Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Selvitys: Pääomasijoitusrahastot tuottavat paremmin kuin osakkeet

Kotimaisten pääomasijoitusrahastojen historiallinen tuotto on ylittänyt osakemarkkinan keskimääräisen tuoton, selviää Tesin tutkimuksesta. Siinä vertailtiin erilaisiin kasvuyrityksiin sijoittavia rahastoja.

Suomalaiset pääomasijoitusrahastot ovat tuottaneet mainiosti sekä listattuun osakemarkkinaan että eurooppalaisiin verrokkirahastoihin verrattuna, käy ilmi valtion pääomasijoitusyhtiö Tesin selvityksestä.

− Yleisesti voi sanoa, että viimeisen noin viidentoista vuoden ajan hajautetusti suomalaisiin pääomasijoitusrahastoihin sijoittanut on kerännyt sijoituksillaan parempia tuottoja kuin samaan aikaan listattuun osakemarkkinaan sijoittanut, sanoo Tesin rahastosijoituksista vastaava johtaja Matias Kaila.

Selvityksen mukaan paremmat tuotot eivät ole vain muutamien parhaimmin pärjänneiden rahastojen ansiota. Erityisen hyvin vertailussa pärjäsivät kuitenkin venture capital -rahastot, joiden tuotto on ollut noin 2,5-kertainen listattuun markkinaan verrattuna.

Tesin mukaan tutkimus kattaa käytännössä koko pääomasijoitusmarkkinan. Tutkimuksessa oli mukana 44 rahastoa, ja määrä jakautuu tasaisesti venture capital- sekä buyout- ja growth-rahastoihin.

Vuosien 2009–2015 aikana toimintansa aloittaneiden rahastojen vuosituotot olivat vuoden 2022 loppuun mennessä 22 prosenttia. Tuottoprosentti painui vuodentakaisesta selvityksestä kolme prosenttiyksikköä.

− Jopa puolet finanssikriisin jälkeen sijoitustoimintansa aloittaneista rahastoista kuuluu vuosituotolla mitattuna parhaiten tuottavaan joukkoon, kun ne asetetaan rinnakkain eurooppalaisten verrokkien kanssa, sanoo tutkimuksen koonnut seniorianalyytikko Jens Färm.

Vuosina 2016–2020 aloittaneiden rahastojen vuosituotto yltää nyt 19 prosenttiin.

Arvonnousu vielä edessä?

Venture capital -rahastot sijoittavat startupeihin, tutkimuksessa myös mukana olleet buyout- ja growth-rahastot taas vakiintuneempiin kasvuyrityksiin.

Sijoitustoiminnan vuosina 2009–2015 aloittaneiden buyout- ja growth-rahastojen vuosituotto on ollut tasainen 17 prosenttia. Vuosina 2016–2020 aloittaneiden rahastojen vuosituotto taas on jäänyt 11 prosenttiin. Färmin mukaan tämä johtuu osittain siitä, että osa uudemmista rahastoista on vielä sijoitusvaiheessa, ja arvonnousu nähdään myöhemmin.

Pääomasijoituksiin sijoittavat lähinnä suuret institutionaaliset sijoittajat.

Lisää aiheesta "Markkinat"