Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Suomen Pankin 2 laskelmaa: Kuinka syvälle talous vajoaa?

Suomen Pankki ennustaa vientikysynnän jyrkän heikkenemisen painavan talouskasvun selvästi miinukselle. Jos myös kotitalouksien kulutus vähenee olennaisesti ja tuotantoketjut katkeilevat kotimaassa taantuma syvenee entisestään.

Suomen Pankki julkaisi tänään kaksi laskelmaa pandemiaepidemian vaikutuksesta Suomen talouteen.

Laskelma 1.

Ensimmäisessä laskelmassa koronavirus leviää laajasti kaikille maailman päätalousalueille ja Suomen talous supistuu 1,5 prosentilla pääosin vientikysynnän jyrkän heikkenemisen takia. Pandemian vaikutuksia talouskasvuun saadaan kuitenkin rajattua.

– Pandemian seurauksena maailmantalouden kasvu hidastuu kuluvana vuonna 1,5 prosenttiin, minkä seurauksena Suomen vientikysyntä supistuu lähes 2 prosenttia. Samalla Suomen kilpailijamaiden vientihintojen kasvu hidastuu selvästi kansainvälisen kysynnän heikentyessä. Vuosi 2020 jää maailmantalouden hitaimman kasvun vuodeksi. Koronaviruspandemian oletetaan jäävän tilapäiseksi häiriöksi, ja vaikutukset Suomeen syntyvät pääosin vientikysynnän selvästä heikkenemisestä tänä vuonna. Maailmantalouden kasvun odotetaan alkavan elpyä vuoden lopulta alkaen.

Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki.

Laskelma 2.

Toisessa laskelmassa on oletettu lisäksi, että kotitalouksien kulutus vähenee olennaisesti ja kotimaisten yritysten tuotantoketjut katkeilevat myös laajojen kotimaisten rajoitustoimien seurauksena. Laskelman suuruusluokkaa on haettu Kiinan alkuvuoden kehitystä kuvaavista tilastotiedoista, sillä muita taloustilastoja, joissa koronaviruksen vaikutus näkyisi, ei juurikaan ole vielä saatavilla. Tässä laskelmassa Suomen talous supistuu kuluvana vuonna noin neljä prosentilla.

– Ensitietojen perusteella Kiinan BKT supistui noin 13 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Tuotannon ennakoidaan Kiinassa kuitenkin toipuvan kuluvan vuoden toisesta neljänneksestä alkaen.

– Laskelmassa oletetaan, että Kiinan kaltainen talouden raju äkkipysäys toteutuu laajojen pandemian rajoittamistoimien seurauksena myös euroalueella ja Suomessa, joskin hieman Kiinaa lievempänä. Rajoittamistoimet eivät ole toistaiseksi olleet Euroopassa aivan yhtä kokonaisvaltaisia kuin Kiinassa. Vientikysyntä vähenee tässä laskelmassa miltei 15 prosenttia vuonna 2020, mikä on samassa mittaluokassa kuin finanssikriisin aikaan. Pandemian suurimmat vaikutukset Suomeen kohdistuvat vuoden toiselle neljännekselle, ja kolmannesta neljänneksestä alkaen Suomen vientikysyntä alkaa toipua ja kotimaiset rajoitustoimet poistuvat.

Suomen talous voi supistua rajusti koronapandemian seurauksena. Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat.

Heikomman kehityksen skenaario todennäköisin

Suomen Pankin ennusteessa todetaan, että koska tilanne muuttuu nopeasti ja koronapandemia jatkaa leviämistään, heikomman skenaarion kaltainen kehitys näyttää yhä todennäköisemmältä.

– Suomen talouden tämänvuotinen kasvu on lähtökohdiltaan heikkoa jo ilman koronaviruspandemian vaikutuksia. Kasvu hidastui viime vuonna ja viimeisellä neljänneksellä jopa supistui selvästi. Huolimatta ostovoiman hyvästä kasvusta ja yritysten parantuneesta kannattavuudesta yksityinen kulutus jäi vaimeaksi ja yksityiset investoinnit supistuivat. Kuluvana vuonna Suomen talous vajoaa taantumaan koronaviruspandemian takia.

Laskelmissa on oletettu, että pandemian vaikutus on väliaikainen ja Suomen talous palaa kasvu-uralle kuluvan vuoden loppupuolella.

– Tällaisen verrattain nopean elpymisen edellytyksenä on, että talouden alkuvuoden äkkijarrutuksen aikana onnistutaan politiikkatoimin estämään yritysten konkurssit ja työttömyyden kasvu.
 

Talouskasvu hidastui selvästi vuoden 2019 lopulla. Laskelma on suuntaa antava. Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat. 


Lisää aiheesta:

Etla: Suomen BKT sukeltaa jopa 5 prosenttia – uutta finansskriisiä ei kuitenkaan odoteta

Nämä osakkeet saattavat hyötyä "stay-at-home" taloudesta

Inderes: Helsingin pörssissä odotettavissa joukko negatiivisia tulosvaroituksia

Nordea: koronavirus vie Suomen taantumaan – kylmäpäisyys palkitaan sijoittamisessa

Viisi vinkkiä sijoittajalle: Älä hätäile, vaan pysy sijoitussuunnitelmassasi

 

Lisää aiheesta "Markkinat"