Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Tiedätkö, mikä on ELTIF? Ei tiedä moni muukaan, mutta kohta siihen tulee muutos

EU toivoo, että säännösten uudistaminen lisää eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen (ELTIF) houkuttelevuutta.

Euroopan parlamentti on hyväksynyt ehdotuksen, joka yhtenäistää ja yksinkertaistaa ELTIF-rahastojen sääntelyä. Eurooppalaiset pitkäaikaissijoitusrahastot eli ELTIF-rahastot on tunnettu heikosti, mutta uudistuksen on tarkoitus lisätä niiden houkuttelevuutta.

ELTIF-rahastot on tarkoitettu pitkäaikaissijoituksiin. ELTIF on ainoa rahastotyyppi, jonka jakelu tapahtuu yli kansallisten rajojen ja on suunnattu sekä ammattimaisille sijoittajille että vähittäissijoittajille.

Uudet säännökset tulevat voimaan ensi vuoden tammikuussa. Finanssiala ry pitää uudistusta hyvänä.

− Sijoittajansuojaa parantavan MiFID-sääntelyn ytimessä on tarjota sijoittajille riittävät tiedot ja ymmärrys siitä, miten sijoitukset toimivat. Myös vähittäissijoittajille on tärkeää mahdollistaa erilaiset sijoituskohteet asiakkaan tarpeiden mukaan. On tärkeää, että ELTIF-rahastoihin sovelletaan jatkossa samoja säännöksiä kuin muihinkin sijoituksiin, Finanssiala ry:n johtava lakimies Jari Virta sanoo.

Hän uskoo, että sääntelyn uudistaminen tekee ELTIF-rahastoista houkuttelevan ja kiinnostavan pitkän aikavälin sijoituskohteen, sillä ne ovat jääneet tuntemattomiksi juuri sääntelyesteiden takia.

− ELTIF ei ole tähän mennessä ollut menestys, mutta pitkäaikaiset ja epälikvidit sijoitukset ovat tärkeä osa sijoittamista. Toimiva ja looginen ELTIF-sääntely hyödyttää kaikkia osapuolia, niin sijoittajia, pääoman tarvitsijoita kuin rahastotoimintaa tarjoavia, Virta sanoo.

Tällä hetkellä vain muutamia rahastoja

Säännösten uudistamisen myötä monet ELTIF-rahastojen kysyntään ja tarjontaan liittyvät rajoitukset poistuvat. Uudistus selventää hyväksyttävien omaisuuserien ja sijoitusten soveltamisalaa, salkun koostumusta ja hajauttamista koskevia vaatimuksia, rahan lainaksi ottamista ja antamista koskevia ehtoja sekä kestävyysnäkökulmia. Uudistuksen myötä myös yksityissijoittajien mahdollisuus sijoittaa ELTIF-rahastoihin paranee ja vahva sijoittajansuoja varmistuu.

ELTIF-asetus on ollut voimassa jo vuodesta 2015 lähtien, mutta rahastoja on perustettu vain muutama. Tämä johtuu jakeluun liittyneistä merkittävistä rajoituksista ja salkun koostumusta koskeneista tiukoista säännöistä. Toiminta on keskittynyt vain muutamiin jäsenmaihin, ja yli puolet rahastoista on rekisteröity Luxemburgiin.

Eurooppa-neuvoston mukaan ELTIF-rahastot ovat kuitenkin hyvä keino kanavoida rahoitusta pk-yrityksille ja edistää esimerkiksi vihreän ja digitaalisen siirtymän rahoittamista. Ne sopivat esimerkiksi liikenneinfrastruktuurin, sosiaalisen infrastruktuurin ja kestävän energian tuotannon tai jakelun aloilla toimiville hankkeille.

Lisää aiheesta "Markkinat"