Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Osakesäästötilin 50 000 euron yläraja vuosien mittaan sijoitettavalle summalle on Sinisten Petri Roinisen mielestä muuten toimivan järjestelmän ”valuvika”, joka heikentää järjestelmän toimivuutta.

SINISET: Osakesäästötilin yläraja on poistettava – veroneutraali ratkaisu tukisi sijoittajien eläkevuosien taloutta

Osakesäästötilien euromääräinen yläraja puhuttaa myös suomalaisessa puoluepolitiikassa. Sinisten puoluejohtaja Petri Roininen kutsuu osakesäästötilin nykyistä 50 000 euron ylärajaa ”valuviaksi”, joka heikentää paitsi kansankapitalismin leviämistä Suomessa, myös sijoittajien vanhuudenturvan kerryttämistä.

Siniset oli edellisessä hallituksessa, jonka toimesta osakesäästötililait säädettiin keväällä 2019. Osakesäästötili otettiin käyttöön 2020 alusta. Tänään yli 200 000 suomalaista on avannut osakesäästötilin luomaan turvaa eläkkeen rinnalle.

Osakesäästötilin 50 000 euron yläraja vuosien mittaan sijoitettavalle summalle on Sinisten mielestä muuten toimivan järjestelmän ”valuvika”, joka heikentää järjestelmän toimivuutta.

– Mielestäni kyse ei ole niinkään siitä, onko ihminen vuosien saatossa säästänyt 35 tai 60 tuhatta euroa. Kyse on pitkäaikaissäästämisestä ja ihmisen itsensä rakentamasta vanhuuden turvasta. Rajan poistolla voi olla suuri merkitys sekä kansankapitalismin edistäjänä että ihmisen oman vanhuudenturvan lisääjänä, sanoo Petri Roininen puolueen julkaisemassa lehdistötiedotteessa.

Sinisten mielestä ”sosiaalidemokraattien esittämä ja noin miljardin vuodessa maksava kategorinen tiettyjen työeläkkeiden nostaminen vaarantaa eläkejärjestelmän toimintakykyä”.

Uusien tulonsiirtojen sijaan yhteiskunnan tulisi kannustaa ihmisiä omatoimisuuteen. Osakesäästötilin ylärajan poistaminen mahdollistaisi ihmisen itsensä toimia omaa vanhuudenturvaansa kerryttäen.

– Pidän tärkeänä, että ehdotuksemme on veroneutraali suhteessa vertailukelpoisiin sijoitusinstrumentteihin, kuten rahastot tai eläkevakuutukset. Niissäkään ei ole vastaavia ylärajoja. Ylärajan poiston myötä osakesäästötili poikkeaisi rahastoista ainoastaan siinä, että ihminen itse valitsisi sijoituskohteet, korostaa Roininen.

Kohti osakesäästötilin ”2.0 -mallia”

Roinisen lausunto on linjassa Osakesäästäjien kannan kanssa. Osakesäästäjien toimitusjohtaja Victor Snellmanin mielestä sekä talletusrajan että tilien lukumäärärajoituksen poistaminen olisivat hyödyllisimmät muutokset, kun osakesäästötilin ”2.0 -mallia” kehitetään.

– Tällöin yksityissijoittajalle avautuisi mahdollisuus hyödyntää useita välittäjiä eri markkinoilla tai kaupankäyntitavoilla. Esimerkiksi monella sijoittajalla on nyt useassa pankissa arvo-osuustili, jolloin pystyy hyötymään hinnoittelueroista eri pörsseissä, Snellman kertoi Nordnetille kirjoittamassaan blogikirjoituksessaan elokuussa.

Snellmanin mukaan Osakesäästäjien Välittäjä 2021 -tutkimuksessa näin toimii noin puolet sijoittajista.

Samalla Snellman kuitenkin myönsi, että erityisesti talletusmäärärajoituksen poistaminen kokonaan on nyky-Suomessa poliittisesti hankalaa.

– Esimerkiksi keväällä 2021 julkaistussa Visio 2030 -raportissa ehdotettiin rajan nostamista 100 000 euroon, joka olisi sekin askel oikeaan suuntaan. Korotuksen puolesta ovatkin tänä vuonna puhuneet poliitikot eri puolueista. Talletusraja korottaminen tai jopa poistaminen olisi niitä uudistuksia, joita osakesäästäjät on joulukuun kannanotossaan TEM:n työryhmälle esittänyt.

 

 

 

 

Lisää aiheesta "Markkinat"