Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Sampo palasi vakuutuskonserniksi – Jatkossa Nordea-omistus katsotaan tavalliseksi osakesijoitukseksi

Finanssivalvonta hyväksyi Sammon rahoitus- ja vakuutusryhmittymän lakkauttamishakemuksen.

Sampo on saanut Finanssivalvonnan hyväksynnän rahoitus- ja vakuutusryhmittymän lakkaamiseksi. Muutoksen taustalla on Sammon omistuksen lasku alle 20 prosenttiin Nordeasta.

Yhtiö jakoi elokuun alussa osan omistamistaan Nordean osakkeista omistajilleen ylimääräisenä osinkona, jonka jälkeen omistus painui 19,87 prosenttiin. Konserni kirjaa tammi-syyskuun tulokseensa 155 miljoonan euron kertaluonteisen tappion ylimääräisen osakeosingon jaosta.

- Tappiosta 143 miljoonaa muodostuu osinkona jaettujen osakkeiden (5,661 euroa) arvostuserosta suhteessa taseen kirja-arvoon (8,238 euroa) ja 12 miljoonaa muiden laajan tuloslaskelman erien kierrättämisestä tuloslaskelman läpi. Tappio ei ole kassavirtavaikutteinen, Sampo kertoo.

Ylimääräisellä osakkeina jaetulla osingolla Sampo luonnollisesti muisti omistajiaan, mutta samalla omistuksen lasku alle 20 prosenttiin tarkoitti, ettei Nordeaa enää katsottaisi osakkuusyhtiöksi Sammon vakavaraisuuslaskelmissa eikä Sampoa itseään rahoitus- ja vakuutusryhmittymäksi.

Muutos edellytti Fivan hyväksyntää, jonka konserni sai tänään.

Vakavaraisuus ylös

Muutoksella Sammon vakavaraisuus parani selvästi, sillä jatkossa se lasketaan vain Solvenssi II -säännösten mukaisesti.

Vakavaraisuussuhde saadaan Sammon omien varojen ja pääomavaatimuksen osamäärästä. Jatkossa Sammon omiin varoihin ei enää lueta konsernin omistusosuutta vastaavaa määrää Nordean omista varoista, vaan Sammon omistamien Nordean osakkeiden markkina-arvo. Vastaavasti jatkossa Sammon pääomavaatimukseen ei myöskään lueta sen omistusosuutta vastaavaa määrää Nordean pääomavaatimuksesta, vaan Sammon omistamien Nordean osakkeiden pääomavaatimus määräytyy niille vakuutusyhtiöitä koskevassa sääntelyssä määritellyn osakeriskin mukaisesti, samoin kuin konsernin muidenkin osakesijoitusten.

Solvenssi II:n kautta laskettu Sammon vakavaraisuussuhde oli kesäkuun lopussa 137 prosenttia. Syyskuun lopun tilanteesta konserni kertoo osavuosikatsauksensa yhteydessä 6. marraskuuta.

- Mikäli Nordeaa olisi käsitelty osakkuusyhtiön sijaan tavallisena osakesijoituksena, pro forma Solvenssi II -vakavaraisuussuhde olisi ollut 170 prosenttia kesäkuun lopussa. Muutos vapautti pääomaa noin miljardi euroa, sijoittajasuhde- ja viestintäasiantuntija Mirko Hurmerinta kuvailee Sammon IR-blogissa.

Hurmerinnan mukaan Nordean osakkeen kurssiheilahdukset voivat jatkossakin näkyä Sammon vakavaraisuudessa.

- Koska Nordeaa käsitellään jatkossa tavallisena osakesijoituksena, osakkeen kurssinousu parantaa ja lasku vastaavasti heikentää Sammon vakavaraisuutta. Kymmenen prosentin nousu Nordean osakkeessa osingonjakopäivän tasosta (5,661 euroa) parantaisi Sammon vakavaraisuutta karkeasti 3–4 prosenttiyksikköä.

Nordean käsittely osakkuusyhtiönä Sammon konsernitilinpäätöksessä (IFRS) jatkuu ennallaan eli Sammon osuus (19,87 %) Nordean nettotuloksesta konsolidoidaan jatkossakin tuloslaskelmaan.

 

Lue asiasta tarkemmin Sammon IR-blogista.

Lisää aiheesta "Markkinat"