Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Viking Linen M/S Rosellan kaltaisten viihdekeitaiden yhteenlaskettu kuljetuskapasiteetti kattaa melkein 40 prosenttia koko Suomen varsinaisen kauppalaivaston kuljetuskapasiteetista. Kuva: Viking Line

Suomi on kuin saari - lääkkeet kulkevat laivalla, kuten iso osa muustakin rahdista

Suomen tuonnista ja viennistä lähes 90 prosenttia kulkee meritse. Nyt lääkekuljetukset  varmistetaan laivoilla. 

Suomen tuonnista ja viennistä lähes 90 prosenttia kulkee meritse. Suomi on siis lähes saari ja matkustajalaivoillamme on suuri rooli huoltovarmuuden turvaajina muun rahtiliikenteen ohella.

– Moni laivamatkustaja ei tule ajatelleeksi, että matkustaja-aluksilla kulkee valtaosa päivittäistavaroista meidän kauppoihin,  Suomen Varustamoiden toimitusjohtaja Tiina Tuurnala sanoo.

Kaikki suomalaiset matkustaja-autolautat kuljettavat sekä matkustajia että rahtia. Lääkekuljetukset Suomeen varmistetaan nyt laivoilla. 

– Ulkomaan merikuljetukset kulkevat koronaviruksen aiheuttamista poikkeusoloista huolimatta. Varustamot, yhdessä huoltovarmuusorganisaation ja muiden viranomaisten kanssa tekevät jatkuvasti yhteistyötä merikuljetusten turvaamiseksi, Suomen Varustamot tiedottavat.

– Päivittäistavaroiden, kuten ruuan ja lääkkeiden saatavuus Suomeen turvataan. Hallitus on poikkeusolojen toimista linjatessaan todennut, että tavara- ja rahtiliikenteen jatkuvuus varmistetaan. Varustamot, huoltovarmuusorganisaatio ja viranomaiset tekevät yhteistyötä, jotta rahti saadaan kuljetettua.

Merialan ammattilaiset myös kuuluvat monin osin yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstöön.

Rahdin lisäksi nyt ajavat laivat kuljettavat rajoitetusti yhdensuuntaisia matkustajia tai automatkustajia, joiden on päästävä palaamaan kotimaihinsa ja jotka ovat tarkastaneet oikeutensa saapua maahan määräsatamassa.

 

Suomen merkittävä kauppalaivasto

Tilastokeskuksen tuoreiden helmikuun tietojen mukaan Suomen kauppalaivaston koko oli 1 243 alusta. Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 685 alusta ja pienaluksiin 284 alusta. Proomuja ja muita kuljetuskoneettomia aluksia oli yhteensä 274 kappaletta. 

Varsinaisesta kauppalaivastosta suurin osa on matkustaja-aluksia ja seuraavaksi eniten on erikoisaluksia ja muita aluksia. 

Suomeen rekisteröityjen roro-matkustaja-alusten kuten esimerkiksi Viking Linen M/S Rosellan kaltaisten viihdekeitaiden nettovetoisuutena mitattava kuljetuskapasiteetti on noin 284 000 kattaen melkein 40 prosenttia koko varsinaisen kauppalaivaston kuljetuskapasiteetista.

Matkustaja-autolautoilla kuljetetaan jopa 60 prosenttia kappaletavaroiden vienti- ja 50 prosenttia tuontikuljetuksista.

 

Suomen varsinainen kauppalaivasto 29.2.2020. Lähde Tilastokeskus

 

 

Lisää aiheesta "Markkinat"