Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Puukauppa hyytyi viime vuoden loppua kohden

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat yksityismetsistä viime vuonna 12 prosenttia vähemmän puuta verrattuna edellisten vuosien keskiarvoon. Myös keskimääräinen kantohinta laski viime vuodesta.

Kansainvälisen talouden epävarmuudet ja Keski-Euroopan metsätuhot heijastuivat vientiin ja sitä kautta puukauppaan.

Metsäteollisuus ry:n mukaan hyvä metsänhoito on luonut pohjaa sille, että suomalaiset metsät ovat säilyneet merkittäviltä tuhoilta.

Yhdistys tilastoi sen jäsenyrityksien ostaneen vuonna 2019 yksityismetsistä 30,5 miljoonaa kuutiota puuta, mikä oli 12 prosenttia vähemmän kuin viiden edellisen vuoden keskiarvo. Puukauppa käynnistyi vilkkaasti alkuvuodesta 2019, mutta hiipui loppuvuotta kohti. Sateinen ja lämmin sää haastoi puunkorjuuta loppuvuodesta Etelä-Suomessa.

Tukkipuuta ostettiin 11,8 miljoonaa kuutiota, mikä on 22 prosenttia vähemmän kuin viiden edellisen vuoden keskiarvo. Kuitupuun ostomäärä, 17,4 miljoonaa kuutiota, oli 4 prosenttia pienempi kuin viitenä edellisenä vuonna keskimäärin.

Mänty- ja kuusitukin vuoden 2019 keskimääräinen kantohinta laski 7 prosenttia edellisvuodesta ja koivutukin kantohinta 5 prosenttia. Kuitupuun kantohinnat pysyivät edellisvuoden tasolla.

Hankintakauppoina puuta ostettiin vuonna 2019 yhteensä 4 miljoonaa kuutiota eli 13 prosenttia kaikista kaupoista. Hankintakauppojen osuus kaikista puukaupoista nousi 3 prosenttiyksikköä. Neljä viidesosaa hankintakauppojen ostoista oli kuitupuuta. Hankintakaupoissa metsänomistaja toimittaa puut kuljetusreitin varrelle.

Lisää aiheesta:

Puukauppa käy hitaammilla kierroksilla – kantohinnat laskussa

Puukauppa kävi tasaisena alkuvuonna – jatkossa hakkuumäärät kutistuvat?

Lisää aiheesta "Markkinat"