. Palvelualoilla suurin nousu oli rahoitus- ja vakuutustoiminnan alalla, 3,2 prosenttia. Informaation ja viestinnän toimialalla kustannukset laskivat 2,8 prosenttia.

Kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus koko teollisuudessa nousi 0,4 prosenttia,  rakentamisen kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus nousi 1,4 prosenttia ja yritystalouden palvelualoilla nousua oli 0,1 prosenttia.

Teollisuuden toimialoista kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus nousi metsäteollisuudessa 1,0 prosenttia, kemianteollisuudessa 1,1 prosenttia ja metalliteollisuudessa 1,7 prosenttia huhti-kesäkuussa verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohdasta. Elintarviketeollisuudessa kausitasoitetut kustannukset laskivat 2,2 prosenttia. Yritystalouden palvelualoista kausitasoitetut kustannukset nousivat rahoitus ja vakuutustoiminnan alalla 2,5 prosenttia. Informaation ja viestinnän toimialalla oli laskua 2,6 prosenttia.

Työvoimakustannusten vuosimuutos toimialan (TOL 2008) ja sektorin mukaan, 2. vuosineljännes 2019. Lähde: Tilastokeskus

Työvoimakustannusindeksi mittaa työvoimakustannusten muutosta tehtyä työtuntia kohti. Tehdyllä työajalla tarkoitetaan sitä työaikaa, jolloin palkansaaja on tehnyt varsinaisia työtehtäviään. Tehty työaika sisältää sunnuntai- ja ylityötunnit, muttei palkallisen vapaan tunteja, kuten vuosilomien, arkipyhien tai palkallisen sairauspoissaoloajan tunteja.

Lisää aiheesta "Markkinat"