Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Pörssiin listaamattomiin kasvuyrityksiin voi sijoittaa myös vaikka itse ei halua tehdä enkelisijoitusta tai ole siihen vielä valmis. Tällöin mukaan pääsee esimerkiksi joukkorahoituksen kautta usein pienelläkin summalla.

Startup–maailma houkuttelee enkelisijoituksia

Enkelisijoittaminen on usein yksinäistä, mutta se voi myös olla kimpassa sijoittamista. Kokeneet bisnesenkelit jakavat mielellään omia parhaita käytäntöjään ja neuvojaan.

FiBAN:in toimitusjohtaja Amel Gaily nimeää kolme yleistä syytä, miksi bisnesenkeliksi ryhdytään. Ensiksi, enkelisijoitus avaa mahdollisuuden huomattavan suuriin tuottoihin korkean riskin sijoittamisesta. Toiseksi, startupsijoittaminen on monelle enkelille myös tapa jakaa omaa osaamistaan ja olla mukana seuraavien kasvutarinoiden luomisessa.

– Monet enkelit ovat itse entisiä yrittäjiä, joilla on takanaan exit tai yritysmyynti. Enkeleinä on myös entisiä yritysjohtajia, joilla on taustalla pitkä kansainvälinen ura, jonka tuomaa kokemusta halutaan jakaa eteenpäin uusille yrittäjille, Gaily sanoo.

Kolmanneksi, sijoittamalla uusiin yrityksiin enkelit voivat vaikuttaa suomalaiseen yhteiskuntaan ja luoda työpaikkoja sekä kehittää innovaatiotoimintaa.

Sijoittaminen koetaan usein yksinäisenä toimintana. Gaily kuitenkin tyrmää tämän näkemyksen suurelta osin ja sanoo, että  80 % enkelisijoituksista tehdään syndikaateissa eli noin 5-6 bisnesenkelin porukassa. Kanssasijoittajat löydetään usein FiBANin verkostoista.

– Usein enkelisyndikaatista yksi sijoittaja menee yrityksen hallitukseen ja useampi voi olla mukana neuvonantajana, sanoo Gaily.

Enkelisijoittamisessa, kuten sijoittamisessa aina, kehotetaan sijoittaa alaan, josta itse ymmärtää. Enkelit edellyttävät potentiaalisen sijoituskohteen perustajatiimiltä lisäksi monipuolista osaamista ja uskottavuutta. Gailyn mukaan menestymiseen tarvitaan toki riittävää alan substanssiosaamista, mutta se ei yksin riitä.

– On tyypillistä että yrityksessä on esimerkiksi viisi kauppatieteilijää tai insinööriä, mikä ei vakuuta enkeliä. Tiimin monipuolisuus on yksi tärkeimmistä kriteereistä yrityksen valinnassa, myös FiBANilla me korostamme ”sekatiimin” tärkeyttä.

Pitch Deck on enkelin ja yrityksen tärkeä kohtaamistilanne

Toisinaan enkeleillä ja yrittäjillä on eri visio siitä, miten yritystä tulisi kehittää.

– Yrityksen on tärkeää tavata useita sijoittajia ennen kuin tekee päätöksen rahoituksen vastaanottamisesta. On syytä varmistaa, että kaikilla osapuolilla on samanlaiset odotukset ja visiot yrityksen kehittämisestä, painottaa Gaily.

– Sama koskee tietysti myös enkeliä.

FiBAN tarjoaa  yrityksille mahdollisuuden luoda profiili hakuportaalissa, jossa se on koko jäsenkunnan nähtävillä. Jokainen hakemuksen käydään läpi ja osa yrityksistä kutsutaan esittelyyn eli pitchaamaan.

– Pitch Deckissä sijottajat kiinnittävät huomiona muun muassa siihen, kuinka realistiset etenemissuunnitelmat yrityksellä on, ovatko taloudelliset arviot realistiset, millaista sijoitusmäärää yritys pyytää sekä mitä sillä aiotaan tehdä. Yrityksen odotetaan analysoivan myös alan kilpailutilannetta markkinoilla ja kertovan omasta kilpailuedustaan, Gaily luettelee.

Start upit voivat olla myös itse suoraan yhteydessä enkeleihin.

– Kun yksi enkeli kiinnostuu yrityksestä, hän voi esitellä sitä myös muille enkeleille ja toimia siten referenssinä, sanoo Gaily.

Yksi sijoitus kymmenestä on se, josta enkeli saa tuoton

Mediaani sijoituskierroksen koko on 200 000 euroa ja yhden enkelin mediaanisijoitus on 20 000 euroa yhtä yritystä kohti. Sijoitus jää vain harvoin yhteen kierrokseen, joten Gaily suosittelee alusta lähtien varautumaan lisärahoittamiseen.

– Lisäksi sijoitettavaa varallisuutta pitää riittää moneen yritykseen, jotta saa rakennettua tarpeeksi hajautetun portfolion, kertoo Gaily.

Start upit ovat korkean riskin sijoituksia. Yrityksen ajautuessa konkurssiin tai jos toiminta ajetaan alas, enkeli menettää sijoittamansa rahan. Näin käy usein. Esimerkiksi vuonna 2020 37 prosentissa exiteistä sijoittaja menetti kaiken.

– Keskimäärin puolessa sijoittamistaan yrityksistä sijoittaja menettää kaiken rahan. Noin 40 prosenttia sijoituksista tuottavat kohtuullisesti eli enkeli saa sijoittamansa rahan takaisin noin kaksinkertaisena. Tilastollisesti yksi kymmenestä yrityksestä on se, jossa sijoittajan tuotto voi olla reippaasti yli kymmenkertainen, kertoo Gaily.

– Tällöin koko portfolion kannattavuus tulee siitä, että yhden kohteen tuotot kattaa muiden tappiot, Gaily summaa.

Minimoidakseen tappiot FiBAN suosittaa, että enkelin sijoitusvarallisuudesta korkeintaan 20 prosenttia olisi start upeissa ja loput esimerkiksi pörssiosakkeissa, rahastoissa ja kiinteistöissä eli enemmän likvideissä ja stabiilimmissa kohteissa.

*FiBAN eli Finnish Business Angels Network  perustettiin  vuonna 2010. Siinä on 650 bisnesenkeliä. FIBAN on yksi maailman suurimpia ja aktiivisimpia bisnesenkeliverkostoja.

 

 

Lisää aiheesta "Markkinat"