Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Rahastoihin 87 miljoonaa uutta pääomaa maaliskuussa

Osakerahastot alkuvuoden suurimpia menettäjiä.Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin maaliskuussa nettomääräisesti yhteensä 87 miljoonaa euroa uutta pääomaa, kertoo kuukausittainen rahastoraportti. Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen ansiosta. 

Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuun lopussa 115,1 miljardia euroa.

Sekä korko- että osakesijoittajat ovat alkuvuoden nauttineet hyvistä tuotoista. Tammi-maaliskuussa osakekurssit nousivat ja samaan aikaan pitkät korot laskivat, mikä teki arvonnousua molempiin omaisuuslajeihin. Osakemarkkinat ovat nousseet rahapolitiikan suunnan muututtua ja loppuvuoden synkän näkymän korjaannuttua, vaikka talousdata on ollut heikohkoa. Pitkien korkojen lasku kertoo talouden näkymien synkentyneen: Yhdysvalloissa korkokäyrä, eli pitkien (kymmenen vuoden) ja lyhyiden (kolmen kuukauden) korkojen erotus, käväisi negatiivisena, mitä tulkitaan taantuman ennusmerkiksi. Myös Saksan valtion kymmenen vuoden korko painui negatiiviseksi. 

Kun Yhdysvaltain keskuspankki Fed lupasi jäädyttää koronnostot täksi vuodeksi, EKP ilmoitti uusista pankkien rahoitusoperaatioista ja Kiina ryhtyi jälleen elvyttämään talouttaan, taloutta tuetaan jälleen rahapolitiikan toimin. Tämä selittää osaltaan osakekurssien nousua. 

-Kevyemmän rahapolitiikan vaikutukset markkinatunnelmaan ovat olleet alkuvuonna huomattavat. Talouskasvun vauhti kuitenkin lopulta ratkaisee, mihin suuntaan tästä mennään. Nyt tasapainoillaan kasvunäkymien, rahapolitiikan ja poliittisten riskien kanssa, johtava asiantuntija Elina Erkkilä Finanssiala ry:stä arvioi.

Alkuvuotta varjostaneet huolet talouskäänteestä markkinoilla heijastuivat rahastoihinkin. Varoja lunastettiin eniten osakerahastoista, yhteensä 318 miljoonaa euroa. Vuoden alusta lukien osakerahastot ovat menettäneet yli 1,5 miljardia euroa vahvasta kurssinoususta huolimatta. 

Varoja on siirretty lyhyen koron rahastoihin, joihin kertyi maaliskuussa 164 miljoonaa euroa uusia pääomia. Vaihtoehtoisiin rahastoihin sijoitettiin 167 miljoonaa euroa.

Osakerahastoissa puolestaan näkyi hajauttamista: eniten varoja sijoitettiin globaalisti sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 144 miljoonaa euroa. Eniten pääomia menettivät Japaniin sijoittavat rahastot, yhteensä 137 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät toimialarahastot 17,6 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kuukautta 0,9). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Pitkän koron rahastoissa eniten varoja kertyi globaalisti luokiteltuihin yrityslainoihin, yhteensä 81 miljoonaa euroa. Myös kehittyvät korkomarkkinat kiinnostavat. Sen sijaan euroalueen valtionlainat ja luokitellut yrityslainat menettivät pääomia. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät globaalit luokitellut yrityslainat 3,7 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kuukautta 0,7).

Suomeen on rekisteröity 24 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli maaliskuun lopulla 490.

 

Taulukot: Finanssiala ry

Lue lisää Rahastoraportti, maaliskuu 2019 

Lisää aiheesta "Markkinat"