Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Vastuullinen sijoittaminen on kasvamassa kovaa vauhtia megatrendistä kiinteäksi osaksi sijoitusmaailmaa.

Rahastosäästäminen kiinnostaa korona-aikana – katse vastuullisuudessa ja vaihtoehtoissa sijoituksissa

OP Ryhmän henkilö- ja pk-yritysasiakkaat sijoittivat viime vuonna vastuullisen sijoittamisen rahastoihin ja indeksirahastoihin lähes 80 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Uusien rahasto-osuudenomistajien määrä kasvoi jopa 115 000:lla, mikä on 58 prosenttia kaikista uusista osuudenomistajista Suomessa. Nordean mukaan yksityissijoittajien lisäksi myös suuret sijoittajat ovat kiinnostuneet vastuullisista rahastoista. 

Erityisesti vastuullisen sijoittamisen teemarahastojen kysyntä oli korkeaa vuonna 2020.

– Viime vuonna säästäminen kasvatti voimakkaasti suosiotaan ja säännöllisen säästämisen sopimuksia tehtiin enemmän kuin koskaan aiemmin, OP:n varallisuudenhoitoasiakkaista vastaava johtaja Kai Kalajainen iloitsee.

Sekä indeksirahastot että vastuullisen sijoittamisen rahastot olivat suosituimpien rahastojen kärjessä, ja niihin tehtyjen sijoitusten yhteenlaskettu osuus oli 84 prosenttia kaikista vähittäisasiakkaiden tekemistä nettosijoituksista. Uusista osuudenomistajista jopa 96 prosenttia valitsi sijoituskohteikseen vastuullisen sijoittamisen teemarahastoja tai indeksirahastoja. Suosituin yksittäinen rahasto oli OP-Ilmasto.

Pelkästään vähittäisasiakkaiden indeksirahastoihin tekemät euromääräiset nettomerkinnät kasvoivat viime vuonna 45 prosenttia.

Vaihtoehtoisen sijoittamisen rahastot kiinnostavat

Vastuullisen sijoittamisen lisäksi sijoittajat etsivät tuottoja vaihtoehtoisista sijoituskohteista. Vaihtoehtoisen sijoittamisen rahastoihin tehdyt euromääräiset nettosijoitukset kasvoivat 62 prosenttia. Rahastojen sijoituskohteita on muun muassa reaaliomaisuus, kuten kiinteistöt, infrastruktuuri, maa- ja metsätalous, listaamattomat osakkeet, suora lainananto ja erilaiset hedge-rahastostrategiat.

– Vaihtoehtoiset sijoitukset parantavat salkun hajautusta ja pienentävät sen arvon heiluntaa. Alhaisten tuottojen aikana (ne) tarjoavat sijoittajalle uusia tuotonlähteitä perinteisten osake- ja korkosijoitusten lisäksi, Kalajainen sanoo.

Tiukat laatukriteerit

Myös Nordea kertoo, että vastuullisille rahastoille on ollut selkeästi kysyntää. Lyhyessä ajassa rahastojen hallinnoimien varojen arvo on kasvanut yli miljardin euron.

Rahastot sijoittavat joko suoraan tai muiden rahastojen kautta osakkeisiin ja joukkolainoihin, jotka ovat sijoituskelpoisia Nordean Vastuullisen valinnan tuotteille. Osaan sijoituskohteista sovelletaan sisäisesti tuotettua analyysiä ja osaan ulkoisen tutkimusyhtiön dataa.

– Sisäisten kriteerien osalta käytetään Nordean vastuullisen sijoittamisen tiimin asettamia laatuvaatimuksia. Tiimi luokittelee yhtiöt vastuullisuusarvosanojen mukaan, ja vain tietyn rajan ylittäviin yhtiöihin voidaan sijoittaa. Vastuullisen sijoittamisen tiimi käy myös aktiivisesti vuoropuhelua yhtiöiden kanssa, jotta nämä kehittäisivät liiketoimintaansa entistä vastuullisemmaksi, Nordea Fundsin toimitusjohtaja Henrika Vikman avaa lehdistötiedotteessa.

Nordean mukaan yksityissijoittajien lisäksi myös suuret sijoittajat ovat kiinnostuneet vastuullisista rahastoista. 

– Vastuullinen sijoittaminen on kasvamassa kovaa vauhtia megatrendistä kiinteäksi osaksi sijoitusmaailmaa samalla kun sen sääntely kehittyy suurin askelin. Yhä suurempi osa markkinoille virtaavasta uudesta rahasta kohdistuu tuotteisiin, joissa vastuullisuus on osa sijoituspolitiikkaa, Vikman päättää.

Lisää aiheesta "Markkinat"