Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Sijoituspalveluyritysten kannattavuutta on nostanut sekä sijoittamisen suosio sekä tuottavuuden parantuminen.

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto kasvaa ja tuottavuus paranee – sijoittamisen palvelut Suomessa jo 458 miljoonan euron bisnes

Sijoituspalvelujen kannattavuus parani merkittävästi viime vuoden lopulla. Toisaalta joka neljännellä yrityksellä liiketulos oli tappiolla.

Sijoituspalveluyritysten kasvu ja kannattavuus paranivat viime vuoden lopulla tuntuvasti. Vuoden 2020 neljännellä neljänneksellä niiden yhteenlaskettu liikevoitto oli 68 miljoonaa euroa. Parannusta edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna kertyi 22 miljoonaa euroa enemmän. Palkkiotuotot kasvoivat 10 miljoonalla eurolla 141 miljoonaan euroon. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen sijoituspalveluyritystilastosta.

Sijoituspalveluyrityksiä oli toiminnassa vuoden 2020 viimeisen neljänneksen lopussa 48 kappaletta, joista 36 teki voitollisen liiketuloksen. Eli jos alan keskimääräisen kannattavuuden paranemisesta huolimatta joka neljännen liiketulos on tappiolla, se näyttäisi merkitsevän, että alalla toimii yhä selkeämmin kahden kerroksen väkeä.

Palkkiotuottoja kertyi vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä 141 miljoonaa euroa. Kasvua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan oli 7,7 prosenttia, eli noin 10 miljoonaa euroa. Palkkiokuluja sijoituspalveluyrityksille kertyi puolestaan 37 miljoonaa euroa, joka on noin neljä miljoonaa euroa enemmän kuin vastaavana neljänneksenä vuotta aiemmin.

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot olivat viime vuonna yhteensä 458 miljoonaa, kasvua edellisvuodesta 49 miljoonaa euroa eli 12,1 prosenttia. Palkkiokuluja ne maksoivat vuoden aikana 29 miljoonaa euroa enemmän kuin edeltävänä vuonna, yhteensä 129 miljoonaa euroa.

Alan kannattavuuden taustalla näyttää olevan paitsi sijoittamisen suosion kasvu, myös tuottavuuden parantuminen. Liikevaihdon kasvusta huolimatta vuoden 2020 yhteenlasketut hallinnon kulut laskivat noin 11 miljoona euroa 174 miljoonaan euroon. Hallinnon kuluista henkilöstökuluja oli noin yhdeksän miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Tilastokeskuksen määritelmän mukaan ”sijoituspalveluyritykset tarjoavat asiakkailleen sijoitustoimintaan liittyviä palveluja, kuten sijoitusneuvontaa, omaisuudenhoitoa sekä rahoitusvälineitä koskevien toimeksiantojen vastaanottamista, välittämistä ja toteuttamista.”

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu]. ISSN=1798-369X. 4. Vuosineljännes 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.4.2021].

Lisää aiheesta "Markkinat"