Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Kuva: Arto Alanenpää

Talouskasvu hiipuu, vienti ja työllisyys hidastuvat – mutta parempaa voisi olla tarjolla, jos kauppasodat eivät ryöstäydy käsistä, arvioi OP

- Talous painuu ryömintävaihteelle, mutta taantuman eväät eivät vielä ole kasassa, OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen kiteyttää.

Suomen talouskasvu hidastuu edelleen tämän ja ensi vuoden aikana. OP laski tuoreessa suhdanne-ennusteessaan arvionsa kuluvan vuoden talouskasvusta 1,2 prosenttiin, kun vielä kesäkuisessa katsauksessa odotuksissa oli 1,6 prosentin kasvu.

Ensi vuonna OP ennakoi bkt-kasvun hidastuvan edelleen ja jäävän 0,5 prosenttiin. Kesäkuussa pankki odotti hieman pirteämpää, 0,8 prosentin kasvua ensi vuodelle.

- Suomen talouden kasvu hidastui tuoreimpien tietojen perusteella selvästi jo talvella. Kansantuote kasvaakin kuluvana vuonna aiempia odotuksia hitaammin, ja vauhti laantuu edelleen vuonna 2020. Toistaiseksi vienti on vetänyt kohtalaisesti vanhojen tilausten voimin, mutta vähitellen vientimarkkinoiden heikkenevä suhdannekehitys alkaa näkyä selvemmin. Suomelle tärkeä teollinen suhdanne on jäänyt vaisuksi, eikä kauppasodan varjossa ole näkyvissä käännettä parempaan, OP:n katsauksessa arvioidaan.

Kotitaloudet ja yksityinen kulutus ovat tukeneet muualla taloutta vientinäkymien hiipuessa. Suomessa myös kotimarkkinoiden vauhti on vaimenemassa ja yksityisen kulutuksen kasvu jää OP:n mukaan sekä tänä että ensi vuonna tulojen kasvusta. Säästämisaste nousee ensi vuonna jo kolmatta vuotta peräkkäin.

- Kyse on pitkälti normaalista suhdanneluonteisesta vaihtelusta, mutta taustalla voi olla myös pitempiaikaisia syitä kuten väestön ikääntyminen, pankki toteaa.

Samoin investointien veto on vähitellen vaimenemassa, kun rakentamisen toimeliaisuus supistuu. Muut investoinnit kasvavat hieman myös ensi vuonna, mutta yritysinvestointien taso on jäänyt vaisuksi.

 

– Maailmantalous piristyi hieman vuoden alussa, mutta orastava optimismi hiipui keväällä kauppasodan jälleen laajennettua, OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen toteaa. 

– Vientimarkkinoiden kangertelu painaa Suomea, mutta myös kotimarkkinoiden näkymät ovat vaisuhkot. Talous painuu ryömintävaihteelle, mutta taantuman eväät eivät vielä ole kasassa. Talouden yleistilanne säilyy myös kohtalaisena niin yritysten kuin kotitalouksien näkökulmasta, OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen summaa.

Työttömyyskehitys pysähtyy

Työllisyyden kasvu jarruttaa ja lähes pysähtyy ensi vuonna talouskasvun hidastuessa, joten työllisyysaste nousee vain vähän nykyisestä.

OP:n ekonomistit arvioivat työllisyysasteen olevan tänä vuonna 72,6 prosenttia ja 72,9 prosenttia ensi vuonna. Työttömyysaste jää vuonna 2020 keskimäärin samalle 6,5 prosentin tasolle kuin tänä vuonnakin.

Julkisen talouden tasapaino heikkenee OP:n mukaan ensi vuonna pääosin hallitusohjelman toimien seurauksena. Myös talouskasvu lisää hieman julkista vajetta. Julkisen velan lasku lähes pysähtyy ensi vuonna.

– Hieman elvyttävä politiikka sopii parin seuraavan vuoden suhdanteisiin, mutta tarvitsisi tuekseen pitkävaikutteisia toimia, jotka parantaisivat julkisen talouden kestävyyttä ja toisivat joustavuutta työmarkkinoille, Heiskanen huomauttaa.

Ei vetoapua maailmalta

Koko maailmataloudessa näkymä on sama: kasvu hidastuu entisestään. OP ennakoi nyt globaalin talouskasvun jäävän kuluvana vuonna 3,2 prosenttiin, josta jarrutetaan edelleen 2,9 prosenttiin ensi vuonna. Molempia arvioita on pudotettu 0,1 prosenttiyksikköä kesäkuun ennusteesta.

Pitkän ajan keskiarvoa heikomman kasvun taustalla on maailmankaupan lähes nollaan hyytyvä kasvu.

– Maailmantalous piristyi hieman vuoden alussa, mutta orastava optimismi hiipui keväällä kauppasodan jälleen laajennettua. Maailmantalouden kasvu on vääjäämättä hidastumassa. Vielä ensi vuonna niin Yhdysvalloissa kuin euroalueellakin vaisu kasvu on kuitenkin todennäköisempää kuin taantuma, Heiskanen tarkentaa.

Euromaiden talouskasvu on tänä vuonna hidastunut vientiteollisuuden vanavedessä. Alkuvuoden piristyminen jäi tilapäiseksi, ja kasvunäkymä niin syksylle kuin ensi vuodellekin on heikko. Kotimainen kysyntä pitää silti yllä hidasta kasvua.

Euroopan keskuspankki ilmoitti heinäkuussa pitävänsä ohjauskorkonsa nykyisellä tai matalammalla tasolla ensi kesään saakka ja valmistelevansa uusia elvytystoimia. Kevenevä politiikka pitänee myös euron kurssin verrattain heikkona, mikä kohentaa euroalueen viennin kilpailukykyä.

– EKP on maalannut itsensä nurkkaan siten, ettei se voi juuri muuta kuin keventää. Markkinoiden usko toimien vaikuttavuuteen ei kuitenkaan ole kovin vahva, Heiskanen huomauttaa.

OP:n ekonomistien mukaan ennusteen riskit ovat tasapainossa.

- Myönteinen kehitys kauppapolitiikassa ja elvyttävä politiikka voisivat pitää talouden (ennustettua) paremmassa vireessä. Vastaavasti kauppasodan kärjistyminen voi suistaa maailmanmarkkinat taantumaan, suhdanne-ennusteessa todetaan.

 

Lue lisää: OP:n ekonomistit - Talouden näkymät, elokuu 2019

Lisää aiheesta "Markkinat"