Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Tikkurilan kilpakosinnan käänteet - AkzoNobelin tarjous korottaisi preemion 108 prosenttiin

Inderes kommentoi Tikkurilan kilpakosintaa: "Vaikka Akzo Nobelin tarjous ei ole sitova, on se mielestämme uskottava ja parempi kuin PPG:n tarjous."

Yhdysvaltalaisen maalijätin PPG Industriesin ostotarjous Tikkurilasta lähti käyntiin 15.1.2021.

Edellisellä viikolla PPG Industries korotti tarjoamaansa käteisvastiketta 25,00 eurosta 27,75 euroon Tikkurilan saatua kilpailevaa tarjousta koskevan yhteydenoton. Kilpailevan tarjouksen tekijää ei vielä silloin mainittu nimeltä, mutta maanantaina selvisi, että se oli tanskalainen Hempel Group.

PPG Industriesin päivittämän uuden ostotarjouksen mukaan yhtiön osakkeiden arvo on yhteensä noin 1,22 miljardia euroa. Tarjousvastike sisältää preemion, joka on noin 84,5 prosenttia verrattuna Tikkurilan osakkeiden päätöskurssiin Nasdaq Helsingissä 17.12.2020, eli viimeisenä ostotarjouksen julkistamista edeltävänä kaupankäyntipäivänä.

Ostotarjouksen toteutuu, jos PPG Industries saa haltuunsa yli 90 prosenttia Tikkurilan osakkeista ja äänistä.

Yhtiön hallitus päätti viime viikolla yksimielisesti suositella osakkeenomistajille PPG:n ostotarjouksen hyväksymistä. 

Tikkurila kertoi myös AkzoNobelin olevan ostoaikeissa

Tilanne tiivistyi eilen, kun Tikkurila tiedotti myös maalialan jättiläisen AkzoNobelin esittäneen oman ei-sitovan ostotarjouksensa Tikkurilasta korottaen PPG:n päivitettyä tarjoushintaa 12,6 prosentilla. Mahdollisesti tulossa oleva 31,25 euron tarjous nostaisi preemion  108 prosenttiin. Kaupan kokonaisarvo olisi 1,4 miljardia euroa.

Mahdollisen tarjouksen toteuttamisen ehdot vastaisivat olennaisilta osin PPG:n tarjousasiakirjassa kuvattuja ehtoja, mukaan lukien 90 prosentin hyväksymisosuuden saavuttaminen ja tarvittavien viranomaishyväksyntöjen saaminen.

Akzo Nobel on tarjouksessaan lyöttäytynyt yhteen Hempelin kanssa siten, että kilpailuviranomaisten hyväksynnän varmistamiseksi Akzo myisi kauppa- ja rakennusmaaliliiketoimintansa Pohjoismaissa ja Baltiassa Hempelille. 

PPG:lle on annettava tilaisuus päivittää tarjoustaan

Viime viikolla Tikkurilan hallituksen käsitellessä PPG:n käteisostotarjousta hallitus oli arvioinut myös muita vaihtoehtoisia ostajia, mukaan lukien AkzoNobel ja Hempel:

"Näiden arviointien perusteella hallitus katsoi, että PPG:n tarjous, huomioiden tarjouksen arvon, oli sillä hetkellä paras saatavilla oleva vaihtoehto yhtiön osakkeenomistajien näkökulmasta."

Tikkurilan hallitus voi peruuttaa PPG:n tarjousta koskevan suosituksensa tai muuttaa suositustaan vain, jos hallitus antaa PPG:lle mahdollisuuden neuvotella hallituksen kanssa ja muuttaa ostotarjouksensa ehtoja yhdistymissopimuksen mukaisesti.

Yhtiön hallitus tulee arvioimaan AkzoNobelin mahdollista tarjousta Tikkurilan ja sen osakkeenomistajien näkökulmasta. Yhtiön hallitus korostaa tiedotteessaan, että AkzoNobelilta saatu mahdollinen tarjous ei ole sitova ja se on ehdollinen useille edellytyksille, eikä ole varmuutta siitä, että tämä ehdotus lopulta johtaa sopimukseen AkzoNobelin ja Tikkurilan välillä tai ostotarjouksen tekemiseen 

Tikkurila tulee tiedottamaan osakkeenomistajille tilanteen kehittymisestä pörssitiedotteella. PPG:n ostotarjous on edelleen voimassa 14.1.2021 päivätyssä tarjousasiakirjassa kuvattujen ehtojensa mukaisesti.

Inderess: "Pidämme uusien korotettujen tarjousten ilmestymistä vielä mahdollisena"

– Pidämme Akzo Nobelin tarjousta uskottavana ja toteuttamiskelpoisena, minkä takia nostamme tavoitehintamme 31,25 euroon (aik. 27,75). Päivitämme suosituksemme yritysostotilanteesta johtuvan poikkeuksen vuoksi pidä-tasolle aikaisemmalta lisää-tasolta, sillä pidämme uusien korotettujen tarjousten ilmestymistä vielä mahdollisena ja tästä syystä omistajien kannattaa pitää osakkeistaan kiinni ja katsoa tämä huutokauppa loppuun, vaikka kurssi nousi jo Akzo Nobelin ehdotuksen yläpuolelle, Inderesin analyytikot Petri Kajaani ja Thomas Westerholm kirjoittavat aamukatsauksessaan.

Kilpailuviranomaisten hyväksynnän varmistamiseksi Akzo myisi kauppa- ja rakennusmaaliliiketoimintansa Pohjoismaissa ja Baltiassa Hempelille. 

– Järjestely antaisi Akzolle markkinajohtajan aseman Puolassa ja Venäjällä, mitkä ovat olleet yhtiölle haastavia markkinoita. Hempel puolestaan vahvistaisi asemiaan Pohjoismaissa ja Baltiassa.

Maantieteen ja tuotetarjonnan näkökulmasta PPG on analyytikkojen mielestä edelleen erinomainen ostajakandidaatti Tikkurilalle.

– Tikkurila on markkinajohtaja Pohjois- ja Itä-Euroopassa (Suomi, Ruotsi, Puola ja Venäjä), jotka ovat PPG:lle vähemmän tuttuja markkinoita. Tikkurilalla on myös vahvat brändit kuluttajamaaleissa, kun PPG toimii enemmän teollisuusmaaleissa. Puhtaasti synergioiden näkökulmasta koemme PPG:llä olevan valmiudet maksaa Tikkurilasta paljon ja pidämme uutta korotettua tarjousta PPG:ltä edelleen mahdollisena.

– Tikkurilan 2020 ja 2021 P/E-luvut ovat 31-32x ja EV/EBITDA-kertoimet 17x. Arvostus on 2020 ennusteilla 10-20 % verrokkien yläpuolella ja 2021 osalta preemio nousee 30-50 %:iin. Heikomman kasvu- ja kannattavuusprofiilin takia Tikkurila ei ansaitse tulla arvostetuksi preemiolla verrokkiryhmään nähden ja vain toisen teollisen ostajan synergiat voivat perustella tällaisen hinnan.

– Vaikka Akzo Nobelin tarjous ei ole sitova, on se mielestämme uskottava ja parempi kuin PPG:n tarjous. Nähtäväksi jää, peruuttaako Tikkurilan hallitus antamansa suosituksen PPG:n nykyiselle tarjoukselle (27,75 €) ja lähtee viemään Akzon kanssa yhdistymissopimuksen tekoa eteenpäin. 

VIDEO: "Sijoittajan kannattaa istua tiukasti aloillaan ja seurata huutokauppa loppuun asti," Inderesin analyytikko Petri Kajaani kommentoi. (kesto 15:33)

 

 

Lisää aiheesta:

Yhdysvaltalaisen maalijätin PPG Industriesin ostotarjous Tikkurilasta lähti käyntiin tänään

Tuleeko Tikkurilasta osa yhdysvaltalaista maalijättiä? – ostotarjous sisältää muhkean preemion

Koronakeväänä kodit ovat kunnostuneet - Kesko ja Tikkurila korjaavat potin

 

 

 

Lisää aiheesta "Markkinat"