Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden puhuu kannattajilleen kesäkuussa.

Suomessa toimivien suuryrityksien johtajat uskovat Bidenin voittavan vaalit

OP selvitti suuryritysten ylimmän johdon odotuksia Yhdysvaltain presidentinvaaleista. Valtaosa johtajista uskoo Bidenin voittoon. Tutkimuksessa 44 prosenttia suuryrityksistä piti Bidenin voittoa liiketoiminnallisena mahdollisuutena, kun vastaava luku Trumpin kohdalla oli 7 prosenttia.

OP:n tutkimuksen mukaan noin 78 prosenttia Suomessa toimivista suuryrityksistä uskoo demokraattien ehdokkaan Joe Bidenin voittavan Yhdysvaltain presidentinvaalit.

Noin 22 prosenttia uskoo istuvan presidentin,, republikaanien ehdokkaan Donald Trumpin voittoon.

Tulokset perustuvat OP:n vuosittaiseen Suuryritystutkimukseen, joka mittaa suomalaisten suuryritysten näkemyksiä liiketoiminnan ja talouden kehityksestä. Tutkimukseen vastasi 240 henkilöä yhteensä 161 suomalaisesta tai Suomessa toimivasta suuryrityksestä, ja vastaajia olivat etenkin toimitusjohtajat, talous- ja rahoitusjohtajat sekä liiketoimintajohtajat.

– Vaikuttaa siltä, että suuryritykset luottavat Bidenin voittomahdollisuuksiin hyvin voimakkaasti. Näkemys heijastaa vahvasti gallupien tuloksia ja vedonlyöntikertoimia. Mielipidemittausten mukaan Biden johtaa selvästi koko maassa, myös vaa’ankieliosavaltioissa, toteaa OP Yrityspankin toimitusjohtaja Katja Keitaanniemi.

Keitaanniemen mukaan suuryritysten näkökulmasta merkittävää on se, miten vaalitulos vaikuttaa Suomen talouteen ja markkinoihin. Suomen viennistä noin 7 prosenttia kohdistuu Yhdysvaltoihin, kun sen sijaan Saksan osuus vastaa 15 prosenttia Suomen viennistä.

– Yhdysvaltain presidentinvaalien tuloksen vaikutukset Suomen taloudelle ovat maltilliset. Yritysten näkökulmasta huomionarvoista on kuitenkin esimerkiksi se, millaista valittavan presidentin kauppapolitiikka tulee olemaan, Keitaanniemi toteaa.

Suuryritysten näkemykset ehdokkaiden vaikutuksesta liiketoimintaan vaihtelevat 

Vaalituloksella ja tulevan presidentin harjoittamalla politiikalla on oletettavasti eritasoisia vaikutuksia varsinkin eri toimialoille.

– Arvioidemme mukaan Trumpin voitto vaikuttaisi myönteisesti kulutustavaroihin ja finanssisektoriin Yhdysvalloissa, kun taas Bidenin valinta esimerkiksi rakentamiseen, terveydenhuoltoon, uusiutuvaan energiaan sekä globaaliin talouteen kauppasuhteiden kautta, OP:n pääanalyytikko Antti Saari summaa.

Tutkimuksessa 44 prosenttia suuryrityksistä piti Bidenin voittoa liiketoiminnallisena mahdollisuutena, kun vastaava luku Trumpin kohdalla oli 7 prosenttia.

Suurin osa tutkimukseen osallistuneista vastasi, ettei vaalituloksella ole olennaista vaikutusta liiketoimintaan. Suuryrityksistä 40 prosenttia ei pitänyt Bidenin voittoa selkeänä uhkana tai mahdollisuutena, ja vastaava osuus Trumpin kohdalla oli reilu 30 prosenttia.

– Historiallisesti osakemarkkinat ovat lyhyellä tähtäimellä ottaneet demokraattiehdokkaan voiton vastaan varauksella, mutta pidemmällä aikavälillä kurssikehitys on ollut suotuisampaa demokraattipresidentin kaudella. Republikaanien voitto on puolestaan tyypillisesti tukenut markkinoita lyhyellä tähtäimellä, mutta vaikutus on usein hiipunut nopeasti, Saari kuvailee.

Tutkimuksen aineisto kerättiin syksyllä 2020. OP Ryhmä toteuttaa Suuryritystutkimuksen kumppaninaan Aalto-yliopiston professorien perustama NIBS-ajatushautomo. 

Lisää aiheesta:

Yli puolet suomalaisista pitää Joe Bidenin valintaa pörssin kannalta parhaana

Lisää aiheesta "Markkinat"