Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Taloyhtiöiden velkaantumisesta johtuvat riskit vahvasti liioiteltuja

Kiinteistöliiton tuore selvitys antaa mielenkiintoista lisätietoa jo pitkään jatkuneeseen keskusteluun taloyhtiölainojen kasvuun liittyvistä riskeistä. Suomen Vuokranantajat havaitsivat alkuvuodesta omaan kyselyynsä perustuen taloyhtiölainojen riskejä liioitellun. Kiinteistöliiton selvitys vahvistaa tätä näkemystä.

”Selvityksen tulosten perusteella taloyhtiön kannalta on tärkeintä pitää taloyhtiö hyvässä kunnossa. Suunnitelmallisuus taloudenpidossa ja korjausten tekeminen ajallaan antaa hyvä lähtökohdat taloyhtiön lainaneuvotteluille. Vuokranantajaosakkaiden suhteellisella osuudella ei ollut suurta vaikutusta. Yhtiöissä, joissa vuokranantajaosakkaiden osuus on alle 30 prosenttia, lainansaannissa on kohdannut ongelmia vain vajaat kolme prosenttia vastaajista”, toteaa Suomen Vuokranantajien yhteiskuntasuhdepäällikkö Tuomas Viljamaa.   

Esimerkiksi kaikissa pääkaupunkiseudun taloyhtiöissä oli taloyhtiölainaa keskimäärin 162 euroa neliötä kohden. Tilastokeskuksen mukaan vanhojen osakehuoneistojen keskimääräinen neliöhinta oli viime vuonna pääkaupunkiseudulla 3875 euroa neliötä kohden, joten taloyhtiölainan määrä suhteessa asuntojen arvoon on erittäin maltillinen. Pääkaupunkiseudun uusimmissa taloyhtiöissä (2016 tai sen jälkeen valmistuneet) taloyhtiölainoja on keskimäärin 769 euroa neliötä kohden. Näiden asuntojen markkinahinnatkin ovat kuitenkin merkittävästi korkeampia.  

”Huomionarvoista on se, että taloyhtiöt lyhentävät lainojaan ripeästi ja kolmannes taloyhtiöistä on velattomia. Vuosina 2000-2009 rakennetuista taloyhtiöistä hieman yli puolet yhtiöistä ovat jo velattomia ja vuosina 2010-2015 rakennetuissa yhtiöissä velattomien yhtiöiden osuus on jo yli kolmannes. Järjestelmätason riskiä taloyhtiölainojen kasvusta saa etsiä aika isolla suurennuslasilla”, Viljamaa jatkaa.  

Taloyhtiölainoilla merkittävä vaikutus asuntopulan helpottamisessa 

Valtiovarainministeriössä on ollut käynnissä syksystä 2018 alkaen kotitalouksien velkaantumista käsittelevä työryhmä, joka antaa loppuraporttinsa elokuussa 2019. Yhtenä käsiteltävänä teemana ovat olleet taloyhtiölainat ja mahdolliset toimet niiden rajoittamiseksi.  

”Suomen Vuokranantajien näkemyksen mukaan ainoa kestävä ratkaisu asumisen hintatasoon on tarjonnan lisääminen kasvukeskuksissa. Taloyhtiölainojen yleistymisellä on ollut merkittävä vaikutus asuntopulan helpottamiseksi viime vuosina. Velkaantumistyöryhmän on syytä varoa rajoittamasta taloyhtiölainojen käyttöä liikaa. Taloyhtiölainoille voitaisiin kuitenkin asettaa esimerkiksi 60 % enimmäiskatto asunnon velattomasta hinnasta”, linjaa Suomen Vuokranantajien toiminnanjohtaja Mia Koro-Kanerva.  

Suomen Vuokranantajien näkökulmasta huolestuttava piirre on, että taloyhtiöiden lainansaanti vaikeutuu, jos yhtiön osakkaista yli 30% on asuntosijoittajia. 

”Taloyhtiön kannalta on vain etu, jos osakkaissa on mukana yksityisiä vuokranantajia, jotka hajauttavat taloyhtiön riskejä. Jos omistus ei ole keskittynyt yhdelle sijoittajalle, vaan osakkaana on mukana yksityisiä vuokranantajia, on se myös rahoittajien eli pankkien kannalta hyvä asia. Yksityinen vuokranantaja hoitaa lainansa säntillisesti myös tilastojen valossa”, Koro-Kanerva huomauttaa. 

Kiinteistöliitto toteutti taloyhtiöiden talous- ja rahoituskyselyn uudessa muodossa ensimmäistä kertaa helmikuussa 2019. Kyselyyn vastasi yli 3000 taloyhtiöiden edustajaa.

Lisää aiheesta "Markkinat"