Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Star Cruises -varustamon Global Class -alukset on suunniteltu kasvavaa Aasian markkina-aluetta ajatellen. Maailman suurimmista risteilijöistä tulee yli 340 metriä pitkiä ja ne ovat suurimmat MV WERFTEN -telakoilla koskaan rakennetut alukset.

Risteilijähanke Saksassa tuo 500 miljoonan arvosta työtä Suomeen

MV Werftenin telakalla rakennetaan kaksi suurta risteilijää, joihin tulee toimituksia 16 suomalaisyritykseltä yli 500 miljoonan euron arvosta. Finnveran takuut kattavat summasta 365 miljoonaa. Kansainvälisen trendin mukaan ostajalle tarjottavien rahoitusjärjestelyjen merkitys nousee.

Hongkongilainen Genting Hong Kong Limited rakennuttaa MV Werftenin telakalla kaksi suurta risteilijää, joiden on suunniteltu valmistuvan vuonna 2021 ja 2022.

Aluksiin tulee toimituksia 16 suomalaisyrityksiltä yhteensä yli 500 miljoonan euron arvosta. Laivojen kokonaisrahoituspaketissa on mukana kuusi kansainvälistä pankkia, ja takuunantajina ovat yksi Saksan osavaltioista, Saksan vientitakuulaitos Euler Hermes sekä Suomen vientitakuulaitos Finnvera.

MV Werftenin laivanrakennusprojektit ja telakkainvestoinnit ovat kokonaisuudessaan noin 3,1 miljardia euroa. Näiden investointien rahoittamiseksi on järjestetty saksalaisen KfW IPEX -pankin johdolla 2,6 miljardin euron rahoituspaketti. Tästä Finnveran takuiden kattama osuus on yhteensä 365 miljoonaa euroa.

Rahoitusneuvottelut alkoivat jo kolme vuotta sitten.

−Finnvera suhtautui hankkeeseen positiivisesti jo sen alkuvaiheessa, ja olemme keskustelleet tiiviisti koko ajan varustamon, telakan ja pankin kanssa. Tämä osaltaan edesauttoi vientikauppojen saamisen suomalaisille toimittajille ja alihankkijoille sen sijaan, että varustamo ja telakka olisi ostanut vastaavat palvelut kilpailevissa maissa olevilta toimittajilta, sanoo Finnveran liiketoimintajohtaja Jussi Haarasilta.

Ostajalle tarjottavien rahoitusjärjestelyjen merkitys kasvaa

−Esimerkiksi Gentingin tapauksessa rahoitusjärjestely tukee usean suomalaisen viejän ja heidän asiakkaansa välisen kaupan rahoitusta. Tämän kaltaiset järjestelyt ovat kansainvälinen trendi: vientimaan vientitakuulaitos tai vastaava rahoittaja tarjoaa ostajalle rahoituksen, mutta ehtona rahoituksen saamiselle voi olla, että ostot kohdistuvat kyseisen vientitakuulaitoksen kotimaahan. Tämä on tapa varmistaa kotimaisen intressin toteutuminen, joka on tärkeä rahoituskriteeri myös Finnveralle, Haarasilta sanoo.

Telakkasektori on maailmanlaajuisesti tällä hetkellä erittäin työllistetty ja Genting Hong Kong osti MV Werfteniin kuuluvat telakat kolme vuotta sitten varmistaakseen omien uusien laivojensa valmistumisen halutussa ajassa. 

Maailman suurimpien varustamojen investointibuumi näkyy telakkakapasiteetin varauksina vuosiksi eteenpäin ja tuntuu myös Suomessa, joka on yksi harvoista maailman maista, joissa kyetään rakentamaan vaativimpia risteilyaluksia.

Alusbuumi työllistää merkittävästi suomalaisia alihankkijoita, ja koko telakkaklusteri tuo tutkitusti merkittävän arvonlisän Suomen kansantaloudelle.

Tämä heijastuu myös Finnveran rahoituspäätöksiin. Myönnetty rahoitus keskittyi alkuvuonna alus- ja telakkasektorille sekä tele- ja metsäteollisuuteen.

Fiiveran tiedotteen mukaan tammi–kesäkuussa myönnettiin  vientitakuita ja erityistakauksia edellisvuoden vastaavaa jaksoa enemmän, ja uusien takuiden ja takausten kysyntä jatkoi trendinomaista kasvuaan. Myös vientiluottojen kysyntä nousi, vaikka alkuvuonna ei vielä myönnetty uusia luottoja yhtä paljon kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla.

 

 

Ostaja, rakentaja ja lainaaja: MV Werften Wismar GmbH ja Genting Hong Kong Limited ja sen Dream Cruises -merkki
Takuun haltija: KfW IPEX 
Järjestäjäpankit: KfW IPEX, BNP Paribas, Citibank, Crédit Agricole, Credit Suisse, DNB
Viejä: useita suomalaisia viejiä
Vientikauppa/hanke: Merenkulun suunnittelua, tuotteita ja palveluja risteilyaluksiin. Rahoitus tuotteiden hankkimiseen suomalaisilta vientiyrityksiltä Global Class I ja Global Class II –aluksiin.
Hankkeen koko määrä: yli 2,5 miljardia euroa
Finnveran takuun määrä: 365 miljoonaa euroa
Luottoaika: alle 3 vuotta
Suojauksen määrä: 80 %
Tiedot julkaistu: 29.8.2019

Lisää aiheesta "Markkinat"