Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Suunniteltu listautumisanti koostuu yksinomaan yhtiön uusista liikkeeseen laskemista osakkeista. Kukaan Toivon nykyisistä omistajista ei myy osakkeitaan listautumisen yhteydessä.

Toivo Group suunnittelee listautumisantia ja listautumista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle

Suomalainen kiinteistöjen kehittäjä ja omistaja Toivo Group suunnittelee listautumisantia ja osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsingin First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Listautumisannilla yhtiö hakee noin 15 miljoonan euron varoja kasvustrategiansa toteuttamiseen ja tukemiseen, sisältäen kiinteistökehityshankkeet ja muut mahdolliset kasvuinvestoinnit.

– Suunnitellun listautumisen ja listautumisannin tavoitteena on lisätä taloudellista joustavuutta yhtiön toiminnan edelleen kehittämiseen ja laajentamiseen, kasvattaa yhtiön tunnettuutta asiakkaiden ja sijoittajien keskuudessa sekä parantaa yrityksen kykyä houkutella ja sitouttaa avainhenkilöitä, yhtiö kertoo lehdistötiedotteessa.

– Listautuminen mahdollistaisi myös yhtiön pääsyn pääomamarkkinoille, laajentaisi yhtiön omistuspohjaa ja lisäisi yhtiön osakkeen likviditeettiä.

Suunniteltu listautumisanti koostuu yksinomaan yhtiön uusista liikkeeseen laskemista osakkeista. Kukaan Toivon nykyisistä omistajista ei myy osakkeitaan listautumisen yhteydessä, yhtiö huomauttaa.

Aurator Varainhoito Oy, Evli-Rahastoyhtiö Oy, tietyt Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot ja tietyt Taaleri Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot (”Ankkurisijoittajat”) ovat tietyin edellytyksin sitoutuneet osallistumaan Listautumisantiin ja merkitsemään osakkeita yhteensä 7 miljoonalla eurolla lopulliseen merkintähintaan ehdolla, että osakekohtainen merkintähinta on enintään 2,10 euroa osakkeelta (mikä vastaa noin 111 miljoonan euron markkina-arvoa Listautumisannista saatavien varojen jälkeen).

Toivon strategia ja vahvuudet

Toivon johdon mukaan vallitsevat toimialan megatrendit ovat kasvukeskusten nettomuutto, kaupungistuminen, pienten kotitalouksien määrän suhteellinen kasvu, väestön ikääntyminen sekä vapaa-ajan merkityksen kasvaminen.

Toivon strategiana on kehittää näihin megatrendeihin vastaavia Toivokonseptin mukaisia kiinteistöjä, joiden tavoitteena on vahva kehitysmarginaali sekä vakaa ja houkutteleva tuotto, ja jotka mahdollistavat näin kiinteistöjen pitkäaikaisen omistajuuden sekä korkeamman lisäarvon tuottamisen Toivon asiakkaille. 

Yhtiön liiketoiminta on jaettu kiinteistökehitykseen sekä kiinteistöjen omistamiseen. Näihin kuuluvat hankekehitys, suunnittelu ja rakennuttaminen sekä kiinteistöjen omistaminen, vuokraus ja tarjottavat lisäpalvelut.

Kiinteistökehitysliiketoiminnassa Toivon tavoitteena on matala omakustannehinta, ja Toivon johdon mukaan tähän tavoitteeseen päästään yhtiön liiketoimintamallilla helpommin kuin perinteisellä kiinteistöliiketoimintamallilla, jossa kohteet ostetaan valmiina osallistumatta kehityshankkeeseen itse. Lisäksi omalla kiinteistökehitystoiminnalla Toivo kertoo pystyvänsä vaikuttamaan omistamiinsa kohteisiin ja näin sekä vastaamaan markkinatrendeihin että hankkimaan itselleen optimaaliset kohteet pitkäaikaista omistamista varten.

Kiinteistöjen omistamisessa Toivon tavoitteena on korkea käyttöaste ja optimoidut hoitokulut. Yhtiö näkee, että tehokkaan kiinteistöportfolion kehittämisen ja omistamisen ansiosta kiinteistöjen vuokraamisesta saatava pääoma sekä mahdolliset tulevaisuuden arvonnousut pystytään palauttamaan tehokkaasti kiinteistökehitykseen.

 

Vuokra-asuntojen markkinat ovat olleet hyvässä nousussa koko 2000-luvun. Vuokra-asuntojen määrä on noussut noin 25 prosenttia ja pitkään puhuttiin erityisesti pääkaupunkiseutua koskettavasta huutavasta vuokra-asunto pulasta. Tilanne nyt on kuitenkin toinen ja erityisesti koronapandemian vaikutus näkyy vuokra-asuntomarkkinoiden hiljentymisenä. 

Miten Toivon toimitusjohtaja Markus Myllymäki arvelee tilanteen heijastuvan yhtiön tulevaisuuden näkymään?

– Juuri nyt tilanne on se, että pääkaupunkiseudunkin asukkaat ovat enemmän tai vähemmän etätyömoodissa ja alueen väestönkehityskin ollut negatiivista. Olennainen kysymys on kutenkin ehkä se, miltä markkina näyttää ensi syksynä – palaavatko esimerkiksi opiskelijat silloin jo pulpeteilleen, vaiko ei. Henkilökohtaisesti en usko, että esimerkiksi talotekniikkainsinööreiksikään valmistutaan etänä jatkossa, Myllymäki sanoo.

 

Toivo lyhyesti

Toivo on suomalainen vuonna 2015 perustettu kiinteistötalo, jonka liiketoimintaan kuuluvat kiinteistökehitys ja kiinteistöjen omistaminen.

Yhtiön liiketoiminta kattaa kiinteistöliiketoiminnan koko arvoketjun kiinteistökehityksestä rakennuttamiseen ja valmiin kiinteistön omistamiseen, hallinnointiin ja vuokraukseen. Toivo hoitaa omalla tiimillään kiinteistön koko elinkaaren aina raakamaasta vuokrasopimusneuvotteluihin ja kiinteistön ylläpitoon.

Toivo-konserni muodostuu emoyhtiö Toivo Group Oyj:stä ja sen omistamista operatiivisista tytäryhtiöistä. Lisäksi Toivo harjoittaa liiketoimintaa osakkuusyhtiöiden välityksellä.

Toivon hallitukseen kuuluvat hallituksen puheenjohtaja Asko Myllymäki sekä hallituksen jäsenet Tomi Koivukoski, Harri Tahkola ja Petri Kärkkäinen. Lisäksi Toivon johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Markus Myllymäki, talousjohtaja Samuli Niemelä, rahoitus- ja riskienhallintajohtaja Aleksi Kallio, hankekehitysjohtaja Tuomas Hemmilä, rakentamisjohtaja Urho Myllymäki, rakennuttamisjohtaja Heikki Myllymäki ja Ruotsin maajohtaja Teemu Kaikkonen.

 

 

Lisää aiheesta "Markkinat"