Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Ongelmallista on myös se, että koko talouden tasolla yrityssektori on näivettynyt investointien hiipuessa, tiivistää Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju.

Suomen investointilama – ”olemme investoineet seiniin, ei teknologiaan”

Suomen investointien heikkous 2010-luvulla selittyy lähes kokonaan sähköteknisen teollisuuden tuotekehityspanosten romahtamisella, ilmenee Etlan tuoreesta tutkimuksesta. Sen ulkopuolella yritykset kyllä investoivat, mutta koko taloudessa investointien painopiste on siirtynyt teknologiasta rakentamiseen.

Etlan mukaan huomattavaa on, että koko talouden tasolla investoinnit teknologiaan ovat vähentyneet, koska yrityssektori on näivettynyt. Suomen tulisikin nyt panostaa yritysten kilpailukykyyn sekä huolehtia investointeja turvaavan työvoiman lisäämisestä ja yritysten välisen kilpailun edellytyksistä.

– Suomeksi sanottuna, olemme investoineet seiniin, eikä teknologiaan. Ongelmallista on myös se, että koko talouden tasolla yrityssektori on näivettynyt investointien hiipuessa, tiivistää Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju.

Sähköteknisen teollisuuden tuotekehityksen vähenemisen tärkein syy on Nokian matkapuhelinten Symbian-käyttöjärjestelmän häviäminen globaalissa kilpailussa, ilmenee tuoreesta Etla-tutkimuksesta.

"Kilpailu, ikääntyminen ja investointien vähäisyys” (Etla Raportti 119) -raportin ovat kirjoittaneet Aki Kangasharjun lisäksi tutkimusjohtajat Jyrki Ali-Yrkkö, Heli Koski ja Tero Kuusi, ja siinä tarkastellaan kone- ja laiteinvestointien sekä aineettomien investointien määrän vähenemiseen vaikuttaneita tekijöitä.

– Raportin mukaan investointivajeen ja kierteen pysäyttämiseksi olennaista on nyt menestyä yritysten välisessä kilpailussa sekä nopeuttaa Suomen rakennemuutosta. Ratkaisun avaimet löytyvät kilpailullisesta ympäristöstä, vaikka sähköteknisen alan romahduksen taustalla vaikuttaakin hävitty kilpailu, toteaa Etlan tutkimusjohtaja Jyrki Ali-Yrkkö.

Kilpailu kannustaa investointeihin

– Sähköteknisen alan romahduksen taustalla on useita syitä, mutta keskeisin on matkapuhelinten Symbian-käyttöjärjestelmän epäonnistuminen globaalissa kilpailussa. Kun kilpailussa hävittiin, kannattavuus romahti, eikä uusia, vastaavan kokoluokan tutkimus- ja kehittämistoiminnan kohteita ole edelleenkään löytynyt, Ali-Yrkkö kertoo.

2010-luvun kehitys myös korostaa kansainvälisen kilpailun ja kansainvälisten kauppasopimusten merkitystä. Erot kansainvälisissä kauppasopimuksissa paljastavat kilpailukyvyn merkityksen, kun punnitaan, kohdistuvatko yritysten investoinnit Suomeen vai muualle.

– Kaikesta tapahtuneesta huolimatta, opetus ei ole, että yritysten pitäisi välttää kilpailua. Kilpailullinen ympäristö toimii itsessään investointikannustimena, kun taas heikon kilpailun oloissa yritykset vähentävät erityisesti tuote- ja kehitysinvestointejaan, Etlan tutkimusjohtaja Heli Koski sanoo.

 

 

 

Lisää aiheesta "Markkinat"