Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Selvitys: Suomalaisten pörssiyhtiöiden uusista hallitusjäsenistä selvästi alle puolet naisia

Suomalaisten pörssiyhtiöiden hallituksiin nimitetään edelleen huomattavasti enemmän miehiä kuin naisia. Euroopan tasolla lähes puolet uusista hallitusjäsenistä on naisia.
 

Suomalaisten pörssiyhtiöiden monimuotoisuudessa on vielä runsaasti parantamisen varaa. Konsulttiyhtiö Heidrick &
Strugglesin selvityksen mukaan suomalaisiin pörssiyhtiöihin vuonna 2022 nimitetyistä uusista hallitusjäsenistä 34 prosenttia oli naisia. Vielä vuonna 2021 41 prosenttia uusista hallitusjäsenistä oli naisia.

Vastaavasti 49 prosenttia vuonna 2022 eurooppalaisiin pörssiyhtiöihin nimitetyistä hallitusjäsenistä oli naisia.

Selvitys kattoi 38 suomalaisissa pörssiyhtiöissä ja noin 500 eurooppalaisissa pörssiyhtiöissä toteutunutta hallitusjäsenen nimitystä. 

Suomessa viime vuonna tehdyistä hallitusnimityksistä vain vajaa kolmannes meni sellaisille henkilöille, joilla ei ole aiempaa kokemusta listatun yhtiön hallitustehtävistä. Uusissa hallitustehtävissä vuonna 2022 aloittanut oli keskimäärin 57-vuotias.

− Ymmärrettävästi haastavassa toimintaympäristössä yhtiöiden hallituksiin etsitään kokeneita henkilöitä. Kotimaan markkinalla on rajallinen määrä kokeneita hallitusosaajia, joiden ajasta yhtiöt kilpailevat aktiivisesti. Omaan hallitukseen sopivia henkilöitä etsittäessä on hyvä suunnata katse myös Suomen ulkopuolelle ja etsiä rohkeasti erilaisilla taustoilla olevia henkilöitä, sanoo Heidrick & Strugglesin Suomen toimintojen johtaja Merja Eskola.

Pörssiyhtiöiden hallitukset kansainvälistyvätkin vauhdilla, sillä viime vuonna nimitetyistä hallitusten jäsenistä yli puolet oli muita kuin Suomen kansalaisia.

− Suomessakin hallitusrooleissa toimivien taustat monipuolistuvat, vaikkakin muuta Eurooppaa hitaammin. Suomalaisten pörssiyhtiöiden hallituksiin etsitään yhä enenevässä määrin henkilöitä, joilla on uudenlaista osaamista. Vahvasti kansainvälisissä yrityksissä uraansa tehneet ICT-taustaiset, vastuullisuuteen ja hallinnointiin liittyvää osaamista kartuttaneet osaajat sekä henkilöstöjohtamiseen erikoistuneet ammattilaiset istuvat hallituspöydissä yhä useammin.

Direktiiviä noudatettava 2026

Euroopan parlamentti hyväksyi viime vuoden lopulla direktiivin, joka pyrkii tasaamaan sukupuolten välistä eroa pörssiyhtiöiden hallituksissa. Suuren pörssiyritysten on noudatettava direktiiviä kesäkuun 2026 loppuun mennessä.

− Pörssiyhtiöiden hallitusten on vastattava direktiivin vaatimuksiin ja varmistettava oikeanlainen osaaminen, minkä myötä pitkäjänteisen seuraajasuunnittelun merkitys on korostunut entisestään. Hallituskokoonpanojen suunnittelutyössä direktiivin voimaantuloon aikajänne on lyhyt, ja suunnitelma hallitusroolien täyttämiseksi tulisi olla jokaisen nimitysvaliokunnan ja hallituksen puheenjohtajan agendalla, Eskola sanoo.

Lisää aiheesta "Markkinat"