Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto

Teollisuuden ja rakennusalan luottamus koheni aavistuksen elokuussa

EU vertailussa suomalaisten palveluyritysten luottamus oli heinäkuussa lähellä EU-keskiarvoa ja muiden alojen EU-maiden keskiarvoa alemmalla tasolla.

EK:n tuoreet luottamusindikaattorit kuvaavat yritysten suhdannetilannetta elokuussa. 

Teollisuusyritysten luottamus vahvistui lievästi elokuussa. Indikaattorin uusin saldoluku oli -2, kun edellisen kuun saldoluku oli -4. Luottamus oli elokuussa hieman pitkän aikavälin keskiarvoa (+1) matalammalla. Tilauskannat ovat jatkaneet laskuaan ja tilaustilanne oli elokuussa lievästi pitkän aikavälin keskiarvoa heikompi. Valmiiden tuotteiden varastot pienenivät, mutta ne ovat yhä tavanomaista täydemmät. Tuotannon ennakoidaan lisääntyvän syksyn aikana. Tuotantokapasiteetti oli elokuussa kokonaan käytössä 81 %:lla vastaajista. 

Rakennusalan luottamusindikaattori nousi elokuussa saldolukuun +3, kun heinäkuun tarkentunut lukema oli +1. Alan luottamus on edelleen pitkän aikavälin keskiarvoa (-6) korkeammalla.  Tilauskirjat pysyivät elokuussa ennallaan, hieman tavanomaista täydempinä. Henkilökunnan määrän ennakoidaan kausivaihtelu huomioon ottaen säilyvän keskimäärin ennallaan lähikuukausien aikana. 

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto

 

Palveluyritysten luottamus heikkeni elokuussa kolmella pisteellä saldolukuun +11. Heinäkuun tarkentunut saldoluku oli +14. Pitkän aikavälin keskiarvosaldoluku on +14. Yleisen suhdannetilanteen arvioidaan vaimentuneen hieman kesän aikana, mutta myynti on yhä lisääntynyt melko yleisesti. Lähikuukausien myyntiodotukset ovat käyneet hieman aiempaa
varovaisemmiksi. Myynnin ennakoidaan kuitenkin lisääntyvän edelleen myös syksyllä.

Vähittäiskaupan luottamusindikaattori laski elokuussa. Indikaattorin uusin saldoluku oli +4, kun edellisen kuun tarkentunut saldoluku oli +11. Luottamusindikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on -1. Myynnin kasvu hiipui kesän aikana, mutta lähikuukausien myyntiodotukset ovat pysyneet myönteisinä. Varastot kasvoivat elokuussa hieman pysyen kuitenkin edelleen pitkän aikavälin keskiarvon alapuolella. 

EU vertailussa suomalaisten palveluyritysten luottamus oli heinäkuussa lähellä EU-keskiarvoa ja muiden alojen EU-maiden keskiarvoa alemmalla tasolla.

 

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto

 

Lisää aiheesta "Markkinat"