Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Sammon konsernijohtaja Kari Stadigh oli tyytyväinen vakuutuspuolen suoritukseen ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Kuva: Timo Porthan.

Sammolta ylimääräinen osinko Nordean osakkeina – If takoi ennätyksen, mutta muuten tulos heikkeni

Finanssikonserni Sampo kertoi odotetusti jakavansa omistajilleen ylimääräisen osingon. Osingonjako toteutetaan osakkuusyhtiö Nordean osakkeilla. Myös osavuosikatsauksensa tänään julkistaneen Sammon tulos jäi vuodentakaisesta, vaikka vakuutuspuolella mentiin ennätystahtia.

Sammon hallitus päätti ylimääräisen osingon jaosta Nordean osakkeina tänään. Aikeista oli jo kerrottu kevään yhtiökokouksessa sekä mahdollisesta toteutusajankohdasta kesäkuussa.

Ylimääräisessä osingonjaossa jokainen Sammon osakkeenomistaja saa yhden Nordean osakkeen kutakin omistamaansa kymmentä Sampo-osaketta kohti. Jakosuhteesta johtuvien Nordea-osakkeiden murto-osia ei jaeta osakkeina, vaan vastaava määrä hyvitetään osakkeenomistajille käteisenä.

Osingon irtoamispäivä on huomenna 8. elokuuta ja täsmäytyspäivä perjantai 9. elokuuta. Siten osinkoon ovat oikeutettuja kaikki tämän päivän päätteeksi Sammon osakkeita omistavat. Osakeosingon maksupäivä on ensi maanantai eli 12. elokuuta ja käteishyvityksen maksupäivä perjantai 16. elokuuta.

Osakeosinkoa verotetaan Suomessa kuten käteisosinkoakin. Sampo maksaa osakeosingosta aiheutuvan 1,6 prosentin varainsiirtoveron osakkeenomistajien puolesta. Verohallinto on julkaissut yleisen ohjeen muuna kuin käteisenä jaettavien osinkojen verotuksesta osoitteessa https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2019/muuna-kuin-rahana-maksetun-osingon-verotus/.

Omistus Nordeasta alle viidennekseen

Sammon omistus Nordeassa laskee ylimääräisen osingonjaon seurauksena alle 20 prosenttiin. Tämän jälkeen Sammon vakavaraisuus lasketaan vain Solvenssi II -sääntöjen mukaisesti ja Nordea-omistusta käsitellään tavallisena osakesijoituksena.

Sampo-konsernin Solvenssi II:n mukainen vakavaraisuussuhde oli kesäkuun lopussa 137 prosenttia. Ylimääräinen osinko huomioiden vakavaraisuussuhde olisi ollut noin 170 prosenttia kesäkuun lopussa.

Konglomeraattisäännöstön (FICO) mukaisesta vakavaraisuuslaskennasta luopuminen on ehdollinen Finanssivalvonnan hyväksynnälle. Sampo odottaa saavansa hyväksynnän ennen kolmannen neljänneksen raportin julkaisua. Nordean käsittely osakkuusyhtiönä Sammon konsernitilinpäätöksessä (IFRS) jatkuu ennallaan.

Tulos heikkeni odotetusti

Sammon tulos ennen veroja painui huhti-kesäkuussa 506 miljoonaan euroon vuodentakaisesta 708 miljoonasta. Viime vuoden toisen neljänneksen luku sisältää Mandatum Lifen ja Danske Bankin yhteistyösopimukseen liittyvän 197 miljoonan euron kertakorvauksen.

Tulosheikennys oli odotettua, sillä analyytikkojen konsensus oli ennakoinut tuloksen laskeneen 486 miljoonaan.

Osaketta kohden Sampo teki tulosta 0,73 euroa vuodentakaiseen 1,06 euroon verrattuna. Sekin oli hieman parempi kuin markkinoilla odotettu 0,70 euron tulos per osake.

Osakekohtainen tulos markkina-arvoin oli nyt 0,74 euroa, kun vuodentakainen oikaistu tulos oli 0,99 euroa per osake.

Osakekohtainen substanssi laski 2,57 euroa toisella neljänneksellä ja oli 19,46 euroa. Osakekohtaista substanssia pienensi huhtikuussa maksettu osinko, joka oli 2,85 euroa osakkeelta.

Ifin yhdistetty kulusuhde oli huhti-kesäkuussa parantunut 83,0 prosenttiin vuodentakaisesta 85,1 prosentista. Tulos ennen veroja oli 242 miljoonaa euroa eli 20 miljoonaa vertailukautta parempi.

Topdanmarkin yhdistetty kulusuhde oli 79,8 prosenttia, kun vuotta aiemmin se oli 83,7 prosenttia, ja tulos ennen veroja kohentunut vuodentakaisesta 45 miljoonasta nyt 53 miljoonaan euroon.

- Vakuutustoimintojen tulos oli erinomainen. Ifin tammi–kesäkuun ja toisen neljänneksen yhdistetyt kulusuhteet ylsivät uuteen ennätykseen vastaavana ajankohtana. Myös Topdanmarkin tammi–kesäkuun yhdistetty kulusuhde oli yksi yhtiön historian parhaimmista, konsernijohtaja Kari Stadigh kommentoi.

Ifin yhdistetty kulusuhde oli tammi–kesäkuussa vakuutusyhtiölle kaikkien aikojen paras eli 84,7 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 85,8 prosenttia. Vakuutusmaksutulo oli kasvanut kaikilla markkinoilla ja kaikilla liiketoiminta-alueilla. Voimakkainta kasvu oli alkuvuoden mittaan Industrial-liiketoiminta-alueella, jossa maksutulo kasvoi 12,1 prosenttia sekä Norjassa, jossa kasvua kertyi 8,7 prosenttia.

Topdanmarkin tammi–kesäkuun yhdistetty kulusuhde oli laskenut vertailukauden 84,1 prosentista nyt 79,0 prosenttiin. Alkuvuoden kulusuhde oli tanskalaisyhtiölle yksi se historian parhaista. Vakuutusmaksutulo oli kasvanut sekä vahinko- että henkivakuutustoiminnassa 2,6 prosenttia viime vuodesta, mutta toisella neljänneksellä henkivakuutusliiketoiminnan maksutulo Sammon mukaan notkahti.

- Topdanmarkin hyvä tuloskehitys on seurausta määrätietoisesta parantamisesta useilla eri osa-alueilla. Näitä ovat muun muassa parantunut tuotemix ja underwriting sekä digitisaation eteneminen ja tehokkuuden parantaminen. Tällä hetkellä jo 95 prosenttia vahinkoilmoituksista on mahdollista tehdä sähköisesti ja lähes puolet sähköisesti toimitetuista vahinkoilmoituksista käsitellään kokonaan tai osittain automaattisesti, Sampo kertoo.

Sammon osuus Nordean toisen neljänneksen nettotuloksesta oli 140 miljoonaa euroa eli selvästi vähemmän kuin vuodentakaiset 223 miljoonaa.

Mandatumin tulos ennen veroja oli huhti-kesäkuussa 65 miljoonaa euroa verrattuna viime vuotiseen 239 miljoonaan. Maksutulo oli 291 miljoonaa euroa, kun viime vuoden toisella neljänneksellä se oli 285 miljoonaa.

Sijoitusten nettotuotot ilman sijoitussidonnaisia vakuutuksia kasvoivat tammi-kesäkuussa 203 miljoonaan euroon vuodentakaisesta 123 miljoonasta. Mandatum Lifen vastuuvelka oli kesäkuun lopussa 11,6 miljardia euroa eli jotakuinkin vuodentakaisella tasolla. Siitä sijoitussidonnaisten sopimusten osuus oli 7,5 miljardia ja sijoitussidonnainen vastuuvelka oli korkeimmillaan koskaan. Korkeampien laskuperustekorkojen (4,5 ja 3,5 prosenttia) kanta jatkoi supistumistaan odotetusti ja oli 2,3 miljardia euroa, mikä oli kutistunut 130 miljoonaa viime vuoden lopusta. Korkeakorkoiset sopimukset sitovat paljon pääomaa, joten kannan supistuminen parantaa Mandatum Lifen osingonmaksukykyä Sammolle.

Viilausta näkymiin

Sampo ennakoi konsernin eri liiketoiminta-alueiden raportoivan hyvän toiminnallisen tuloksen kuluvalta vuodelta. Silti yhtiö huomauttaa, että markkina-arvoiset tulokset ovat varsinkin henkivakuutustoiminnassa vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen. Matala korkotaso luo lisäksi haastavan ympäristön erääntyvien korkosijoitusten uudelleen sijoittamiseen.

Ifin osalta ohjaus parani: vakuutusyhtiön odotetaan saavuttavan 84–86 prosentin suuruisen yhdistetyn kulusuhteen, kun aiemmin odotus oli 85-88 prosentissa.

Tanskalainen Topdanmark julkaisee oman tulosennustemallinsa vuosineljänneksittäin. Se kuitenkin päivitti koko vuoden tulosennustemalliaan ja nyt kuluvan vuoden yhdistetty kulusuhde ilman run-off-tuottoja olisi 85-86 prosenttia. Aiempi odotus oli 86-87 prosenttia. Sammon mukaan koko vuoden nettotulos olisi tulosennustemallin mukaan edelleen 1,25-1,35 miljardia Tanskan kruunua.

Nordean vaikutuksen konsernin tulokseen odotetaan olevan huomattava.

Markkinat tykästyivät

Odotuksia pienempi tulosheikennys sekä Nordea-osakkeiden jako ylimääräisenä osinkona nostivat Sammon kurssia tulospäivänä.

Kello 11.30 osake oli Helsingin pörssin vaihdetuin ja siitä maksettiin 37,58 euroa eli 2,34 tiistain päätöstasoa korkeampaa hintaa.

Samaa aikaan pörssin yleisindeksi OMXH oli 0,6 prosenttia plussalla.

 

Sampo sijoittajille

Lisää aiheesta "Markkinat"