Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Teollisuuden uudet tilaukset laskivat syyskuussa liki 11 prosenttia viime vuodesta

Syyskuussa uusien tilausten määrä ylitti viime vuoden vain kemianteollisuudessa. Tammi-syyskuun aikana teollisuuden tilaukset vähenivät 14,2 prosenttia vuodentakaisesta.

Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden uusien tilausten arvo oli vuoden 2020 syyskuussa 10,9 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Tammi-syyskuun aikana tilaukset vähenivät 14,2 prosenttia vuodentakaisesta. Tilaukset ovat laskeneet yhtäjaksoisesti yhdeksän kuukautta.

Teollisuuden uusien tilausten vuosimuutos (alkuperäinen sarja), % (TOL2008) Lähde: TIlastokeskus

Uusien tilausten määrä ylitti viime vuoden vain kemianteollisuudessa ja yrityksien tilaukset kasvoivat 14,4 prosenttia vuodentakaisesta. Muilla teollisuuden alatoimialoilla tilaukset laskivat. Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla tilaukset laskivat vuodentakaisesta 12,0 prosenttia ja metalliteollisuudessa 15,3 prosenttia.

Voimakkaat heilahtelut ovat kuitenkin tilastolle kuukausitasolla tyypillisiä, koska arvoltaan suuriakaan uusia tilauksia ei jaeta pidemmälle ajanjaksolle, vaan ne kohdistetaan tilastoitavalle kuukaudelle sellaisenaan.

Teollisuuden uusien tilausten trendisarja toimialoittain. Lähde: Tilastokeskus

Teollisuuden uudet tilaukset -indeksi kuvaa yritysten uusien tilausten arvon kehitystä niiden hyödykkeiden ja palveluiden osalta, joiden tuotannon on tarkoitettu tapahtuvan Suomessa sijaitsevalla toimipaikalla. Tilasto perustuu harkinnanvaraiseen otokseen, jonka perushavaintoyksikkönä on yritys tai toimialayksikkö. Otokseen kuuluu kuukausittain 400 - 450 yritystä tai näiden toimialayksikköä.

Lisää aiheesta:

Etla: Suomen teollisuus romahti vähiten muihin EU maihin verrattuna

 

Lisää aiheesta "Markkinat"