Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Pidemmän aikavälin epävarmuudet heijastuvat myös rahastosijoitusten hajauttamiseen. Kuva: iStock

Suomalaisten osakeomistukset ja rahastopääoma ennätyslukemissa

Sekä suomalaisten osakeomistukset että rahastopääoma ovat alkuvuoden aikana kivunneet ennätyslukemiin. Samalla osakerahastot ohittivat korkorahastot Suomen suurimpana sijoitusrahastotyyppinä.

Suomalaisten kotitalouksien osakeomistukset kasvoivat maaliskuussa ennätyslukemiin. Kotitalouksien noteeratut osakeomistukset kasvoivat 48,9 miljardia euroa, ja suomalaisten osakeomistukset olivat maaliskuun lopussa yhteensä 236,2 miljardia euroa. Samaan aikaan kotitalousomistusten arvo kasvoi 1,6 miljardilla eurolla. Tiedot käyvät ilmi Suomen Pankin tiistaina julkaisemasta tilastosta.

Pörssinoteeratut osakkeet muodostavatkin merkittävän osan suomalaisten rahoitusvarallisuudesta. Omistuksista 35 prosenttia kohdistui maaliskuun lopussa ulkomaisiin osakkeisiin, mutta kotitalouksien omistamista osakkeista peräti 90 prosenttia oli suomalaisten yritysten osakkeita. Kotitaloudet ovatkin suomalaisten osakkeiden suurin kotimainen omistajasektori.

Suomalaisten osakkeiden markkina-arvo kasvoi maaliskuusta 2020 maaliskuuhun 2021 48 prosenttia ja oli 307 miljardia euroa tämän vuoden maaliskuun lopussa.

Osakemarkkinoiden arvonkehitys heijastuu myös suomalaisten sijoitusrahastojen pääomaan, joka oli maaliskuun lopussa ennätyksellisen suuri, 143,6 miljardia euroa. Maaliskuussa suomalaiset osakerahastot ohittivat korkorahastot Suomen suurimpana sijoitusrahastotyyppinä.

Finanssiala ry:n tiedotteen mukaan myös huhtikuussa kaikkiin päärahastoluokkiin sijoitettiin uusia pääomia. Uutta pääomaa Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin yhteensä 1,2 miljardia euroa, joista osakerahastoihin 229 miljoonaa euroa. Suurimmat rahastokohtaiset nettomerkinnät kohdistuivat vastuullisen sijoittamisen rahastoihin.

– Hyvät talousnäkymät ja tulosennusteet luovat osakemarkkinoille positiivista virettä lyhyellä aikajänteellä. Inflaatio-odotukset ovat kuitenkin nousseet. Globaalin talouden asteittaisen elpymisen myötä maailmankaupassa nähdään jo monissa hinnoissa nousua. Patoutunut kotitalouksien kulutuskysyntä pääsee talouden avautumisen myötä purkautumaan nopeasti, mikä voi nostaa tuotteiden ja palveluiden hintoja. Pidemmän aikavälin epävarmuudet näkyivät huhtikuussa sijoitusten hajauttamisen määrässä ja laajuudessa, Finanssiala ry:n asiantuntija Mariia Somerla summaa tiedotteessa huhtikuun markkinakehitystä.

Lisää aiheesta "Markkinat"