Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Kotimaisen omistamisen ohjelman työryhmän ”Kohti vastuullista ja osaavaa omistajayhteiskuntaa” raportti on kokonaisuutena tosi positiivinen, Suomen Osakesäästäjien puheenjohtaja Timo Rothovius kehuu.

Sipilän työryhmällä samat visiot kuin Osakesäästäjillä

Suomen Osakesäästäjien puheenjohtaja Timo Rothovius on tyytyväinen kotimaisen omistamisen ohjelman työryhmän esittämiin tavoitteisiin. Hän toivoo niistä mahdollisimman monen edistyvän jo tällä hallituskaudella.

Kansanedustaja Juha Sipilän (kesk.) johtama Kotimaisen omistamisen ohjelman työryhmä luovutti raporttinsa elinkeinoministeri Mika Lintilälle (kesk.) 24.3.2021. Ohjelma on kirjattu Sanna Marinin (sd.) hallituksen ohjelmaan. Sen tavoitteena on tukea kasvua löytämällä keinoja vahvistaa, monipuolistaa ja tasa-arvoistaa suomalaista omistajuutta.

Raportissaan ”Kohti vastuullista ja osaavaa omistajayhteiskuntaa” työryhmän esittämät visiot  ovat suureksi osaksi samat kuin Osakesäästäjillä, tiedotustilaisuuden loppulausetta myöten: Omistaminen kuuluu kaikille.

– Se on juuri se viesti, jota me yritämme ajaa. On hienoa, että se alkaa mennä tälläkin tasolla eteenpäin, Osakesäästäjien puheenjohtaja Timo Rothovius sanoo.

Hän kommentoi työryhmän linjauksia raporttia esitelleen tiedotustilaisuuden perusteella.

– Syvempi perehtyminen raporttiin on vielä edessä, mutta ainakin työryhmällä on hienoja tavoitteita. Konkretiaa niiden toteuttamiseksi tuli infotilaisuudessa vähemmän, mutta ehkä itse raportissa niistä kerrotaan enemmän.

Työryhmä ei innostunut Ruotsin mallista

Rothoviuksen mukaan raportista ei julkistustilaisuudessa tullut esiin mitään kielteistä, mutta jotakin siitä puuttuu.

– Mahdollisuudesta kohdentaa eläkesäästöjä itse suoraan osakkeisiin ei ollut mitään mainintaa. Olemme ehdottaneet, että jokainen ihminen saisi sijoittaa edes osan eläkkeestään itse. Raportissa puhutaan vain vapaaehtoisesta eläkesäästämisestä, mikä jo nytkin on mahdollista, Rothovius sanoo.

Suomen Osakesäästäjät antoi työryhmälle kirjallisen lausunnon joulukuussa. Siinä esitettiin eläkesäästämisen osalta Ruotsin mallia.

– Meillä on ideana, että lakisääteisestäkin eläketurvasta pitäisi saada sijoittaa osa itse ihan niin kuin Ruotsissa on ollut jo pitkään, Rothovius kertoo.

Nopeasti toimeksi

Raportissa listataan 43 lyhyen tähtäyksen toimenpide-ehdotusta, jotka olisi realistista toteuttaa nykyisen hallituksen toimikaudella. Pitkän tähtäyksen 25 toimenpidettä ovat oma kokonaisuutensa, kun laaditaan hallitusohjelmaa vuosiksi 2023–27. Osakesäästäjät toivovat nopeita toimia.

– Haluaisimme, että nykyinen hallitus käy raportin läpi, ja ottaa käyttöön ne keinot, jotka voidaan toteuttaa nopeasti. Tämän tyyppisissä asioissa käy usein, että ne lykätään jälleen seuraavalle hallitukselle, Rothovius sanoo.

Lyhyen tähtäyksen toimenpiteinä Sipilän työryhmä esittää esimerkiksi osakesäästötilille sijoitettavien rahavarojen enimmäismäärän nostoa sataan tuhanteen euroon. Samoin pörssiyhtiöitä kannustetaan järjestämään yhtiökokouksensa hybridimuotoisina niin, että kaikilla omistajilla on paikasta riippumatta mahdollisuus käyttää omistajan oikeuksiaan reaaliaikaisesti.

– Siellä on paljon hyviä ideoita, kuten 300 euron alkupläjäyksen antaminen jokaiselle lapselle. Kokonaisuutena raportti on tosi positiivinen, Rothovius kehuu.

Verotuksen yksityiskohdat auki

Osakesäästäjien lausunnossa esitettiin useita konkreettisia malleja verotuksen uudistamiseksi esimerkiksi osinko- ja pääomatulojen osalta. Vahvasti sukuomisteisten yritysten edustajilla miehitetty työryhmäkin ehdottaa raportissaan, että verotuksessa kaikkien olisi oltava samalla viivalla esimerkiksi yhtiömuodosta tai -koosta riippumatta.

– Jäi epäselväksi, tarkoittiko työryhmä sukuyritysten verojen nostoa vai haluavatko he laskea kaikkien muiden yritysten verotuksen samalle tasolle kuin pörssin ulkopuolisilla sukuyrityksillä nyt on, Rothovius pohtii.

Tiivistelmä raportista tässä 

 

 

Lisää aiheesta "Markkinat"