Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Sampo piti pintansa haasteista huolimatta – voitonjakopolitiikka meni uusiksi ja osinko laskee

Vakuutuskonserni jatkoi loppuvuonna tasaista tulostahtia, mutta vuositasolla tulos laski. Osakkuusyhtiö Nordean vaikea vuosi heijastui Sampoon, kun taas vahinkovakuutuksen puolella tuloskunto pysyi ylämäessä. Sampo uudisti osinkopolitiikkaansa ja leikkasi odotetusti kevään osinkoehdotustaan.

Sammon tulos ennen veroja nousi loka-joulukuussa 468 miljoonaan euroon eli neljä prosenttia edellisvuoden 451 miljoonasta. Koko vuoden tasolla tulos ennen veroja painui 1 541 miljoonaan euroon vuotta aiemmasta 2 094 miljoonasta. 

- Tulokseen sisältyy Nordean osakkeina jaetun ylimääräisen osingon aiheuttama 155 miljoonan euron suuruinen negatiivinen erä vuoden kolmannella neljänneksellä. Vertailuvuoden tulos sisältää Mandatum Lifen Danske Bank -yhteistyösopimuksen yhteydessä vuoden 2018 toisella vuosineljänneksellä saadun 197 miljoonan euron suuruisen suorituksen, Sampo kertoo tilinpäätöskatsauksessaan.

Sammon vakuutusmaksutulo oli viimeisellä neljänneksellä noussut 2 325 miljoonaan euroon vuodentakaisesta 1 891 miljoonasta. Sijoitustoiminnan nettotuotot olivat kohentuneet 568 miljoonaan vuotta aiemmasta 779 miljoonan tappiosta.

Osakekohtainen tulos pysyi viimeisellä neljänneksellä edellisvuoden tasollaan 0,66 eurossa. Markkina-arvoin laskettuna osakekohtainen tulos oli 1,19 euroa verrattuna vuodentakaiseen 0,17 euron osakekohtaiseen tappioon.

Koko viime vuoden osalta tulosta kertyi osaketta kohti 2,04 euroa eli tasan euron vähemmän kuin vuonna 2018. Markkina-arvoin laskettuna tulosta oli 2,63 euroa per osake, kun edellisvuonna se oli 1,70 euroa. Sammon mukaan harppauksen taustalla oli osakemarkkinoiden vahva kehitys.

Konsernin osakekohtainen substanssi koheni vuositasolla 0,11 euroa ja oli vuoden päättyessä 20,71 euroa.  Oman pääoman tuotto oli parantunut 12,0 prosenttiin edellisvuoden 7,5 prosentista.

Sammon vakavaraisuus on laskettu lokakuusta alkaen Solvenssi II -sääntöjen mukaisesti. Vuoden lopussa vakavaraisuussuhde oli 167 prosenttia verrattuna vuotta aiempaan 140 prosenttiin.

- Vuosi 2019 oli Sammolle varsin haastava, mutta menestyksekäs. Konserni menestyi hyvin useimmilla liiketoiminta-alueillaan huolimatta matalan korkotason jatkumisesta odotettua pidempään ja pankkitoimintaa harjoittavan osakkuusyhtiömme Nordean ajoittain kohtaamasta vastatuulesta, tuore konsernijohtaja Torbjörn Magnusson kommentoi.

Vahinkovakuutus jyräsi

Sammon liiketoiminta-alueista Ifin yhdistetty kulusuhde heikkeni loka-joulukuussa 85,0 prosenttiin vuodentakaisesta 83,5:stä. Tulos ennen veroja kuitenkin parani 228 miljoonaan vertailukauden 221 miljoonasta. If alensi vakuutusten diskonttaukseen käytettyä korkoaan Suomessa 1,2 prosentista 0,95 prosenttiin, mikä pienensi tulosta 62 miljoonaa euroa.
Ifn koko vuoden tulos ennen veroja nousi 884 miljoonaan edellisvuoden 848 miljoonasta. 

- Vakuutustoiminta jatkaa erinomaista kehitystään. Vakuutustekninen tulos oli kohentunut 42 miljoonaa ollen 685 miljoonaa euroa ja koko vuoden yhdistetty kulusuhde oli parantunut 84,5 prosenttiin edellisvuoden 85,2 prosentista, katsauksessa todetaan. 

Oman pääoman tuotto oli kasvanut 34,5 prosenttiin edellisvuotisesta 11,2:sta. Ifin maksutulo oli kasvanut vahvasti kaikilla liiketoiminta-alueilla Pohjoismaissa ja kasvua tuli kiinteillä valuutoilla tarkasteltuna 5,7 prosenttia. 

Joulukuussa If maksoi Sammolle osinkoa 7,5 miljardia Ruotsin kruunua eli 710 miljoonaa euroa.

Myös Topdanmarkin yhdistetty kulusuhde painui loppuvuonna ja oli 87,1 prosenttia. Ifin tavoin sekin paransi tulostaan viimeisellä neljänneksellä 58 miljoonaan euroon vertailukauden 29 miljoonasta. Vuositasolla Topdanmarkin tulos ennen veroja nousi 238 miljoonaan euroon edellisvuoden 199 miljoonasta. Yhdistetty kulusuhde oli parantunut niukat 0,2 prosenttiyksikköä 82,1 prosenttiin.

Topdanmarkin hallitus ehdottaa vuoden 2020 yhtiökokoukselle osinkoa jaettavaksi 17 Tanskan kruunua osakkeelta. Yhtiökokouksen hyväksyessä osinkoehdotuksen Sammon osuus osingosta on 96 miljoonaa euroa.

- Konsernin vahinkovakuutustoiminta jatkoi erinomaista kehitystään riskien arvioinnissa ja hinnoittelussa (underwriting). If ylsi sekä maksutulon vahvaan kasvuun että mataliin yhdistettyihin kulusuhteisiin. Kehitykseen ovat myötävaikuttaneet vuosia jatkuneet investoinnit digitaalisuuteen sekä erittäin kilpailukykyinen kulurakenne. Myös toinen vahinkovakuutustytäryhtiö Topdanmark raportoi vahvan tuloksen. Yhtiö jatkoi investointejaan nykyaikaisiin digitaalisiin kanaviin, ja uskon, että Topdanmarkin underwriting-osaamisella viimeisellä vuosineljänneksellä sairaus- ja tapaturmavakuutuksessa vastaan tulleet haasteet hoidetaan nopeasti pois päiväjärjestyksestä, Magnusson ennakoi.

Mandatum Lifen tulos ennen veroja oli loka-joulukuussa kaksi miljoonaa vuodentakaista parempi eli 68 miljoonaa euroa. Maksutulo nousi vertailukauden 394 miljoonasta 772 miljoonaan euroon – merkittävä osa kasvusta selittyy kertaerillä, jotka syntyivät henkivakuutustuotteiden verokäsittelyn muutoksista.

Mandatumin koko vuoden tulos ennen veroja oli painunut 280 miljoonaan edellisvuoden 450 miljoonasta. Vertailuvuoden tulos sisältää Mandatum Lifen Danske Bank -yhteistyösopimuksen yhteydessä saadun 197 miljoonan euron suuruisen suorituksen. 

- Osakemarkkinoiden suotuisa kehitys on hyödyttänyt kaikkia vakuutusliiketoimintojamme, ja varsinkin Mandatum Lifeä. Mandatumin sijoitussidonnainen vakuutuskanta ylsi kaikkien aikojen ennätykseen osakkeiden vahvistuttua merkittävästi. Samaan aikaan laskuperustekorkoinen kanta jatkoi tavoitteen mukaista supistumistaan, ja on nyt lähes 300 miljoonaa euroa pienempi kuin vuosi sitten, konsernijohtaja summaa.

Mandatumin oman pääoman tuotto nousi edellisvuoden 8,7 prosentista nyt 23,5 prosenttiin. Yhtiön hallitus ehdottaa Sammolle maksettavaksi 150 miljoonaa euroa osinkoa vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana.

Sammolle kirjattiin osakkuusyhtiö Nordean viimeisen neljänneksen nettotuloksesta 143 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin sieltä tuli 98 miljoonaa. Koko vuodelta Sammolle kirjattiin Nordean nettotuloksesta 290 miljoonaa euroa eli huomattavasti edellisvuoden 625 miljoonaa vähemmän.

- Nordea kohtasi vastatuulta pankkitoiminnan vaikeassa toimintaympäristössä. Uusi johto otti lokakuussa käyttöön uudet taloudelliset tavoitteet ja on jo osoittanut suurta määrätietoisuutta tekemällä vaikeita päätöksiä ja työskentelemällä tarmokkaasti yltääkseen tavoitteisiin. Pankin neljännen neljänneksen tulos on ensimmäinen rohkaiseva välietappi tällä matkalla, Magnusson kiitteli.

Nordean tavoitteena on maksaa osinkoa 0,40 euroa osakkeelta ja mikäli ehdotus hyväksytään yhtiökokouksessa, Sammolle olisi luvassa Nordeasta 322 miljoonaa euroa osinkoina. Potti kuitenkin kutistuu viime vuodesta, jolloin Nordea maksoi 0,69 euron osingon Sammon potin ollessa 594 miljoonaa.

NDX Intressenterin tuloksesta Sammolle kirjattiin 0 euroa.

Oma osinkolinjaus uusiksi

Sampo uudisti osingonjakopolitiikkaansa tilinpäätöksen yhteydessä. Jatkossa maksettujen osinkojen kokonaismäärä on vähintään 70 prosenttia konsernin vuotuisesta nettotuloksesta (satunnaiset erät pois lukien). Osingonjaon lisäksi voidaan ostaa omia osakkeita.

Hallitus ilmoitti jo lokakuussa, ettei aiempi pyrkimys kasvattaa vuotuista osinkoa, ole nykyisessä toimintaympäristössä yhtiön tai sen omistajien etujen mukaista. Sampo laskikin odotetusti osinkoaan: hallitus ehdottaa, että osinkoa maksettaisiin 2,20 euroa osakkeelta, kun viime vuonna osinko oli 2,85 euroa.

Jos yhtiökokous hyväksyy esityksen, osinko on määrä maksaa 5. toukokuuta.

Nordea keikuttaa jatkossakin

Sampo odottaa liiketoiminta-alueidensa raportoivan hyvän toiminnallisen tuloksen alkaneelta vuodelta. Vakuutuskonsernin mukaan markkina-arvoiset tulokset ovat kuitenkin varsinkin henkivakuutustoiminnassa vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen. Matala korkotaso luo lisäksi haastavan ympäristön erääntyvien korkosijoitusten uudelleen sijoittamiseen.

- Uutena konsernijohtajana suhtaudun tulevaan optimistisesti. Sammon menestystekijöitä ovat underwriting-osaaminen, syvällinen markkinoiden tuntemus ja vahva tase. Odotan, että toimintaympäristö tarjoaa sekä haasteita että mahdollisuuksia. Suhtaudun tulevaan innokkaasti ja luottavaisesti, Magnusson toteaa.

Sampo ennakoi Ifin saavuttavan 85–89 prosentin yhdistetyn kulusuhteen tänä vuonna, kun taas Topdanmark julkaisee oman tulosennustemallinsa vuosineljänneksittäin.

Nordean vaikutuksen Sammon konsernin tulokseen odotetaan olevan huomattava.

Kelpasi markkinoille

Sammon jokseenkin odotuksiin osuneet luvut palkittiin tulospäivän nousulla Helsingin pörssissä. Vakuutuskonsernin osake vahvistui lopulta 2,4 prosenttia 42,33 euroon.

Helsingin pörssin pääindeksi OMXH päätti vilkkaan tulospäivän 1,1 prosenttia plussalle.

 

Sammon tilinpäätöksen materiaalit ja muut materiaalit löytyvät täältä.

 

Ifin tulos oli pieni pettymys Inderesin analyytikko Sauli Vilénille. Katso videolta (2 min 33 s), miksi niin.

Lisää aiheesta "Markkinat"