Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Kuvituskuva. Kuvan henkilöt eivät liity juttuun.

Terveystalo antoi tulosvaroituksen - hyvinvointipalveluiden kysyntä hiipuu

Terveystalo antoi tulosvaroituksen ja totesi markkinaympäristön muuttuneen koronavirusepidemian vuoksi hyvin epävarmaksi.

Terveydenhoidon etäpalveluiden kysyntä säilyy erittäin vahvana, mutta ei-kiireellisen sairaanhoidon sekä suunterveyden palveluiden myynnin ennakoidaan laskevan. 

– Kysyntä terveydenhuollon palveluille on edelleen kova, mutta kysynnän luonne on muuttanut nyt nopeasti muotoaan. Uskomme, että etäpalveluiden kysyntä säilyy erittäin vahvana, ja olemme kouluttaneet lukuisia ammattilaisiamme etävastaanottotoimintaan vastataksemme tähän kysyntään. Tässä kanavassa tehty hoidontarpeen arviointi ja neuvonta helpottaa osaltaan myös julkisen sektorin painetta. Ennaltaehkäisevien ja hyvinvointiin liittyen vastaanottopalvelujen, ei-kiireellisen sairaanhoidon sekä suunterveyden palveluiden myynnin ennakoidaan sen sijaan laskevan. Julkisen sektorin kysyntä on samaan aikaan kasvanut merkittävästi. Muuttuneessa tilanteessa resursseja pyritään ohjaamaan uudelleen sinne missä kysyntää on eniten. Myös kustannusten sopeutustoimenpiteet on aloitettu ja niitä jatketaan huomioiden muutokset eri liiketoiminnoissa, toimitusjohtaja Ville Iho toteaa.

Yhtiö päivitti 20.3.2020 markkinanäkymänsä näin:

"Markkinaympäristö on lyhyellä aikavälillä hyvin epävarma koronavirusepidemian hillitsemiseen liittyvien poikkeustoimien vuoksi. "

"Tilanteen odotetaan vaikuttavan merkittävästi kuluttajien käyttäytymiseen ja ennaltaehkäisevien ja hyvinvointipalveluiden kysyntään lähikuukausina ja siten myös Terveystalon odotettavissa olevaan taloudelliseen kehitykseen.
Myös ei-kiireellisen sairaanhoidon sekä suunterveyden palveluiden kysynnän odotetaan laskevan lyhyellä aikavälillä.
Tilanteen kestoa ja siten myös taloudellisia vaikutuksia on päivittäin muuttuvan tilanteen vuoksi tällä hetkellä vaikeaa arvioida."

”Meidän tehtävämme on osana suomalaista terveydenhuollon sektoria huolehtia, että suomalaiset tervehtyvät mahdollisimman nopeasti ja saavat hyvää hoitoa. Yhteisenä tehtävänämme on hidastaa viruksen leviämistä ja huolehtia siitä, että myös muut suomalaisten terveyteen liittyvät asioinnit saadaan hoidettua. Teemme kaikkemme helpottaaksemme myös julkisen sektorin painetta tässä poikkeuksellisessa tilanteessa."

Tilinpäätöstiedotteessa 13.2.2020 julkaistut aiemmat markkinanäkymät olivat:

"Heikentyneestä kuluttajaluottamuksesta huolimatta markkinaympäristö on edelleen suotuisa.
Yritysasiakkaiden kysyntä jatkuu vakaana. Joissakin työterveyden asiakasryhmissä hintakilpailu voimistuu. Toisaalta ennaltaehkäisevien palveluiden kysynnän suhteellinen osuus kasvaa, jota Kelakorvauslainsäädännön muutos vuoden 2020 alussa edelleen vahvistaa."

" Yksityisasiakkaiden kysyntä jatkuu vahvana, ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin trendi kasvattaa laaja-alaisesti palvelujen kysyntää. Tämä näkyy erityisesti muiden kuin lääkärivastaanottopalveluiden kysynnän kasvuna.
Julkisen sektorin kysyntä jatkuu edelleen vahvana eri palvelumuodoissa."

Terveystalo sijoittajille

 

Lisää aiheesta:

Hallitukselta 15 miljardin tukipaketti yrityksille

Hallitus tukee Finnairia - tulossa 600 miljoonan valtiontakaus

Stockmann sopeuttaa toimintaansa – lomautuksia, tulosvaroitus

Fiskarsin tulosvaroitus: tilanne muuttuu nopeasti, arvioidut riskit ovat toteutumassa

Ponssen lomautukset: syynä komponenttitoimittajien tehtaiden sulkemiset

Suomen Pankin 2 laskelmaa: Kuinka syvälle talous vajoaa?

 

Lisää aiheesta "Markkinat"