Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Sisäpiirin omistusten puuttuminen vähentää yksityissijoittajien halukkuutta omistaa yhtiön osakkeita. Kuva: iStock

Sisäpiirin omistukset vaikuttavat sijoitushalukkuuteen – Viisi Helsingin pörssin yhtiötä suurennuslasin alla

Helsingin Osakesäästäjät on tarkastellut sisäpiirin omistuksia tänä keväänä. Yhtiöillä riittää parannettavaa. Sijoittajabarometrin mukaan yksityissijoittajat odottavat johdolta sitoutumista.

Viisas Raha kertoi maaliskuussa Helsingin Osakesäästäjien arvioivan johdon ja hallituksen omistusten määrää Helsingin pörssin OMXH25-listan yhtiöissä. Johdon sitoutuneisuudella on osoitettu olevan yhteys yhtiötä koskevien päätösten kauaskantoisuuteen.

– Sisäpiirin omistukset eivät ole subjektiivisia asioita: joko sitoutumista yhtiöön on tai sitä ei ole, Helsingin Osakesäästäjien puheenjohtaja Toni Onatsu sanoi maaliskuussa.

Helsingin Osakesäästäjät odottaa, että johtoryhmän jäsenillä on omistuksia vähintään vuosipalkkansa verran, vaikka todellisuudessa omistusten määrän pitäisi olla paljon suurempi.

– Jos pörssiyhtiön johtaja saa palkkaa 400 000 euroa vuodessa ja pörssiosakkeiden reaalituotto verojen jälkeen on neljä prosenttia, pitäisi omistuksia olla vähintään kymmenellä miljoonalla eurolla, jotta insentiivi olisi samassa suhteessa palkan kanssa, Onatsu laskee.

Sijoittajabarometrista tukea johdon omistuksille

Tämän kevään Sijoittajabarometrissa selvitettiin, miten johdon omistus vaikuttaa yksityissijoittajien sijoituskäyttäytymiseen. Suomen Osakesäästäjien, Pörssisäätiön ja Viisas Raha -lehden teettämään Sijoittajabarometriin vastasi yli 3 500 sijoittajaa.

Vastaajista 74 prosenttia ilmoitti, että johdon omistusten puuttuminen vähentää halukkuutta omistaa yhtiön osakkeita, ja 78 prosenttia sanoi, että johdon myydessä omistuksiaan sijoitushalukkuus vähenee.

– Jos puhutaan sijoituspäätösten tekemisestä, päätöksiä voi perustaa vaikka diskontattuihin kassavirtalaskelmiin ja muihin, mutta se on hyvin paljon oletuksien varassa. Omistukset ovat kuitenkin selkeä mittari hallituksen jäsenten ja toimivan johdon sitoutumiselle yhtiöön, Onatsu sanoo.

Valtaosa barometrin vastaajista, 84 prosenttia, ilmoitti, että halukkuus osakkeen omistamiselle kasvaa, jos johdolla on omistusta yhtiössä. Vain 17 prosenttia vastaajista ilmoitti, ettei johdon omistusten puute vaikuta sijoittajan halukkuuteen omistaa yhtiön osakkeita.

Yhtiöt saavat mahdollisuuden korjata tilannetta

Helsingin pörssin 25 vaihdetuimman yhtiön joukosta löytyy sekä hyviä ja huonoja esimerkkejä johdon ja hallitusten omistusten osalta. Suurimmissa perheomisteisissa yhtiöissä omistusosuudet ovat hyvinkin suuria. Myös esimerkiksi Kemirassa ja Valmetissa johdon sitoutuneisuus on kiitettävää.

– Valtaosa yhtiöistä ei mitään kunniamainintoja saa, mutta toisaalta kaikista katastrofaalisimpiakin on kovin vähän tässä joukossa, Onatsu sanoo.

Helsingin Osakesäästäjät poimi listalta viisi yhtiötä, joissa johto ja hallitus omistavat huomattavan vähän yhtiön osakkeita: Huhtamäki, Neles, Nordea, Telia ja Wärtsilä. Tiedot on kerätty vuosikertomuksista, joten jonkin verran muutoksia on sen jälkeen voinut tulla.

– Huhtamäessä on johtoryhmässä viisi henkilöä, jotka eivät omista mitään. Viidellä taas on jotain omistusta, mutta jos on vähän päälle 5 000 osaketta, niin en usko, että se vielä ohjaa toimintaa.

Alun perin Helsingin Osakesäästäjien oli tarkoitus kysyä omistuksista kevään 2021 yhtiökokouksissa, mutta pandemian pitkittyessä ja yhtiökokousten poikkeusjärjestelyjen jatkuessa kysymykset päätettiin esittää vasta keväällä 2022.

Helsingin Osakesäästäjät tiedottaa yhtiöitä kuitenkin tilanteesta vielä tämän vuoden aikana, jotta yhtiöt voivat valmistella vastaustaan ja saavat samalla korjata tilannetta.

– Haluamme käydä dialogia ja antaa mahdollisuuden yhteistyössä kehittää asioita. Se edistää pidemmällä aikavälillä kaikista parhaiten suomalaisen säästäjänkin asiaa, Onatsu sanoo.

 

Tietoykkönen Oy toteutti Sijoittajabarometrin Suomen Osakesäästäjien, Pörssisäätiön ja Viisas Raha -lehden toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää yksityissijoittajien sijoituskäyttäytymistä ja heidän näkemyksiään talouden ja sijoitusmarkkinoiden kehityksestä. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat Osakesäästäjien jäsenet sekä Pörssisäätiön sähköisen uutiskirjeen tilaajat. Aineisto kerättiin verkkokyselynä 17.–29.3.2021. Kohderyhmälle lähetettiin sähköpostitse kutsu osallistua tutkimukseen. Määräaikaan mennessä saatiin yhteensä 3 518 hyväksytysti täytettyä vastausta. Tutkimuksen eri vaiheiden laadunhallinta noudattaa SFS-ISO 20252:2013 -laatustandardia.

Lisää aiheesta "Markkinat"