Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Kuvituskuva: iStock

Talouden tulkit: Pitkäjänteinen sijoittaja, seuraa näitä megatrendejä

Talouden tulkit kertovat, millaisiin asioihin kauas katsovan sijoittajan kannattaa kiinnittää huomionsa.

Maailman ja talouden kehitykseen vaikuttaa moni megatrendi. Talouden tulkit kertovat, millaisiin seikkoihin pitkäjänteisen sijoittajan kannattaa kiinnittää huomionsa.

 

”Tekoälyn mahdollinen pitkän tähtäimen vaikutus lähes kaikkiin yrityksiin ja toimialoihin. Ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit ja mahdollisuudet. ESG:n ja vastuullisen sijoittamisen voimakas politisoituminen Yhdysvalloissa voi aiheuttaa mielenkiintoisia haasteita ja mahdollisuuksia yrityksille ja sijoittajille.” 

Sami Vähämaa, laskentatoimen ja rahoituksen professori, Vaasan yliopisto

 

”Maailmassa on monia isoja trendejä, joita kannattaa seurata. On sellaisia, joita voi sijoittajina nähdä suorina mahdollisuuksina kuten ilmastonmuutoksen torjunta, tekoälyn hyödyntäminen tai digitalisaatio. Sitten on sellaisia isoja trendejä, jotka vaikuttavat maailmaan ja sijoitusmarkkinoihin, mutta joita on vaikeampi yhtä suoraviivaisesti hyödyntää sijoittajana. Tällaisia isoja kehityssuuntia ovat esimerkiksi geopoliittisten jännitteiden lisääntyminen, protektionismin kasvu tai väestön vanheneminen.” 

Lippo Suominen, päästrategi, S-Pankki

 

”Itseäni kiinnostaa ilmiöinä muun muassa USA:n pörssiyritysten dominoivan roolin jatkuminen: Jatkuuko saman suuntaisena, ja jos ei, mikä sen voisi muuttaa? Mitkä ovat voittajia tekoälyn hyödyntämisessä, ja mistä haastajat nykyisille skaalautuville teknojäteille? 

Myös ilmanmuutos on valtava globaali ilmiö, joten yritykset, jotka ovat osaltaan tähän ratkaisuja etsimässä, ja jotka parhaiten pärjäävät muuttuvassa maailmassa, lienevät sijoittajille kiinnostavia seurattavia toimijoita. Eritoten oman talouteni ja Suomen osalta väestön ikääntyminen on mielessä, sekä keinot, joilla saadaan ihmiset enenevässä määrin varautumaan eläkepäiviensä elintason turvaksi.” 

Timo Turtiainen, sijoituspäällikkö, Danske Bank

 

”Väestön ikääntyessä talouden kasvu ja hyvinvoinnin lisääntyminen nojaavat jatkossa entistä enemmän tuottavuuskehitykseen. Tuottavuuteen puolestaan vaikuttavat monet isot trendit – esimerkiksi tekoälyn merkityksestä puhutaan paljon. 

Vihreä siirtymä on ilman muuta toinen valtava trendi, joka muokkaa talouksia ja markkinoita. 

Globaalin talouden pirstaloituminen tai ainakin jakautuminen blokkeihin – esimerkiksi Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä – sekä geopoliittiset riskit lisäävät epävarmuutta tulevaisuutta kohtaan.

Julkinen velkaantuminen ei voi jatkua loputtomiin, ja mitä pidemmälle se jatkuu, sen suuremmaksi nousevat riskit joko äkillisistä korjausliikkeistä (velkakriisit) tai negatiivisista talousvaikutuksista (tuottaville yksityisille investoinneille ei riitä enää rahoitusta).” 

Jan von Gerich, pääanalyytikko, Nordea

Lisää aiheesta "Markkinat"