Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Syyskuussa rahastoihin kertyi puoli miljardia uusia sijoituksia

Syyskuussa osakerahastoihin sijoitettiin yhteensä 381 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Lyhyen koron rahastoihin sijoitettiin 138 miljoonaa ja yhdistelmärahastoihin 117 miljoonaa euroa uusia varoja.

Finanssialan tuoreen Rahastoraportin Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin syyskuussa nettomääräisesti yli puoli miljardia euroa. Rahastopääoma pieneni markkinakehityksen vuoksi ja sen arvo oli kuun lopussa 122 miljardia euroa.

Syyskuussa osakerahastoihin sijoitettiin yhteensä 381 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Lyhyen koron rahastoihin sijoitettiin 138 miljoonaa ja yhdistelmärahastoihin 117 miljoonaa euroa uusia varoja. Lisäksi vaihtoehtoisiin rahastoihin sijoitettiin yhteensä 52 miljoonaa euroa uutta pääomaa.

Eniten lunastuksia tehtiin pitkän koron rahastoista, yhteensä 164 miljoonaa euroa.

Lähde: Finanssiala ry

Korkomarkkinoilla euroalueen lyhyet korot laskivat syyskuussa, mikä vaikutti lyhyen koron rahastojen arvostuksiin positiivisesti. Myös Yhdysvalloissa pitkät korot ovat laskeneet hyvin matalalle tasolle.  Tämä tekee korkomarkkinoista pitkällä aikavälillä haastavan sijoitusympäristön.

– Koronakriisin seuraukset ovat heijastuneet eri toimialojen yritysten osakekursseihin hyvin eri tavalla. Syyskuun kaltaisia osakemarkkinoiden toimialakohtaisia korjausliikkeitä vastaan pystyy suojautumaan hyvällä hajauttamisella, summaa Finanssiala ry:n asiantuntija Mariia Somerla sanoo.

– Kurssilaskut tarjoavat myös hyviä mahdollisuuksia sijoittaa. Omasta sijoitusstrategiasta ja sijoitushorisontista kannattaa kuitenkin pitää kiinni. Isoista megatrendeistä kumpuavat tulevaisuuden kasvukohteet on sijoituksia tehdessä hyvä pitää mielessä.

Osakerahastoissa eniten varoja sijoitettiin Pohjois-Amerikkaan, Eurooppaan ja globaalisti sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 326 miljoonaa euroa. Eniten pääomia lunastettiin Suomeen sijoittavista rahastoista, yhteensä 17 miljoonaa euroa. Pohjoismaihin sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 0,88). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Kesäkuusta lähtien rahastoraportti on sisältänyt myös ESG-luokituksen, joka kertoo, miten hyvin rahaston omistuksista on saatavilla vastuullisuuteen liittyvää tietoa.

Pohjoismaihin sijoittavilla osakerahastoilla on erinomaisia ESG-arvosanoja. Näistä rahastoista sijoittaja on saanut myös parhaimmat 24 prosentin tuotot viimeisten 12 kuukauden aikana.

Lähde: Finanssiala ry

Pitkän koron rahastoissa uusia varoja sijoitettiin globaalisti luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 103 miljoonaa euroa.

Pääomia lunastettiin erityisesti euroalueen valtioriskiin ja luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittavista rahastoista, yhteensä 240 miljoonaa euroa.

Parhaaseen vuosituottoon ylsivät globaalisti korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavat rahastot 0,5 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Euroalueen valtioriskiin sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 0,12).

Lähde: Finanssiala ry

Syyskuun rahastoraportti (pdf)

Lisää aiheesta:

Elokuussa osakerahastoihin kertyi 370 miljoonaa uutta pääomaa

Sijoittajat tekivät heinäkuussa rahastomerkintöjä 427 miljoonalla eurolla

Sijoitusrahastot saivat uusia merkintöjä yli puoli miljardia – raportin uutuus on vastuullisuudesta kertova ESG-luokitus

Koronakriisin synnyttämä lunastusvyöry sijoitusrahastoista laantui

Lisää aiheesta "Markkinat"