Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Kuva: Grisha Bruev

Sanoma myy aikakauslehtiyksikkönsä Hollannissa ja Belgiassa DPG Medialle 460 miljoonalla eurolla – päivitti tulosohjaustaan

Myynnin jälkeen mediakonserni katselee seuraavia yritysostoja, erityisesti oppimisliiketoiminnan puolelta. Sijoittajan näkökulmasta hyvin kannattava ja ennustettava oppimisen liiketoiminta on perinteistä mediaa houkuttelevampi alue, arvioi Inderes tuoreessa katsauksessaan.

Sanoma myy strategisen liiketoimintayksikkönsä Sanoma Media Netherlandsin myymisestä Hollannin ja Belgian johtavalle monikanavaiselle mediayhtiölle DPG Medialle.

Media Netherlands muodostuu Hollannin ja Belgian johtavista aikakauslehtibrändeistä, kuten Libelle, Donald Duck, vtwoonen, ja digitaalisesta uutismediasta Nu.nl:stä. Syyskuun lopussa sillä oli 977 työntekijää (894 kokoaikaiseksi muutettuna), jotka siirtyvät myytävän liiketoiminnan mukana ostajalle.

Painetun median osuus oli viime vuonna 60 prosenttia segmentin liikevaihdosta, muun kuin painetun median 29 prosenttia ja muun myynnin 11 prosenttia, mikä koostui pääasiassa Aldipressin jakelumyynnistä.

Media Netherlandsin kauppahinta ilman velkoja ja käteisvaroja (enterprise value) on 460 miljoonaa euroa, joka yhtiön mukaan vastaa arvostuskerrointa 6,5 operatiivisella käyttökatteella laskettuna (oikaistu käyttökate 12 kk per 30.9.2019).

- Media Netherlandsin myyminen on tärkeä askel strategisella polullamme etupäässä mediayhtiöstä kasvavan eurooppalaislähtöisen oppimisen yhtiön ja Suomen johtavan monikanavaisen mediayhtiön yhdistelmäksi. Kaupan jälkeen meillä on käytettävissämme yritysostoihin noin 400 miljoonaa euroa, mikä mahdollistaa kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen keskittyen erityisesti oppimisliiketoimintaan. Divestoinnin myötä painettujen aikakauslehtien osuus liiketoiminnastamme laskee; niiden digitransformaatio erillisenä liiketoimintana on hankalaa, Sanoman toimitusjohtaja Susan Duinhoven perustelee kauppoja.

Kaupan toteutuminen edellyttää normaalien ehtojen täyttymistä, kuten kilpailuviranomaisten hyväksyntää, ja sen arvioidaan toteutuvan viimeistään ensi vuoden kolmannen neljänneksen aikana.

Lähde: Sanoma

Velkoja pois

Sanoma käyttää kaupasta saatavat varat velkojensa lyhentämiseen. Myynnin vaikutuksen sisältävien pro forma -lukujen per 30.9.2019 perusteella Sanoma arvioi nettovelkansa laskevan noin 346 miljoonaan euroon (raportoitu 798 miljoonaa euroa) ja vastaavan nettovelan suhteen oikaistuun käyttökatteeseen olevan noin 1,6 (raportoitu 2,8). Konsernin liikearvon arvioidaan laskevan noin 540 miljoonalla eurolla arviolta 575 miljoonaan euroon (raportoitu 1 115 miljoonaa euroa).

Yhtiö arvioi kirjaavansa kaupasta noin 110 miljoonan euron myyntitappion, joka transaktiokustannukset. Myyntitappiolla ei ole kassavirtavaikutusta, mutta sen arvioidaan laskevan Sanoman omavaraisuusasteen tilapäisesti alle pitkän aikavälin 35-45 prosentin tavoitetason. Sanoma tulee kirjaamaan noin 7,0 miljoonaa euroa myyntiin liittyviä transaktiokuluja vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä vuoden neljännen neljänneksen jatkuvien toimintojen tulokseen.

Kuluvan vuoden osalta Sanoma raportoi Media Netherlandsin lopetettuina toimintoina. Samalla konserni tarkensi kuluvan vuoden näkymiään käsittämään vain jatkuvat toiminnot, jotka Sanoma Learningin ja Sanoma Media Finlandin.

Sanoma odottaa nyt konsernin jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevaihdon olevan viime vuoden tasolla ja operatiivisen liikevoittoprosentin ilman hankintamenojen poistoja olevan noin 15 prosenttia. Aiemmin konserni odotti vertailukelpoisen liikevaihdon olevan vuoden viime vuoden tasolla ja operatiivisen liikevoittoprosentin ilman hankintamenojen poistoja olevan yli 15 prosenttia. Viime vuonna liikevoittoprosentti oli 15,7.

Näkymät perustuvat olettamukseen, että kuluttajien luottamus ja mainosmarkkinoiden kehitys Suomessa ja Hollannissa ovat viime vuoden kaltaisella tasolla.

Pitkän aikavälin tavoitteet ennallaan

Media Netherlandsin myynti ei Sanoman mukaan vaikuta konsernin pitkän aikavälin taloudellisiin tavoitteisiin, ja osinko vuodelta 2019 tulee määräytymään jatkuvien ja lopetettujen toimintojen vapaan rahavirran perusteella.

Yhtiön pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

  • Osinkopolitiikka: kasvava osinko, 40-60 prosenttia vapaasta rahavirrasta
  • Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen alle 2,5
  • Omavaraisuusaste 35-45 prosenttia

Sanoma lupaa valottaa tarkemmin strategiaansa Media Netherlandsin myynnin jälkeen ensi viikolla eli 18. joulukuuta Helsingissä pidettävässä analyytikko- ja sijoittajapäivässään.

Kaksijakoinen reaktio

Sijoittajat suhtautuivat Sanoman isoon kauppaan kaksijakoisesti: kurssi lasketteli ensin selvästi miinukselle, mutta on lounasajan jälkeen kääntynyt loivaan nousuun. Kello 13.24 kurssi oli 0,8 prosenttia plussalla 9,61 eurossa.

Samaan aikaan pörssin yleisindeksi oli 0,7 prosenttia laskussa.

 

Katso Sanoman Media Netherlandsin myyntiä käsittelevä webcast (englanniksi)

Sanoma sijoittajille

Päivän kauppa vaikuttaa Sanoman ennusteisiin, mutta se tuo yhtiölle myös liikkumavaraa uusiin hankintoihin, arvioi Inderesin analyytikko Petri Aho (video 2 min 18 s) Toisessa videossa Aho arvioi, että Learning-segmentti on sijoittajan kannalta perinteistä mediaa houkuttelevampi vaihtoehto (video 3 min 28 s)

Lisää aiheesta "Markkinat"