Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Kuvituskuva

Sijoitusrahastot saivat marraskuussa 751 miljoonaa euroa uutta pääomaa

Pohjoismaihin sijoittavat osakerahastot ovat saaneet erinomaisia vastuullisuudesta kertovia ESG-arvosanoja. Näistä rahastoista sijoittaja on myös saanut parhaimmat 26 prosentin tuotot viimeisen 12 kuukauden aikana.

Finanssiala ry:n tuoreimman rahastoraportin mukaan Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin marraskuussa nettomääräisesti 751 miljoonaa euroa. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuun lopussa 129 miljardia euroa ja arvo kasvatti myös suotuisa markkinakehitys.

Kaikki rahastoluokkiin kertyi marraskuussa uutta pääomaa. Osakerahastoihin sijoitettiin nettomääräisesti yhteensä 270 miljoonaa euroa ja pitkän ja lyhyen koron rahastot karttuivat 254 miljoonalla. Lisäksi yhdistelmärahastoihin sijoitettiin yhteensä 211 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin 15 miljoonaa euroa uutta pääomaa. 

Lähde: Finanssiala ry

Osakerahastoissa eniten varoja sijoitettiin globaalisti ja kehittyville markkinoille sijoittaviin rahastoihin. Pääomia sen sijaan lunastettiin Eurooppaan, Pohjois-Amerikkaan ja Tyynenmeren alueelle sijoittavista rahastoista. 

Pohjoismaihin sijoittavat osakerahastot ovat saaneet erinomaisia vastuullisuudesta kertovia ESG-arvosanoja. Näistä rahastoista sijoittaja on saanut myös parhaimmat 26 prosentin tuotot viimeisten 12 kuukauden aikana. Pohjoismaihin sijoittava rahastoluokka menestyi myös parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 0,9). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Lähde: Finanssiala ry

Pitkän koron rahastoissa uusia varoja sijoitettiin pääasiassa euroalueen valtioriskiin ja globaalisti luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 183 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin 61 miljoonaa euron edestä erityisesti globaalisti korkeariskisiin yrityslainoihin ja kehittyville markkinoille sijoittavista rahastoista. 

Parhaaseen vuosituottoon ylsivät globaalisti korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavat rahastot 3,4 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Euroalueen valtioriskiin sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 0,65).

Lähde: Finanssiala ry

Tutustu rahastoraporttiin (pdf)

 

ESG-arvosana mittaa vastuullisuutta

Suomen Sijoitustutkimus Oy:n Finanssialalle tuottama Rahastoraportti sisältää MSCI Inc:n analyysiin perustuvat rahastokohtaiset ESG-arvosanat ja ESG-kattavuuden. Ne kuvaavat sitä, miten rahaston sijoitukset huomioivat sosiaalisia, ympäristöllisiä sekä hallinnollisia tekijöitä. Luvut tarjoavat työkalun tarkastella vastuullisen sijoittamisen aspektia rahastoissa. ESG-arvosanojen asteikko on 0 - 10, jossa 10 on paras mahdollinen.

Rahastojen ESG-tekijöistä ei ole vielä yhtenäistä sääntelyä tai ohjeistusta. Siksi eri palveluntuottajien tarjoamat luvut voivat jonkin verran vaihdella rahastoittain, kohdeyhtiöittäin ja markkinoittain.

Lisää aiheesta:

Lokakuussa osakerahastoihin sijoitettiin 448 miljoonaa euroa uutta pääomaa

Syyskuussa rahastoihin kertyi puoli miljardia uusia sijoituksia

Elokuussa osakerahastoihin kertyi 370 miljoonaa uutta pääomaa

Sijoittajat tekivät heinäkuussa rahastomerkintöjä 427 miljoonalla eurolla

Sijoitusrahastot saivat uusia merkintöjä yli puoli miljardia – raportin uutuus on vastuullisuudesta kertova ESG-luokitus

Lisää aiheesta "Markkinat"