Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Sammon tulos putosi 80 prosenttia – Romahduksen takana Nordeaan liittyvät kertaerät

Vakuutuskonsernin tulos putosi rajusti vuodentakaisesta, kun ylimääräinen osingonjako Nordean osakkeina aiheutti suuren negatiivisen erän. Muista osakkuusyhtiöistä If ja Mandatum paransivat hienokseltaan viime vuodesta, mutta Topdanmarkin tulos lähes puolittui.

Sammon tulos jäi heinä-syyskuussa 92 miljoonaan euroon, kun viime vuonna samaan aikaan sitä oli 490 miljoonaa. Pudotus oli siis hulppeat 81 prosenttia.

Osaketta kohti tulosta kertyi 0,01 euroa, kun vuosi sitten tulosta oli 0,70 euroa per osake. Markkina-arvoin laskettuna osakekohtainen tulos oli 0,24 euroa tappiolla verrattuna vuodentakaiseen 0,78 euron tulokseen.

- Tulosta rasittivat suuret kertaluonteiset erät. Elokuussa Nordean osakkeiden muodossa jaettu ylimääräinen osinko aiheutti 155 miljoonan euron arvonalentumistappion. Lisäksi Nordea kirjasi kolmannella neljänneksellä kertaluonteisia tappioita yhteensä 1,3 miljardia, mikä painoi pankin tuloksen selvästi tappiolliseksi. Sammon osuus Nordean kolmannen neljänneksen nettotuloksesta oli -75 miljoonaa euroa, Sammon sijoittajasuhde- ja viestintäasiantuntija Mirko Hurmerinta avaa kertaerien taustoja IR-blogissaan.

Konsernin osakekohtainen substanssi laski kolmannella neljänneksellä 0,56 euroa ja oli 18,90 euroa. Sitä pienensivät Nordean osakkeina jaettu ylimääräinen osinko ja Topdanmarkin markkina-arvon lasku.

Sammon vakuutusmaksutulo oli heinä-syyskuussa noussut 1 845 miljoonaan euroon vuodentakaisesta 1 561 miljoonasta. Sijoitustoiminnan nettotuotot olivat laskeneet miljoonalla eurolla 438 miljoonaan.

Vakuutuspuolella tasaisen hyvää menoa

Ifin yhdistetty kulusuhde oli kolmannella neljänneksellä 83,5 prosenttia eli parantunut vuodentakaisesta 85,8:sta. Tulos ennen veroja oli kohentunut 215 miljoonaan vertailukauden 211 miljoonasta.

Ifin sijoitusten nettotuotot olivat laskeneet kolmannella neljänneksellä 39 prosenttia, mikä kuvastaa vallitsevan sijoitusympäristön haastavuutta erityisesti korkomarkkinoilla.

Sammon mukaan Ifin maksutulo kasvoi tammi–syyskuussa 5,0 prosenttia paikallisissa valuutoissa mitattuna. Maksutulo kasvoi kaikilla markkinoilla ja kaikilla liiketoiminta-alueilla. Maantieteellisesti voimakkainta kasvu oli Norjassa, jossa maksutulo kasvoi 9,1 prosenttia. Liiketoiminta-alueittain tarkasteltuna Suurasiakkaat-liiketoiminnan maksutulo kasvoi 13,9 prosenttia.

Topdanmarkin yhdistetty kulusuhde oli puolestaan heikentynyt vuodentakaisesta 79,9 prosentista nyt 83,5 prosenttiin. Tulos ennen veroja lähes puolittui heinä-syyskuussa vuodentakaisesta 65 miljoonasta ja oli 34 miljoonaa euroa. Pudotusta selittää osittain erittäin vahva viime vuoden vertailukausi, mutta myös alhaisempi diskonttokorko ja sijoitustuottojen lasku heikensivät tulosta.

Topdanmark ja Nordea solmivat sopimuksen vahinkovakuutusten jakelusta kolmannella neljänneksellä. Sopimus astuu voimaan vuoden 2020 alussa. Uuden yhteistyösopimuksen uskotaan maksutulossa mitaten korvaavan vuodesta 2021 alkaen täysin yhteistyösopimuksen, joka Topdanmarkilla oli Danske Bankin kanssa kesäkuun loppuun asti.

Mandatumin tulos ennen veroja nousi kolme miljoonaa 75 miljoonaan euroon. Maksutulo oli noussut 295 miljoonaan euroon eli lähes kaksinkertaistunut vuodentakaisesta 152 miljoonasta eurosta.

Mandatumin vastuuvelka oli syyskuun lopussa 11,7 miljardia euroa, josta sijoitussidonnaisen kannan osuus oli 7,8 miljardia. Sijoitussidonnainen kanta nousi 0,5 miljardia vuodentakaisesta ja korkeimmilleen koskaan. Korkeakorkoinen (4,5 % ja 3,5 %) laskuperustekanta jatkoi supistumistaan suunnitellusti. Kanta oli 2,2 miljardia euroa, mikä on 198 miljoonaa vähemmän kuin viime vuoden lopussa.

Osingot kutistuvat

Sampo ilmoitti jo lokakuun lopulla muuttavansa osinkolinjaansa Nordean uuden osinkopolitiikan vuoksi. Toisaalta yhtiö perusteli linjamuutosta edelleen vaikeutuneella sijoitustilanteella korkomarkkinoilla.

- Sammon johto aikoo ehdottaa hallitukselle, että vuodelta 2019 maksetaan osinkoa 2,10-2,30 euroa osakkeelta. Hallitus tarkastelee yhtiön osinkopolitiikkaa helmikuun alussa, yhtiö toteaa.

Topdanmark  muutti tulosohjeistustaan

Sampo odottaa kaikkien konsernin Sampo-konsernin liiketoiminta-alueiden raportoivan hyvän toiminnallisen tuloksen tänä vuonna.

- Markkina-arvoiset tulokset ovat kuitenkin varsinkin henkivakuutustoiminnassa vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen. Matala korkotaso luo lisäksi haastavan ympäristön erääntyvien korkosijoitusten uudelleen sijoittamiseen, Sampo huomauttaa.

Ifin odotetaan edelleen saavuttavan 84–86 prosentin suuruisen yhdistetyn kulusuhteen tänä vuonna.

Tanskan suurin maatalousvakuuttaja Topdanmark julkaisee oman tulosennustemallinsa vuosineljänneksittäin ja päivitti viimeisimmässä raportissa odotuksiaan. Yhdistetyn kulusuhteen arvioidaan olevan 84-85 prosenttia eli hieman aiempaa 85-86 prosenttia alempi ilman run-off -eriä. Nettotuloksen ennakodiaan olevan 1,30-1,40 miljardia Tanskan kruunua, kun aiemmin odotus oli 1,25-1,35 miljardia.

Nordean vaikutuksen konsernin tulokseen odotetaan olevan huomattava.

Ei kurssivaikutusta

Sammon tulospudotus ei juurikaan hetkauttanut markkinoita, vaan kurssi oli pysytellyt tiukassa putkessa. Kello 11.47 osake oli niukasti tiistain päätöstasonsa alapuolella 36,76 eurossa.

Samaan aikaan Helsingin pörssin yleisindeksi oli 0,1 prosentin laskussa.

 

"Sampo joutui ottamaan lusikan kauniiseen käteen", sanoo konsernijohtaja Kari Stadigh Inderesin Verneri Pulkkisen haastattelussa (video 8 min 28 s)

Sammon koko kolmannen neljänneksen tulosraportti löytyy täältä

Sampo sijoittajille

 

Lisää aiheesta "Markkinat"