Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Sijoittajat tekivät heinäkuussa rahastomerkintöjä 427 miljoonalla eurolla

Eniten uusia sijoituksia kertyi lyhyen koron rahastoihin. Pohjoismaihin sijoittavat osakerahastot tarjosivat 12 kuukauden ajanjaksolla parhaimmat tuotot ja saivat erinomaiset vastuullisuudesta kertovat ESG-arvosanat. Tutustu Finanssialan tuoreeseen rahastoraporttiin.

Finanssialan tuoreen Rahastoraportin mukaan Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin heinäkuussa nettomääräisesti yhteensä 427 miljoonaa euroa.  Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli heinäkuun lopussa 119 miljardia euroa ja sitä kasvatti myös suotuisa markkinakehitys.

Eniten uusia sijoituksia tehtiin lyhyen koron rahastoihin, joihin sijoitettiin 327 miljoonaa euroa uusia varoja. Osakerahastoihin sijoitettiin yhteensä 50 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Yhdistelmärahastoihin kertyi 68 miljoonaa euroa uusia varoja ja vaihtoehtoisiin rahastoihin sijoitettiin yhteensä 10 miljoonaa euroa uusia pääomia. Pitkän koron rahastoista lunastettiin 29 miljoonaa euroa sijoituksia.

Lähde: Finanssiala

– Vuoden toinen puolisko alkoi sijoitusmarkkinoilla odotuksia paremmin. Yritysten tulosjulkistukset ovat olleet keskimäärin odotuksia parempia ja suurilta konkurssimääriltä on vältytty. Hermostuneisuutta markkinoilla tulee kuitenkin lisäämään koronapandemian toinen aalto ja lähestyvien Yhdysvaltojen presidentinvaalien ja Brexit-neuvotteluiden mahdolliset uudet käänteet, asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä summaa.

Osakerahastoissa eniten varoja sijoitettiin Pohjois-Amerikkaan, Pohjoismaihin ja globaalisti sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 71 miljoonaa euroa.

– Eniten pääomia lunastettiin Suomeen ja kehittyville markkinoille sijoittavista rahastoista, yhteensä 39 miljoonaa euroa.

Pohjoismaihin sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 0,56). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Lähde: Finanssiala

ESG-luokitus kuvaa vastuullisuutta

Rahastoraportti on kesäkuusta asti sisältänyt ESG-luokituksen, joka kertoo, miten hyvin rahaston omistuksista on saatavilla vastuullisuuteen liittyvää tietoa.

– Vastuullisen sijoittamisen näkökulmasta tarkasteltuna Pohjoismaihin sijoittavilla osakerahastoilla on erinomaisia ESG-arvosanoja. Pohjoismaihin sijoittavista osakerahastoista sijoittaja on myös saanut parhaimmat tuotot viimeisimmän 12 kuukauden aikana, Somerla toteaa.

Pitkän koron rahastoissa eniten uusia varoja sijoitettiin globaalisti ja euroalueelle luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 29 miljoonaa euroa.

– Pääomia lunastettiin erityisesti kehittyville markkinoille sijoittavista rahastoista, yhteensä 48 miljoonaa euroa.

Parhaaseen vuosituottoon ylsivät globaalisti valtioriskiin sijoittavat rahastot 1,6 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 0,33).

Lähde: Finanssiala

Tutustu heinäkuun Rahastoraporttiin (pdf)

 

Lisää aiheesta "Markkinat"